veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Nyt selvitetään omistajan verotusta

Sari Lounasmeri

Hallitus piti torstaina 28.2. puoliväli-istunnon, jossa tehtiin linjauksia 21.3. pidettävään kehysriiheen. Moni odotti puolivälilinjausten olevan selkeäsanaisempia. Hallitus tyytyi kuitenkin kertomaan yleiset suuntaviivat. Paljon selvitettävää ja sovittavaa täytyy kuuden puolueen hallituksen vielä tehdä ennen kehysriihtä. Suunta on kuitenkin selvä. Tavoitteena on talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn tukeminen.

”Hallitus tekee kehysriihessä veroratkaisuja talouden kasvupotentiaalin vahvistamiseksi.”

Kehysriihessä odotetaan päätettävän yritysten maksaman yhteisöveron alentamisesta. Epäselvää kuitenkin on, kuinka paljon veroa alennettaisiin ja tehtäisiinkö lasku kerralla vai portaittain parin vuoden aikana.

Erityisesti Ruotsin päätös alentaa yritysten verotusta loi Suomelle paineita. Mikäli yhteisöveroa odotetusti alennetaan, sovitaan todennäköisesti samalla siitä, kuinka tämä rahoitetaan. Mahdollinen yhteisöveron alennus luo paineita pääomatuloveron tai osinkojen verotuksen kiristämiseen.

Stadighin työryhmän raportissa Pääomamarkkinat ja Kasvu todetaan (s. 61) aiheesta näin: ”Yhteisöveron pitäminen kilpailukykyisellä tasolla verrattuna muihin maihin on tärkeää. Silti vielä ratkaisevampaa yritysten toimintaedellytysten ja yrittäjyyden kannusteiden kannalta on omistamisen verotus, joka viime kädessä ohjaa pääomien allokoitumista.”

Omistajan verotus oli Suomessa 90-luvulla erittäin kilpailukykyisellä tasolla (vuonna 1993 Suomessa omistajan verotus 25 %, OECD-maissa keskiarvo 54 %). Tämän jälkeen omistajan verotus on Suomessa noussut ja OECD-maissa keskimäärin laskenut.  Viitisen vuotta sitten saavutimme jo keskimääräisen tason ja nyt tilanne uhkaa karata käsistä. Suomessa ei kannata kohta enää omistaa.

Hallitus tavoittelee aivan oikein kasvua. Kasvu tarvitsee rahoittajia. Suomalaisia omistajia.

Hallituksen puolivälitiedotteessa todetaan: ”Yritysten rahoitus on muodostumassa kasvun ja työllistämisen pullonkaulaksi, kun pankkien lainoitus on kiristynyt ja yksityisen riskirahoituksen määrä supistunut finanssikriisin seurauksena.

Pk-yritysten kasvun edellytyksiä parannetaan ja rahoitusmahdollisuuksia kehitetään pääomamarkkinoita koskevilla toimenpiteillä.

Hallitus tekee kehysriihessä päätöksiä mm. uusista rahastoista siemen- ja kasvuvaiheen yrityksiä varten, jonka lisäksi mahdollisuus monenkeskisen markkinapaikan verokohtelun muuttamisesta vastaamaan listaamattoman yrityksen verokohtelua selvitetään.”

Kiristynyt pankkilainoitus vaikeuttaa pk-yritysten kasvun rahoittamista. Luvatut toimenpiteet ovat tarpeen. Uudet rahastot syntynevät Tekesiin (siemenvaihe) ja Teollisuussijoitukseen (kasvuvaihe).

Ajatus nykyistä pienempien yritysten kannustamisesta listautumiseen on erinomainen. Tällä hetkellä erilainen osinkoverotus aiheuttaa kynnyksen. Monenkeskisen markkinapaikan yritysten osinkoverokohtelun muuttaminen vastaamaan listaamattomien yritysten osinkoverokohtelua poistaisi tämän kynnyksen. Toivottavasti selvitys johtaa toimenpiteisiin. Suomi tarvitsee toimivat pääomamarkkinat.

.

>> Taloustaito

Kirjoitus on julkaisty Pörssisäätiön blogissa 5.3.2013.

Kirjoittajasta

Sari Lounasmeri

Sari Lounasmeri on Pörssisäätiön toimitusjohtaja.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.