veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Moni eläkeläinen ei löydä sopivaa työtä – eläkkeellä työskentely usein epäsäännöllistä ja satunnaista

Moni eläkeläinen ei löydä sopivaa työtä – eläkkeellä työskentely usein epäsäännöllistä ja satunnaista
24.11.2023

Puolet työstä hiljattain vanhuuseläkkeelle siirtyneistä on kiinnostunut työskentelemään. Useimmat eläkkeellä työssäkäyneet ovat jatkaneet samalla työnantajalla samanlaisissa tehtävissä. Työskentely on yleensä epäsäännöllistä ja satunnaista, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) kyselytutkimus.

Kolmasosa vuosina 2019–2021 palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä työskentelee tai on työskennellyt eläkkeellä. Lisäksi 16 prosenttia haluaisi työskennellä.

Moni työstä vastikään eläkkeelle siirtynyt kokee terveytensä ja työkykynsä riittävän hyväksi, jotta voisi jatkaa työskentelyä. Hyvän työkyvyn lisäksi myönteinen kokemus työstä ja iäkkäiden työntekijöiden osaamisen arvostaminen työpaikalla kannustavat jatkamaan työntekoa vanhuuseläkkeellä.

Miehet työskentelevät eläkkeellä naisia useammin.

Yli puolet eläkkeellä työskennelleistä kertoo työskennelleensä samalla työnantajalla samanlaisissa tehtävissä kuin ennen eläkkeelle siirtymistä. Toiselle työnantajalle siirtyneistä hieman yli puolet kertoo jatkaneensa samanlaisissa tehtävissä. Reilu kymmenes palkkatyöstä eläkkeelle siirtyneistä on työskennellyt yrittäjänä eläkeaikana.

Usein mainittuja ammatteja, joissa eläkeläiset ovat työskennelleet, ovat esimerkiksi lähihoitaja, sairaan- tai terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, konsultti, myyjä ja kuljettaja.

Suurin osa työnteosta kiinnostuneista eläkeläisistä haluaa työskennellä siksi, että työ tuo mielenkiintoista tekemistä, kokemuksen tarpeellisuudesta ja sosiaalisia suhteita.

Myös taloudelliset syyt ovat monen eläkeläisen työskentelyhalukkuuden taustalla. Kaksi kolmasosaa työnteosta kiinnostuneista haluaa työskennellä lisäansioiden vuoksi. Kolmanneksella syynä ovat sen sijaan taloudelliset vaikeudet.

Noin puolet kertoo halunneensa työskennellä siksi, että työstä kertyy lisää eläkettä.

Moni kokee, ettei sopivaa työtä ole tarjolla

Puolet työstä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä ei työskentele eikä halua työskennellä. Yleisimmät syyt, miksi eläkkeellä ei työskennellä, ovat halu nauttia eläkepäivistä ja kokemus siitä, että on jo tehty riittävän pitkä työura.

Sen sijaan työtä haluavista eläkeläisistä puolet kokee, että sopivaa työtä ei ole tarjolla, ja noin 40 prosenttia on sitä mieltä, ettei heitä palkata iän vuoksi.

ETL:n Kyselyyn vastasi lähes 3 400 vuosina 2019‒2021 palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtynyttä.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti