veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Yli puolet 65–74-vuotiaista kokee olevansa täysin työkykyisiä – silti vain harvat ovat ansiotyössä

Yli puolet 65–74-vuotiaista kokee olevansa täysin työkykyisiä – silti vain harvat ovat ansiotyössä
13.11.2023

Suomessa on 65–74-vuotiaita kaikkiaan runsaat 700 000. Heistä 55 prosenttia eli lähes 390 000 arvioi olevansa täysin työkykyisiä. Kuitenkin näistä työkykyiseksi itsensä kokevista on ansiotyössä vain vajaat 40 000 eli noin 10 prosenttia. Tämä käy ilmi THL:n tuoreesta Terve Suomi -tutkimuksesta, jossa on selvitetty ihmisten arjessa pärjäämistä.

Työpaikoilla voidaan tukea ikääntyneiden työntekoa joustavilla, työkyvyn huomioon ottavilla käytännöillä. Tärkeää olisi tarvittaessa muokata työaikoja, työtehtäviä ja työoloja niin, että ne soveltuvat paremmin erilaisille työntekijöille.

”Ikääntyneiden työmahdollisuuksia tulee vahvistaa, ja niistä pitäisi viestiä sekä työntekijöille että työnantajille, muun muassa ikäsyrjinnän vähentämiseksi”, kertoo johtava asiantuntija Päivikki Koponen tiedotteessa.

”Ansiotyö ei kuitenkaan ole realistinen mahdollisuus kaikille työkykyiseksi itsensä kokeville. Osallistuminen vapaaehtoistyöhön ja harrastuksiin on tärkeää, jotta ikääntyneet voivat tuntea osallisuutta ja ylläpitää toimintakykyään”, Koponen jatkaa.

Yhä useampi iäkäs kokee tarvitsevansa apua arkipäivän askareissa

Iäkäs väestö on hyvin moninainen, ja samanikäiset ihmiset voivat olla hyvin eri kuntoisia: toisille jo kävely tuottaa vaikeuksia, kun taas toisilta onnistuu juokseminenkin.

65–74-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneistä 51 prosenttia koki tarvitsevansa apua arkipäivän askareissa heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. 65–74-vuotiaista miehistä 19 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneistä 41 prosenttia koki tarvitsevansa apua.  Avun tarve kasvoi jonkin verran vuonna 2022 vuosiin 2018 ja 2020 verrattuna.

Osa iäkkäistä tarvitsee apua esimerkiksi asunnosta ulos lähtemiseksi. Ulos lähtemisessä suuria vaikeuksia koki jopa 27 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä naisista ja 16 prosenttia miehistä.

Riittävä liikkumis- ja toimintakyky mahdollistavat asioiden hoitamisen kodin ulkopuolella ja osallistumisen itseä kiinnostaviin tapahtumiin, mikä vahvistaa hyvinvointia ja elämänlaatua.

”On erittäin tärkeää, että hallitusohjelmaan on kirjattu toimia edistämään iäkkäiden liikkumista ja toimintakykyä. Lisäksi siinä on otettu erikseen esiin iäkkäiden subjektiivinen oikeus ulkoiluun. On myös varmistettava, että ne, joilla on suuria vaikeuksia arkipäivän askareissa, saavat riittävästi apua kotiin tai tarvittaessa myös hoivakotipaikan”, toteaa erikoistutkija Katri Sääksjärvi

THL:n Terve Suomi -tutkimus toteutettiin syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Kyselyyn vastasi 28 000 yli 20-vuotiasta (46 % kutsutuista) ja terveystarkastukseen osallistui 5 700 (58 % kutsutuista).

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti