veronmaksajat.fi

KOTI

Kysely: Hinta, sähköpulan uhka ja vihreät arvot vaikuttavat haluun säästää sähköä – kolme keinoa suosikkeja

Kysely: Hinta, sähköpulan uhka ja vihreät arvot vaikuttavat haluun säästää sähköä – kolme keinoa suosikkeja
24.3.2023

Suomalaiset ovat tehneet runsaasti toimenpiteitä energian säästämiseksi tänä talvena. Etenkin omakoti- tai paritaloissa asuvat ovat säästäneet energiaa. Vain 12 prosenttia Carunan kansalaiskyselyn vastaajista kertoo, ettei ole tehnyt mitään toimenpiteitä energiankulutuksen säästämiseksi tänä talvena.

Suosituin energiansäästökeino on ollut täysien pyykki- ja astianpesukonekuormien peseminen. Omakoti- ja paritaloasujista 60 prosenttia ja rivitaloasujista 61 prosenttia kertoo pesseensä vain täysiä pyykki- ja astianpesukuormia.

Seuraavaksi suosituimmat keinot sähkön säästämiseen olivat lyhyemmät suihkut (41 prosenttia vastaajista) ja huonelämpötilan laskeminen (40 prosenttia).

Vastaajista yli puolet aikoo jatkaa täysien pyykki- ja astianpesukoneellisten pesua, vaikka sähkön hinta palautuisi normaaliksi. Kolmasosa vastaajista aikoo seurata omaa sähkönkäyttöään jatkossakin jakeluyhtiön tarjoaman palvelun avulla.

Suomalaisten valmius tasata sähkönkulutusta ruuhkahuippujen ulkopuolelle on kuitenkin vähentynyt syyskuusta 2022. Vastaajista 66 prosenttia sanoo olevansa valmis tasaamaan sähkönkulutustaan ruuhkahuippujen ulkopuolelle. Viime syyskuussa vastaava luku oli 74.

Kyselyn mukaan suomalaisten tietoisuus energia-asioista on lisääntynyt. Valtaosa vastaajista kertoo, että heidän tietoisuutensa energia-asioista on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. Nuorista, 18–24-vuotiaista vastaajista neljä viidestä kertoo energiatietoisuutensa lisääntyneen.

Hinnan nousu vaikuttaa eniten (74 %) vastaajien haluun säästää sähköä. Puolella vastaajista sähkönsäästöön vaikuttaa sähköpulan uhka ja reilulla kolmanneksella kannustimena ovat vihreät arvot. Sähkön hinta vaikuttaa erityisesti omakoti- ja paritalossa asuvien vastaajien halukkuuteen säästää sähköä.

Sähköpulan uhka vaikuttaa naisten sähkönsäästöhalukkuuteen enemmän kuin miesten: 25 prosenttia naisista ja 15 prosenttia miehistä koki, että sähköpulan uhka on vaikuttanut sähkönsäästöhalukkuuteen.

Vihreät arvot vaikuttivat eniten 35–44-vuotiaiden sähkönkäyttöön (34 % vastaajista). Talkoohenki vaikuttaa erityisesti 65–75-vuotiaiden halukkuuteen säästää sähköä (41 % vastaajista).

Vastaajista vain neljä prosenttia kertoo ottaneensa käyttöön kuormanohjauksen ja seitsemän prosenttia olevansa valmis jatkamaan kuormanohjausta myös jatkossa.

MIKÄ KUORMANOHJAUS? Sähkökuorman ohjauksen avulla ajastetaan sähkökäyttöisiä varaavia lämmityslaitteita, kuten lämminvesivaraajaa tai varaavaa lämmitystä käynnistymään yö- tai päiväaikaan. 

Carunan kansalaiskyselyn toteutti Bilend M3 Research verkkopaneelissa helmikuussa 2023.  Kyselyyn vastasi tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan kansallisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3 prosenttiyksikköä.

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti