veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Ansiopäivärahan saaja työllistyy nopeasti

Ansiopäivärahan saaja työllistyy nopeasti
2.10.2020

Ansiosidonnainen päiväraha ei näytä muodostavan loukkuja, jotka estäisivät osa-aikaista työntekoa työttömyyden aikana, jos työtä on saatavilla. Huomattava osa ansiopäivärahan saajista on myös työllistynyt nopeasti uudelleen.

Kenelle ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kuuluu? Ketkä ansiopäivärahaa saavat ja kuka sen kustannukset maksaa? Pitkittääkö ansioturva työttömyyttä? Pitäisikö järjestelmää päivittää?

Ansiopäivärahasta ja järjestelmän mahdollisista muutostarpeista virisi kesällä vilkas poliittinen keskustelu. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ) kantaa nyt kortensa kekoon ja tarjoaa keskustelun tueksi koottua tietoa ansioturvasta. Faktapaketti löytyy TYJ:n verkkosivuilta.

Pieni- ja keskituloisten turva

Järjestön tilastot kertovat esimerkiksi, että ansiopäivärahan saajat ovat pääasiassa pieni- ja keskituloisia: työttömyyttä edeltävä palkka on naisilla useimmin 1 500–2 000 euroa ja miehillä 2 000–2 500 euroa.

Työttömyys on yleisintä juuri pienituloisilla. Ansiopäivärahan saajista 22 % ansaitsi ennen työttömyyttään yli 3 000 euroa kuussa. Noin 3 % ansaitsi yli 4 000 euroa.

Ansiopäiväraha on kattavin pienituloisilla

Vaikka kysymys on ansiosidonnaisesta päivärahasta, se ei nouse samassa tahdissa kuin palkka. Tuhannen euron tuloista laskettu ansiopäiväraha on lähes 90 prosenttia palkasta, mutta 4 000 euroa ansaitsevan päiväraha on noin puolet palkasta.

Osa-aikaisia töitä ja keikkoja tehdään

Ainakin ennen koronakriisiä ansiopäivärahan saajat työllistyivät melko nopeasti. Viime vuoden lopussa 45 % heistä oli ollut työttömänä alle kolme kuukautta ja 67 % alle puoli vuotta.

Hyvin monet ansiopäivärahan saajat työskentelevät osa-aikaisesti ja saavat soviteltua päivärahaa. Viime vuonna 38 % työskenteli osa-aikaisesti ja sai soviteltua päivärahaa, jossa otetaan työtulot huomioon.

Työnteon ajalta soviteltua päivärahaa saaneiden osuus

TYJ:n mukaan todellisuudessa osittain työskentelevien joukko on vielä suurempi. Tilastossa ei nimittäin ole mukana niitä, joiden tulot jäävät ns. suojaosan alle (viime vuonna suojaosa oli 300 euroa kuussa eli sen alle jäävät tulot eivät vaikuttaneet päivärahaan).

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti