veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Kuka neuvoo digipulmissa: lapset, työkaveri vai pankki – yksi oppimiskeino yli muiden

Kuka neuvoo digipulmissa: lapset, työkaveri vai pankki – yksi oppimiskeino yli muiden
9.8.2021

Minkä verran pitäisi hallita erilaisten sovellusten ja ohjelmistojen käyttöä, jotta pärjäisi ammatissaan ja muutenkin elämässä? Missä taitoja opitaan? Näin Taloustaidon lukijat vastasivat.

Työssä pärjää paremmin, kun opettelee uusia digitaitoja. Näin ajattelee moni Taloustaidon lukija. Tavallisin oppimispaikka on oma koti. Vastaajista 80 prosenttia kertoi opettelevansa uudet asiat tietokoneella tai mobiililaitteilla itse kotona.

Kuinka paljon uusia digitaitoja tarvitaan, jotta pärjää työelämässä tai eläkeläisen arjessa? Varsinkin 50–60-vuotiaat työntekijät ovat kartuttaneet taitojaan etätyövuoden aikana vauhdilla.  Näin kertoo Taloustaidon kesällä 2021 tekemä verkkokysely. Tänä vuonna on harjoiteltu erityisesti kokoussovellusten käyttöä, kuten etätyövuoteen sopii.

”Teams-kokouksiin osallistuminen on nyt sujuvampaa. Käytän kaikkia työnantajani ohjelmia etänä. On tullut erilaisia ohjelmia ja alustoja, joiden avulla voi esimerkiksi kerätä tietoa ja kysyä mielipiteitä”, kertoo eräs 50–60-vuotiaiden ikäryhmään kuuluva vastaaja.

Kyselyn 50–60-vuotiaista vastaajista 82 prosenttia oli sitä mieltä, että digitaitojen oppiminen parantaa pärjäämistä töissä. Samaa mieltä olivat kaikki 40–50-vuotiaat vastaajat.

 ”Otin haltuun verkkopalaverit ja koulutukset eri sovelluksilla. Opettelin Teams- ja Zoom-sovellusten käyttöä, muun muassa kokousten tallentamista.  Piti oppia Zoomin ”break out rooms”-toiminnon käyttäminen sekä esitysten jakaminen”, he kertoivat.

 digitaidot

Kuvat ja some työllistävät

Ohjelmistojen ja sovellusten opiskelu oli kyselyssä suosituinta. Tällä alueella erityisesti kuvankäsittelyä pidettiin tärkeänä. Lähes puolet 50–60-vuotiaista kertoi tarvitsevansa lisää kuvien ja videoiden käsittelytaitoa. Myös lähes puolet 30–40-vuotiaista oli samaa mieltä.

Kuvankäsittelyn tarpeita selittää sekin, että moni käyttää työssään sosiaalista mediaa. Yli kolmannes sekä 50–60-vuotiaista että 30–40-vuotiaista kaipasi lisää sosiaalisen median taitoja työtään varten. 

Muutama vastaaja totesi olevansa töissä alalla, jolla digitaitoja ei tarvita.

Opiskelumenetelmistä itseopiskelu kotona oli suosituinta. Seuraavaksi yleisintä oli työnantajan järjestämä koulutus. Maksuttomia verkkokursseja suorittivat erityisesti 50–60-vuotiaat.

Nuoremmat ikäryhmät opiskelevat enemmän omalla ajallaan kuin työajalla. Ikäryhmässä 50–60 vuotta opiskeltiin huomattavasti enemmän työajalla kuin nuoremmissa ryhmissä, mutta myös omalla ajalla opiskeli yli 40 prosenttia.

70+ -vuotiaat myös mukana

Eläkeläisistä osa on tyytyväisiä digitaitoihinsa ja katsoo tulevansa toimeen nykyisellä osaamisellaan. Enemmistö kuitenkin kehittää taitojaan. Kyselyssä lähes 70 prosenttia 70-vuotiaista ja sitä vanhemmista kertoi oppineensa uutta viimeisen vuoden aikana.

Uusia taitoja olivat esimerkiksi videotapaamiset, grafiikkaohjelman oppiminen ja tietokoneen tehokkaampi käyttö. Yleisin tapa opiskella oli harjoittelu kotona. Yleisimmin neuvoja antoivat lapset ja lapsenlapset. Tietoa oli saatu myös pankilta, kiinteistönvälittäjältä, Eläkeliitolta ja lehdestä.

”Työtä tietokoneella kotona ja työpaikalla kymmeniä vuosia. Nyt eläkkeellä on aikaa opetella ja hakea lisää tietoa”, totesi eräs 60–70-vuotias vastaaja.

Missä muualla olet oppinut uusia digitaitoja?

Vastauksia kohtaan "jokin muu, mikä?"

 • Itseoppien
 • Lapset opettavat
 • Opiskelukavereiden vinkkien kautta
 • Lastenlapsilta
 • Ystävät ja tutut
 • Poika ja vävypoika ovat opastaneet kysyttäessä
 • Oma poika neuvoi
 • Eläkeliiton kurssilla
 • Asunnonvälittäjä ja pankki neuvoivat
 • Tytär opetti
 • Katsoin YouTubesta opetusvideoita
 • Lehdestä

 

Lähde: Taloustaidon verkkokysely 6/2021, 200 vastaajaa.

Satu Alavalkama

Kuka hyötyy töissä eniten digitalisaatiosta ja kuka on vaarassa pudota digikuiluun? Työterveyslaitoksen tutkija Tuomo Alasoini kertoo. Lue koko juttu 8.11.2021 ilmestyvästä painetusta Taloustaito-lehdestä 7/2021

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti