veronmaksajat.fi

KOTI

Nuohoojan odottelu kestää jopa pari kuukautta – takat ja uunit ahkerassa käytössä

Nuohoojan odottelu kestää jopa pari kuukautta – takat ja uunit ahkerassa  käytössä
2.2.2023

Syksyllä alkanut lämmityskausi tarkoittaa nuohoojille sesonkia. Sähkön hinta on noussut rajusti, joten puu palaa tänä talvena monissa sellaisissakin takoissa, joita ei yleensä ole lämmitetty.

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja sen savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohous parantaa paloturvallisuuden lisäksi lämmityksen taloudellisuutta, kun tulisija toimii tehokkaasti ja hormi vetää.

Toimitusjohtaja Hannu Murtokare Nuohousalan Keskusliitosta sanoo, että energiakriisin takia nuohoojaa voi joutua odottamaan jopa pari kuukautta.

Nuohoojia on noin 650.

Tulisijan käyttö sanelee tarpeen

Nuohouksessa puhdistetaan tulisijat ja savuhormit palamisjätteistä. Samalla nuohooja arvioi tulisijan ja hormien kunnon, suojaetäisyydet, nuohousluukkujen tiiviyden ja savupeltien toiminnan. Näin pyritään ehkäisemään tulipalot.                

Pelastustoimen tilastojen mukaan tulisijat ja hormit aiheuttavat joka vuosi lähes sata tulipaloa.

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan on huolehdittava, että nuohouksen ammattilainen nuohoaa tulisijat ja savuhormit vakinaisesti asutuissa rakennuksissa vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään joka kolmas vuosi.

Taloyhtiöissä osakas vastaa nuohoojan tilaamisesta.

Pelastuslaki ei enää painota rakennuksen käyttötarkoitusta, vaan tulisijojen todellista käyttöä. Jos mökki on ympärivuotisesti kakkosasunto, se on hyvä nuohota joka vuosi.

Sama todellinen nuohoustarve pätee myös talousrakennuksiin.

Käyttämättömiä tulisijoja ja hormeja ei tarvitse nuohota.

Vertaile nuohousyritysten hintoja

Nuohouspalveluihin sovelletaan kuluttajansuojalakia ja kilpailulakia, kuten muihinkin kotiin tarjottaviin palveluihin.

Koti- ja etämyyntisääntelyn mukaan nuohousyrityksen on ilmoitettava ennen sopimuksen tekemistä palvelun kokonaishinta tai vähintään hintaperusteet. Mainonnassaan nuohoojat voivat käyttää esimerkkinä yhden tulisijan ja yhden savuhormin nuohoushintaa.

Nuohousyrittäjä määrittää itse palvelunsa hinnan, joten hintoja on syytä etukäteen vertailla ainakin muutamalta luotettavalta yritykseltä. Hinnan saa kätevimmin selville nuohoojan tai hänen edustamansa yrityksen verkkosivuilta.

Vantaalainen Nuohous ja ilmastointi K. Sirén Oy veloittaa yhden tulisijan ja yhden hormin nuohouksesta 55 euroa.

Kimmo Sirén aloitti nuohoojana 1988, nuohoojamestariksi hän pätevöityi 1994. Hän sanoo nuohoushintojen vaihtelevan ”älyttömästi” alueiden välillä, jonkin verran myös paikallisesti.

”Naapuritalo voi maksaa kymmenkunta prosenttia enemmän nuohouksesta kuin samanlainen talo vieressä, kun nuohoojat tulevat eri firmoista”, Sirén kertoo.

Omakotiliitto teki marraskuussa 2021 jäsenilleen verkkokyselyn nuohouksesta. Vastaajat – joita oli noin 4 600 – kertoivat yhden tulisijan ja yhden hormin nuohouksen maksaneen keskimäärin 53,62 euroa. 

Nuohouksesta pitää saada todistus

Nuohoojan on annettava kuluttajalle nuohoustodistus. Siinä kerrotaan rakennuksen osoite, nuohoojan nimi, nuohouspäivä, tehdyt työt ja mahdollisesti havaitut puutteet.

Jos nuohooja havaitsee tulisijassa tai savuhormissa vikoja, joista aiheutuu tulipalon vaara, nuohoojan on yksilöitävä viat, jotta kuluttaja tietää ne korjata tai korjauttaa.

Vakavat viat nuohooja ilmoittaa kirjallisesti myös alueen pelastuslaitokselle. Jos asiakas ei noudata nuohoojan ohjetta kunnostaa tulisija, hormi, tikkaat, kattokulkutie tai turvavarusteet, pelastusviranomainen määrää korjaamaan viat määräajassa. Jos asiakas ei noudata määräystä, häntä todennäköisesti sakotetaan.

Piirinuohoojia ei enää ole

Nuohousalan Keskusliitto varoitti joulukuussa, että nuohouspalveluja markkinoidaan epäasiallisesti. Liitto tiedotti tapauksista, joissa puhelinmarkkinoija antoi ymmärtää olevansa ”alueellinen nuohooja”, mikä viittaa vanhaan piirinuohousjärjestelmään.

Vielä nelisen vuotta sitten viranomainen sääteli nuohousta eli pelastuslaitos kilpailutti ja valitsi alueensa nuohousyritykset. Tämä piirinuohous vaihtui avoimeen kilpailuun jo 2019.

Nyt nuohousyrittäjät tarjoavat palvelujaan vapaasti koko maassa. Rakennuksen omistaja tai haltija voi tilata nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä tai -yrittäjältä. Edelleen nuohous on tilattava ammattilaiselta, omatoiminen nuohous ei riitä.

Ammattinuohoojalla on joko nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinto, johon sisältyy nuohouksen osaamisala.

Johtava asiantuntija Jukka Kaakkola Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoo viranomaisen saavan nuohouksesta vuosittain reilut 30 valitusta.

”Edelleen jotkut nuohoojat markkinoivat ilmoituksella, jossa kerrotaan, että nuohooja olisi tulossa, ja kuluttajan pitäisi kertoa, jos aika ei sovi. Tämmöinen markkinointi on piirinuohousajan perua eikä ole enää hyväksyttävää.”

Nuohooja saa ehdottaa nuohousaikaa, mutta kuluttajan ei tarvitse vastata ehdotukseen. Nuohoussopimus syntyy vasta, kun kuluttaja erikseen tilaa nuohouksen.

Jos postilaatikossa on ilmaisjakelukielto, laatikkoon ei tule nuohousmainoksia. Tällöinkin rakennuksen omistajan tai haltijan on muistettava tilata nuohous.

Hannu Murtokareen mukaan suomalaiset huolehtivat nuohousvelvoitteesta yleensä hyvin. Tämä pätee, vaikka nykyinen käytäntö korostaa kiinteistön omistajan vastuuta, ei enää viranomaisvaltaa. 

Hannu Kaskinen 

NUOHOUKSESTA EI SAA KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ | Lakisääteisestä nuohouksesta maksettava palkkio ei oikeuta kotitalousvähennykseen.
Kotitalousvähennyksen voi saada muista nuohoojan tekemistä töistä, kuten lämmityskattilan öljypolttimen huollosta, lämmityskattilan puhdistuksesta ja hyötysuhdemittauksesta sekä ilmanvaihtolaitteiden puhdistuksesta, mittauksesta, säätämisestä ja huollosta. Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti