veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kuka päättää ulkomaan päivärahasta?

Kuka päättää ulkomaan päivärahasta?
1.4.2016

Työreissu ulkomaille ja päivärahaa ropisee. Ulkomaan päivärahat ovat osa verottomia matkakustannusten korvauksia. Mutta kuka on päättänyt, että Irlannin päiväraha on 66 euroa ja Tšekin 55 euroa?

Kun lähdet työreissuun vaikkapa Ranskaan ja tiedät saavasi matkasta verotonta päivärahaa tänä vuonna 66 euroa vuorokaudessa, saatat miettiä, millä perusteella verottaja on tämän summan määrännyt.

Tai miksi Britannian päiväraha on 70 euroa, mutta Lontoon ja Edinburghin reissusta saa päivässä 4 euroa enemmän eli 74 euroa?

Ulkomaan päivärahojen, kuten muidenkin verottomien matkakustannusten korvausten, päätöksiä edeltävät valtiovarainministeriön hoitama kustannustietojen keruu ja sen jälkeen työmarkkinaosapuolten neuvotteluprosessi. Verohallinnon tehtävänä on neuvottelujen jälkeen määrätä korvausten enimmäismäärä. 

Valtion matkustussääntö runkona

Neuvotteleva virkamies Lauri Liusvaara valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolta sanoo, että ulkomaan päivärahojenkin runkona on valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvauksista eli matkustussääntö, jota yleensä noudatetaan myös yksityisillä aloilla.

”Jokainen sopimusala voi silti sopia päivärahoista vapaasti. Verottaja vahvistaa vain verottomat enimmäismäärät. Enemmänkin voi maksaa, mutta ylittyvä osa on verotettavaa palkkatuloa”, Liusvaara tähdentää.

Ulkomaan päivärahoja määriteltäessä pohjatietona on kunkin maan tai kaupungin ravintoloiden hintataso, jota vielä täydennetään eri maiden valuuttakursseilla ja inflaation kehityksellä.

Päivärahaa kutistaa lasketuista kulungeista tuloverolakiin kirjattu käsite säästyneet elantokustannukset. ”Ulkomaan ja kotimaan päivärahoista vähennetään laskennallisista kustannuksista 15 prosenttia säästyneiden elantokustannusten määränä”, Liusvaara täsmentää

Näin saadusta summasta vahvistetaan päiväraha.

Eri maiden kustannustiedot kokoaa ja tuo neuvottelupöytään vuosittain valtiovarainministeriö. Päätöksen verovapaista matkakustannusten enimmäismääristä tekee neuvottelukierrosten jälkeen Verohallinto.

Ulkoministeriö ei enää kerää hintatietoja

Kustannustiedot eri maiden ravintolahinnoista kerää ja välittää valtiovarainministeriölle nykyisin ECA International, joka tuottaa mm. elinkustannustietoja kansainvälisesti.

”Suomen ulkoministeriön edustustot lopettivat hintatietojen keruunsa vuonna 2009. Nykyisin myös Ruotsissa ja Norjassa edustustojen kokoamasta hinta-aineistosta on luovuttu”, sanoo työmarkkina-analyytikko Assi Aalto valtiovarainministeriöstä.

Ulkoministeriön matkahallinnon esimies Anne Artell toteaa, että aikaisemmin ulkoministeriön edustustot toimittivat valtiovarainministeriölle tiedot eri maiden kustannustasosta. ”Lisäksi Helsingissä oleva kiertävä suurlähettiläs keräsi hintatietoja joistakin pikkuvaltioista, joissa Suomella ei ollut edustustoa”, Artell sanoo.

Suomen ulkomaanpäivärahojen taso määräytyy maittain ravintoloiden aamiaisen, lounaan ja päivällisen yhteenlaskettujen hintatietojen mukaan. Käytännössä suurin osa päivärahakustannuksista yltää ECA:n välittämien kolmen tähden ravintolahintojen tasolle.

Lisäksi niille maille tai alueille, joissa yksittäisten kaupunkien tai alueiden hintatasot poikkeavat huomattavasti maan yleisestä hintatasosta, on määritelty kahdet tai kolmen erisuuruiset päivärahakorvaukset. Nämä maat ovat Britannia, Kiina, Turkki, Venäjä ja Yhdysvallat.

Esimerkiksi Kiinan ulkomaanpäiväraha tänä vuonna on 68 euroa, mutta Hongkongin 70 ja Macaon 66 euroa. Turkin päiväraha on 52 euroa, mutta Istanbulin 54 euroa. Britannian päiväraha on 70 euroa, mutta Lontoon ja Edinburghin 74 euroa.

Päivärahan korvaustasossa on myös sellainen erikoisuus, että siinä pyritään lisäksi ottamaan huomioon, millainen on maan hygieniataso. Niissä maissa, joissa mahdollisuudet ravintoloiden valintaan eivät ole suuret, korvaustaso on jätetty tarkoituksella hintatasotietojen yläpuolelle. Toisaalta maissa, joissa mahdollisuudet ravintolan valintaan ovat suuret, korvaustaso ei ole välttämättä yltänyt ECA:n hintatasotietoihin.

Neuvottelukierros ennen päätöksiä

Ennen kuin Verohallinto antaa vuosittain päätöksensä verottomista matkakustannusten korvauksista, joihin ulkomaanpäivärahatkin kuuluvat, sitä edeltää työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen neuvottelurupeama maailmalta kerättyjen hintatietojen pohjalta. Tämän jälkeen asiaa käsittelee vielä valtiovarainministeriön asettama kulukorvausasiain neuvottelukunta.

”Valtiovarainministeriön alainen valtion työmarkkinalaitos ja valtion palkansaajajärjestöt neuvottelevat valtion virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamisesta”, täsmentää Lauri Liusvaara.

Seuraavassa vaiheessa asiaa käsittelee kulukorvausasiain neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina valtiovarainministeriön lisäksi verottaja sekä työmarkkinaosapuolet yleisesti. ”Tuolloin työmarkkinaosapuolet saavat nähtäväkseen ehdotukset matkakustannusten korvauksista. Käsittelyn jälkeen ja kun korvaukset on hyväksytty, Verohallinto tekee oman päätöksensä.”

”Verottaja yleensä hyväksyy neuvotteluissa syntyneet kulukorvausesitykset sellaisinaan. Verohallinto vahvistaa vuosittain tuloverolain nojalla verottomien matkakustannusten enimmäismäärät ja käyttää päätöksensä pohjana valtiovarainministeriön laskemaa matkakustannusten yhteismäärää”, Liusvaara sanoo.

Liusvaara huomauttaa, että tuloverolain vuoksi valtiovarainministeriö joutuu laskemaan esimerkiksi ulkomaanpäivärahojen osalta kustannuksia laajemminkin kuin valtion virkamatkustamisen näkövinkkelistä olisi mahdollisesti tarpeellista.

”Valtiovarainministeriön näkökulmasta pyritään siihen, että korvaus vastaisi keskimääräistä, edullista elinkustannusta asianomaisessa maassa tai paikkakunnalla”, Liusvaara tähdentää. 

Euron heikentyminen näkyy päivärahoissa

Edelliseen vuoteen verrattuna ulkomaanpäivärahojen listalla on tänä vuonna hieman enemmän laskuja ja ennallaan pysyneitä korvaustasoja. Vastaavasti nousujen määrä on selvästi vähentynyt, vaikka niitä on listalla tänäkin vuonna selvästi eniten.

Suurin yksittäinen syy nousuihin löytyy euron heikentymisestä. Lisäksi kansalliset inflaatiomuutokset ovat olleet monissa maissa suhteellisen korkeita.

Verohallinnon tuoreimman tilaston mukaan vuonna 2014 työnantajat maksoivat ulkomaan päivärahaa lähes 216 000 palkansaajalle. Kotimaan koko- ja osapäivärahaa sai tuntuvasti suurempi joukko, miltei miljoona henkilöä. Kaikkiaan päivärahoja maksettiin vuonna 2014 yhteensä noin 834 miljoonaa euroa, jossa nousua edelliseen vuoteen oli vain vähän. 

Näin päätetään ulkomaan päivärahojen arvosta: 

  • Kustannustiedot kerätään loka-marraskuussa.
  • Valtiovarainministeriö laskee pohjatiedot seuraavan vuoden korvausmääriksi ottaen huomioon kustannustasojen muutokset.
  • Valtiovarainministeriö neuvottelee virka- ja työehtosopimuksen valtion henkilöstön matkakustannusten korvaamisesta marraskuun aikana (valtion matkustussääntö).
  • Päivärahat käsitellään valtion kulukorvausasiain neuvottelukunnassa, jolloin kustannustasoihin voivat ottaa kantaa myös muita sektoreita edustavat työnantaja- ja palkansaajajärjestöt. Yleensä joulukuun alussa.
  • Kulukorvausasian neuvottelukunnan hyväksyttyä laskelmat Verohallinto tekee ja julkaisee päätöksen verottomien matkakustannusten korvausten enimmäismäärästä. Heti kulukorvausasiain neuvottelukunnan kokouksen jälkeen.

Riitta Rimmi

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti