veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Superkarttuma katoaa eläkkeistä

29.9.2014

Eläkeuudistuksen myötä erittäin tuntuva superkarttuma yli 63-vuotiaille työntekoa jatkaville poistuu ja tilalle tulee kuukausittainen lykkäyskorotus.

Nykyisen eläkejärjestelmän mukaan työntekoa yli 63-vuotiaana jatkavaa saa palkastaan 4,5 prosentin kannustin- eli superkarttumaa aina 68-vuotiaaksi saakka. Uudessa eläkejärjestelmässä kannustinkarttuma on poistumassa ja tilalle on tulossa lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia kuukaudessa ja lasketaan palkan sijaan kertyneestä eläkkeestä.

Eläkeiän alarajan saavuttanut, työtä jatkava saa 1,5 prosentin karttumaa palkastaan lykkäyskorotuksen lisäksi. ”Vuoden eläkkeelle jäämisen lykkäämisestä kertyy jo koko eläkkeestä 4,8 prosenttia plus 1,5 prosentin karttuma palkasta”, sanoo johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

Kuinka paljon tässä uudessa järjestelmässä työtä jatkava häviää nykyiseen, verrattuna riippuu Kauton mukaan siitä, miten työnteko ajoittuu, kun vanhuuseläkeiän alaraja lähtee hiljalleen nousemaan 65 vuoteen.

”Se kuinka paljon työntekijä häviää nykyiseen järjestelmään verrattuna riippuu ensinnäkin siitä, miten vanhuuseläkeiän alaraja itse kullekin kohdentuu, eli kuinka pitkältä ajalta menettää kannustinkarttumaa ja toisaalta, mikä on jäljelle jäävä lykkäys sellaisessa vaiheessa, kun alaikäraja on jo noussut.”

”Kuukausieläke kyllä nousee kun jatkaa töitä, sillä saa 1,5 prosenttia palkkatuloista plus 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen eläkkeeseen joka kuukausi, siinä mielessä tämä on aivan verrattavissa nykyiseen”, Kautto tähdentää.

Kautto muistuttaa, että myös palkansaajamaksun työeläkevähennyksen poistamisella on vaikutuksensa: jokainen vuosi vuodesta 2017 eteenpäin vaikuttaa kunkin vuoden eläkepalkkaa nostavasti.

1960-luvulla syntyneet ottavat takkiinsa

Eläkeuudistus hyödyttää Kauton mukaan ylipäätään pitkään työuraa tekeviä, mutta siitä poistuu se merkitys mihin ajankohtaan työura sijoittuu. ”Käytäntö yhdenmukaistuu, kun eläkekarttuma on siirtymäajan jälkeen kaikille 1,5 prosenttia eläkeiän alarajaan asti”, hän sanoo.

Eläkekarttuman muutokseen tulee 53-62-vuotiaille siirtymäaika vuosina 2017-2025. Tänä aikana heille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia nykyisen 1,9 prosentin sijaan. He maksavat vielä siirtymäajalla 1,5 prosentilla korotettua palkansaajan eläkemaksua.

”Ikäryhmistä 1960-luvulla syntyneet ottavat uudistuksessa eniten takkiinsa. Heidän osaltaan käy niin, että eläkemaksut nousevat joka tapauksessa vuoteen 2017 asti ja siitä eteenpäin maksut pysyvät tasaisina. Lisäksi he menettävät karttuman alennuksen myötä jonkin verran eläke-etuutta”, Kautto toteaa.

Riitta Rimmi

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti