veronmaksajat.fi

KOTI

Kaaduin pyörällä, kuka korvaa? Vakuutusyhtiö vastaa

Kaaduin pyörällä, kuka korvaa? Vakuutusyhtiö vastaa
4.10.2022

Pyörällä töihin, kauppaan ja harrastuksiin. Matkanteko on edullista ja ympäristöystävällistä. Myös työsuhdepyörät ovat lisänneet pyöräilyn suosiota. Joskus voi kuitenkin sattua vahinko. Millaista korvausta vakuutuksesta voi saada?

Kysymyksiin pyörällä kaatumisen korvauksista vastaa Sari Styrman, Pohjola Vakuutuksen korvauspalveluiden johtaja.

1. Kaaduin työmatkalla päiväkodin pihassa

Olin menossa pyörällä töihin. Kuljetan lapseni samalla päiväkotiin pyörän kyydissä. Pihassa oli pimeää ja ajoin kuoppaan. Kaaduin ja satutin polveni pahasti. Kun kerran olin työmatkalla, maksaako työpaikkani lakisääteinen tapaturmavakuutus hoidon?

”Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan myös sellaiset henkilövahingot, jotka sattuvat asunnon ja työpaikan välisellä tavanomaisella työmatkalla. Työmatkaksi katsotaan myös vähäinen poikkeaminen tavanomaiselta matkareitiltä, kun poikkeaminen tapahtuu lasten päivähoitoon viennin tai sieltä noudon vuoksi.

Kun poikkeaminen ei ole ajallisesti tai matkallisesti huomattavaa, korvaussuoja koskee sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Korvaussuoja ei ulotu itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanomaiselta reitiltä tapahtuu, kuten asiointiin päiväkodissa. Suoja jatkuu, kun työntekijä päiväkodissa asioituaan jälleen jatkaa matkaansa.”

 2. Liukastuin työsuhdepyörällä kauppareissulla

Olin työsuhdepyörälläni menossa kauppaan. Satoi vettä, ja liukastuin tiellä oleviin märkiin lehtiin. Pyörä liukui kyljellään ja siitä vääntyi vaihtaja. Minua sattui olkapäähän. Kävin lääkärissä tarkistuttamassa, että ei tullut mitään murtumia. Korvaisiko joku vakuutus nämä vahingot?

”Mikäli vahinko on sattunut vapaa-ajalla, korvausta hoitokuluista voi hakea omasta tapaturmavakuutuksesta. Työsuhdepyörälle aiheutunut vahinko voidaan korvata kotivakuutuksesta siinä tapauksessa, että työnantaja tai mahdollinen leasingyhtiö ei korvaa vahinkoa.

Joissakin tapauksissa, joskin käytännössä melko harvoin, saattaisi kyseeseen tulla myös tien kunnossapidosta vastaavan tahon vahingonkorvausvastuu ja siten heidän vastuuvakuutuksensa.Tällöin vahingonkärsineen tulee esittää korvausvaatimuksensa tien kunnossapidosta vastaavalle, joka joko käsittelee sen itse tai halutessaan siirtää sen vastuuvakuutusyhtiönsä käsiteltäväksi.

Useimmiten tällaista vahinkoa ei kuitenkaan voida katsoa tien kunnossapidosta vastaavan tahon vahingonkorvausvastuulle, koska syysolosuhteissa kulkuväyliä on käytännössä mahdotonta pitää koko ajan puhtaana lehdistä, vaikka tienpitäjä sinänsä huolehtisikin lehtitilanteen tarkkailusta ja lehtien poistosta asianmukaisesti.”

3. Törmäsin risteyksessä lumivalliin

Pyöräilen töihin ympäri vuoden, myös talvella. Yöllä oli satanut paljon lunta ja aura oli työntänyt lumivallin kevyen liikenteen väylälle. Etupyörä tökkäsi siihen ja lensin ohjaustangon yli. Silmälasit menivät rikki ja ranne nyrjähti. Mistä voisin saada korvauksia?

”Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan myös sellaiset henkilövahingot, jotka sattuvat asunnon ja työpaikan välisellä tavanomaisella työmatkalla. Tällaisen vahinkotapahtuman yhteydessä korvataan myös särkyneet silmälasit. Esinevahingon korvaaminen edellyttää kuitenkin korvattavan työtapaturman sattumista eli aiheutunutta vammaa.

Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kaikki esinevahingot eivät tule lakisääteisestä vakuutuksesta korvattavaksi. Esimerkiksi pyörää tai pyöräilykypärää ei korvata työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vakuutuksesta.”

 4. Auto tuli pihasta ja kaatoi minut

Olin pyörällä kuntolenkillä kevyen liikenteen väylällä. Tuuheat pensaat peittivät näkyvyyden talojen pihoihin. Yhdestä pihasta ajoi yllättäen auto ja tönäisi minut nurin. Pyöräni satula meni rikki ja löin pääni, niin että menin pökerryksiin. Kuka korvaisi?

”Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa liikennevahingossa aiheutuneet henkilövahingot sekä ulkopuolisille aiheutuneet omaisuusvahingot. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön perusteella ankaran vastuun mukaisesti.

Korvauksen suorittamiseen riittää, että vahinko on seurausta ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen. Korvauksen edellytyksenä ei ole, että ajoneuvon kuljettaja olisi aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan. Tapauksessa pyöräilijän vahinko korvataan siis liikennevakuutuksesta riippumatta siitä, onko pyöräilijä vai autoilija aiheuttanut vahingon.

Omaisuusvahingon korvausta liikennevahingosta voitaisiin alentaa, jos vahingonkärsinyt olisi itse merkittävällä tavalla myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

Kysymyksen vahinkotilanne on kuvattu sellaiseksi, että autoilija on ollut väistämisvelvollinen ja laiminlyönyt tämän velvollisuutensa. Pyöräilijällä ei ole ollut lainkaan omaa tuottamusta vahinkoon. Pyörän satulan korjauskulut korvataan auton liikennevakuutuksesta täysimääräisesti.”

 5. Lapsi kaatui jäisellä pyörätiellä

Kaupungissa kevyen liikenteen väylällä lumi oli sulanut ja kovettunut jäätiköksi. Lapsellani ei ole pyörässä nastarenkaita. Pyörä lähti luisumaan ja hän lensi nurin. Lapsi löi kasvonsa maahan ja hammas murtui. Voimmeko hakea korvausta jostakin?

”Tässä tapauksessa korvausta voi hakea joko omasta tapaturmavakuutuksesta tai vaihtoehtoisesti pyöräilijä voi esittää korvausvaatimuksen kadun kunnossapidosta vastuussa olevalle kaupungille.

Omasta tapaturmavakuutuksesta voidaan korvata kuluja myös yksityisessä hoitolaitoksessa saadusta hoidosta, kun taas kaupunki on yleensä velvollinen korvaamaan kulut ainoastaan julkisen terveydenhuollon kustannustason mukaisesti, mikäli kaupungin katsotaan olevan vastuussa vahingosta.

Katujen, pyöräteiden ja yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa kunta ja jalkakäytävien kunnossapidosta sen tontin omistaja, jonka kohdalla jalkakäytävä on. Korvausvastuun syntyminen edellyttää kunnossapitovelvollisen huolimattomuutta tien kunnossapidossa ja tämän huolimattomuuden syy-yhteyttä aiheutuneeseen vahinkoon.” 

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti