veronmaksajat.fi

KOTI

Yhä useampi taloyhtiö suunnittelee energiatehokkuuden parantamista

Yhä useampi taloyhtiö suunnittelee energiatehokkuuden parantamista
1.2.2023

Erilaiset energiaremontit ovat nyt huulilla hyvin monissa taloyhtiöissä. Ainakin suuri osa isännöitsijöistä uskoo, että viiden tulevan vuoden aikana heidän hallinnoimissaan taloyhtiöissä parannetaan energiatehokkuutta jollain tavalla. Valtion energia-avustus on tärkeä ajuri parannustoimiin. 

Energiatehokkuuden parantamiseen ryhdytään taloyhtiöissä useimmiten siksi, että lämmitysjärjestelmää ollaan uudistamassa.

Lähes yhtä monessa tapauksessa energiaremontin käynnistämiseen on kuitenkin vaikuttanut Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus Aran ‒ eli valtion ‒ energia-avustus.

Myös asumiskustannusten nousu ja tarve optimoida ja seurata taloyhtiön energiankäyttöä ovat tärkeitä syitä ryhtyä energiaremontteihin.

Ekologiset arvot, kuten hiilineutraalius tai päästöttömyyden tavoittelu, eivät ainakaan vielä ole olleet taloyhtiöissä merkittävä syy ryhtyä remontoimaan.

Energiatehokkuuden parantamistoimia on selvitetty Isännöintiliiton energiabarometrissä. Energiabarometri on Isännöintiliiton jäsenyrityksille vuosittain tehtävä kysely. Valtaosa vastaajista on isännöitsijöitä. Kysely tehtiin joulu-tammikuussa. 

Energiaremonttien kovat kustannukset huolestuttavat

Energiatehokkuuden parantamista suunnittelee nyt 41 prosenttia kyselyyn vastanneiden edustamista taloyhtiöistä. Vuosi sitten vastaava osuus oli 34 prosenttia.

Parannustöitä kuitenkin jarruttavat niiden korkeat kustannukset. Sitä mieltä oli peräti 73 prosenttia vastaajista. Myöskään parannustoimien kannattavuuteen ei oikein uskota.

”Energiatehokkuuden parantaminen jää entistä useammin kiinni rahoituksesta”, sanoo tietoasiantuntija Olli Rekonen Isännöintiliitosta.

”Kustannukset huolestuttavat aiempaa enemmän, ja avustusten merkitys kasvaa. Ilman avustusta energiatehokkuuden parantamista pidetään usein liian kalliina ja hyötyjä liian pieninä suhteessa kustannuksiin.”

Sen sijaan rahoituksen saatavuus sinänsä ei välttämättä ole ongelma. Kyselyn perusteella pankit suhtautuvat varsin myönteisesti energiatehokkuutta parantavien hankkeiden rahoittamiseen. 

Parannustoimia edessä kaikissa asuinkiinteistöissä

Isännöintiliiton kyselyyn vastanneet uskovat vahvasti, että energiatehokkuuden parantaminen on väistämätöntä kaikissa asuinkiinteistöissä ennen pitkää.

Sen sijaan tavoitetta hiilineutraaleista taloyhtiöistä ei kyselyn vastauksissa keskimäärin pidetä kovin realistisena.

”Tavoite jakaa mielipiteitä”, Olli Rekonen sanoo. ”Vielä on paljon selvitettävää muun muassa siinä, mitä taloyhtiön hiilineutraalius on ja miten se voidaan laskea.” 

Isännöintiliiton energiabarometrikyselyyn vastasi 206 henkeä Isännöintiliiton jäsenyrityksistä ja jäsenyhdistyksistä eri puolilta Suomea. Otos kattaa yli 4 500 taloyhtiötä. Kysely tehtiin 13.12.2022‒15.1.2023. Vuosittainen kysely tehtiin nyt kolmatta kertaa. 

Ulla Simola 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti