veronmaksajat.fi

KOTI

Myyn työasuntoni – onko myyntivoitto verovapaa?

Myyn työasuntoni – onko myyntivoitto verovapaa?
27.2.2023

Omistan Kajaanissa asunnon, jossa olen asunut työni takia 6/2018 - 12/2022. Työasunto ei ole ollut muussa käytössä.

Viikonloput olen viettänyt vaimoni ja lasteni luona vakituisessa asuinkunnassani Oulussa. Kajaanin ja Oulun välimatka on 176 km, edestakaisin 352 km. Voiko myyntivoitto olla verovapaa?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa: 

Kyllä voi. Kysymys on viimekädessä näytöstä. 

Oman asunnon myynti- eli luovutusvoitto on verovapaa, jos henkilö on omistusaikanaan käyttänyt asuntoa omana tai perheensä asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. 

Lähtökohtana on, että perheellä on pääsääntöisesti vain yksi vakituinen asunto. Vakituisella asunnolla tarkoitetaan asuntoa, jota käytetään verovelvollisen tai hänen perheensä pääasiallisena asuntona eli kotina. 

Vakituisia asuntoja eivät ole niin kutsutut kakkosasunnot kuten vapaa-ajan asunnot tai esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi omistetut asunnot. Viimeksi mainitussa säännössä on kuitenkin poikkeuksia, joten tietyissä tilanteissa on kuitenkin mahdollista, että perheellä voi olla samanaikaisesti käytössään kaksi vakituista asuntoa. 

Perheellä on oikeuskäytännössä katsottu olevan samanaikaisesti käytössään kaksi vakituista asuntoa esimerkiksi tapauksissa, joissa toisella puolisolla on vakituinen työpaikka ja asunto eri paikkakunnalla kuin missä hänellä on perheensä kanssa yhteinen koti (mm. KHO 1983-B-II-575 ja KHO 1988-B-547). 

Asunto eri paikkakunnalta voi olla hankittu myös esimerkiksi toisen puolison tai lapsen opiskelun vuoksi. Lapsen tai lapsien pitää olla tällöin alaikäisiä koko kahden vuoden asumisajan, jotta verovapaussäännöstä voidaan soveltaa (KHO:2001:41 ja KHO:2012:45).  

Tulkintatilanteessa asian voi varmistaa etukäteen hakemalla maksullisen ennakkoratkaisun Verohallinnolta. 

Verojuristivastaus on julkaistu ensimmäisen kerran 23.2.2022.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti