veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Pienituloisuus yleisintä yksin asuvilla eläkeläisillä

Pienituloisuus yleisintä yksin asuvilla eläkeläisillä
12.1.2023

Eläkeläisten käytettävissä oleva rahatulo oli vuonna 2020 keskimäärin 27 000 euroa vuodessa.

Eläkeläisten tulotaso suhteessa työllisten tuloihin on 77 prosenttia. Tämä suhde on pysynyt melko ennallaan viime vuosikymmeninä.

Eläketurvakeskuksen (ETK) laajassa tutkimuksessa on tarkasteltu eläkeläisten eläkkeitä, tuloja, varallisuutta ja toimeentulokokemuksia vuosina 1995–2020. 

Eläkeläisistä taloudellisesti parhaassa asemassa ovat 55–74-vuotiaat vähintään kahden hengen taloudessa asuvat. Keskimääräistä selvästi pienemmät tulot ovat alle 55-vuotiailla yksin asuvilla eläkeläisillä.

"Eri tavoilla tarkasteltuna eläkeläisten keskimääräinen toimeentulo on suhteellisen hyvä. Eläkeläisten joukossa, kuten muissakin väestöryhmissä, on niin paremmin kuin heikommin toimeentulevia. Myös muihin EU-maihin verrattuna suomalaiset eläkeikäiset tulevat toimeen hieman keskimääräistä paremmin", sanoo osastopäällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.

Vuonna 2020 eläkeläisten pienituloisuusaste oli 13 prosenttia eli lähes sama kuin koko väestössä keskimäärin. EU:n määritelmän mukaan pienituloisia ovat henkilöt, joiden rahatulo jää alle 60 prosenttiin koko väestön mediaanitulosta.

Tulotaso säilyy melko vakaana eläkeaikana

Eläkkeelle siirtyneen henkilön tulotaso heijastaa pitkälti eläkettä edeltävää taloudellista asemaa. Eläkkeelle siirryttäessä tuloerot kuitenkin hieman tasoittuvat. Esimerkiksi työssä olleiden tulot laskevat jonkin verran, kun taas ei-työssä olleiden tulot hieman nousevat. Eläkeaikana tulotaso säilyy melko vakaana.

Eläkeläisten tärkein tulonlähde on omaan työuraan perustuva työeläke. Vuonna 2020 työeläkkeen osuus eläkeläisten bruttotuloista oli keskimäärin noin 60 prosenttia, kansaneläkkeen 5 prosenttia.

"Eläkeläisten tulot ovat kokonaisuus, johon vaikuttavat työ- ja omaisuustulot ja jossa etenkin perheen merkitys on tärkeä. Pienituloisilla korostuu oma kansaneläke ja muu vähimmäisturva, keskituloisilla taas oma työeläke. Hyvätuloisilla puolestaan painottuvat oma työeläke, omaisuustulot ja työtulot", ekonomisti Juha Rantala Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Toimeentuloon vaikuttavat myös monet muutkin tekijät, kuten varallisuus, terveys, sosiaaliset suhteet, asuminen ja mahdollisuus sopeuttaa menoja tulojen mukaan.

MIKÄ RAHATULO? Henkilön käytettävissä oleva rahatulo eli ekvivalenttitulo lasketaan kotitalouden käytettävissä olevasta tulosta. Tämä sisältää kaikki kotitalouden saamat tulot, kuten ansio- ja omaisuustulot ja eläkkeet, vähennettynä veroilla.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti