veronmaksajat.fi

KOTI

Liukastumisesta iso lasku – kuka korvaa vahingon taloyhtiössä?

Liukastumisesta iso lasku – kuka korvaa vahingon taloyhtiössä?
6.11.2023

Liukastuminen on tapaturma, josta taloyhtiö voi joutua maksamaan isot korvaukset. Tällöin taloyhtiön taloutta helpottaa kiinteistövakuutus liitännäisvakuutuksineen.

Liukastuminen ei aina ole pikkujuttu. Taloyhtiön on syytä pitää kunnossapitoalueensa kunnossa tapaturmien välttämiseksi.

Jos liukastuminen sattuu taloyhtiön tai muun yhtiömuotoisen rakennuksen alueella, todennäköisesti rakennuksen omistaja joutuu maksamaan tapaturman aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot.

Liukkausvahingosta vastuuseen

Vakuutusasiantuntija Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä kertoo, että tavallisin taloyhtiön kunnossapitovastuualueella sattuva tapaturma on se, että ohikulkija tai asukas loukkaa itsensä, kun liukastuu.

Salon mukaan liukastuminen on niin yleinen tapaturma, että jokaisen kannattaa varautua siihen hankkimalla tapaturmavakuutus itselleen.

Taloyhtiöillä on yleensä kiinteistövakuutukseen liitetty vastuuvakuutus, josta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, joista taloyhtiö on korvausvastuussa.

”Kiinteistön omistajalta edellytetään korostettua huolellisuutta. Vahinkotilanteessa pätee ikään kuin käänteinen todistustaakka. Jotta taloyhtiö ei joutuisi maksamaan korvauksia, sen on osoitettava toimineensa asianmukaisesti”, Salo alustaa.

Liukastumistapaturman satuttua selvitellään hiekoitusta, aurausta ja sääoloja. Vaikka ilmenee, että loukkaantumispaikkaa ei ole hiekoitettu tai hiekoituksesta ei ole tietoa, taloyhtiön vastuuvakuutuksesta todennäköisesti korvataan liukastumisvahinkoja.

”Huolellisuusvelvoite on niin tiukka, että usein taloyhtiö joutuu korvaamaan liukastumisen aiheuttamat vahingot”, Salo tietää.

Vastuuvakuutuksissa on aina omavastuuosuus ja maksimikorvausmäärä. Jos vahinko on maksimikorvausmäärää suurempi, ja taloyhtiö on syypää vahinkoon, taloyhtiö maksaa vakuutuksen omavastuun ja vakuutusmäärän ylittävän osan kustannuksista. Salo tosin huomauttaa, että vastuuvakuutusten vakuutusmäärät ovat yleensä niin suuria, että vakuutusmäärä lähes aina kattaa korvaukset.

Taloyhtiö tekee vahingosta vakuutusyhtiöönsä ilmoituksen. Jos vahinko kuuluu korvattaviin tapauksiin, vakuutusyhtiö maksaa taloyhtiölle korvauksen, josta on vähennetty omavastuu. Omavastuu on kiinteistövakuutuksessa pienimmillään noin 500 euroa.

Turvasta kerrotaan, että kiinteistön omistajan vastuuvakuutusmäärä on useimmiten puoli miljoonaa euroa, jolloin omavastuu on 500 euroa. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa kiinteistön sijainti ja rakennustiedot, kuten rakennusvuosi, rakennustyyppi, kerrosmäärä, lämmitysmuoto, paloluokka ja tehdyt remontit.

Liiketaloissakin sattuu

Salon mukaan taloyhtiön alueella liukastumisen jälkeen tavallisimpia kiinteistön tapaturmia ovat liikekiinteistöissä sattuvat liukastumiset ja kompastumiset. Näitä tapaturmia ovat aiheuttaneet tyypillisesti niin kiveys, ritilä, matto kuin kaupassa lattialle pudonnut hedelmä.

Liikekiinteistön – olkoon se osa taloyhtiötä tai erillinen rakennus – omistajilta vaaditaan erityisen suurta huolellisuutta piha-alueen ja pysäköintipaikkojen kunnossapidossa, sillä alueella liikkuu paljon ihmisiä. Niinpä hiekoitus on uusittava usein.

Katolta putoava jää tai lumi vahingoittaa toisinaan autoja, mutta onneksi erittäin harvoin ihmisiä. Vahingon tapahduttua tarkastellaan, olisiko katto pitänyt puhdistaa jo ajat sitten.

Vastuu myös kulkuväylistä

Jalkakäytävän kunnossapidosta vastaa sen tontin omistaja tai vuokratontin haltija, jonka kohdalla jalkakäytävä on. Tontinomistajan on pidettävä jalkakäytävä kulkukelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää. Tontinomistajan on myös huolehdittava liukkauden torjunnasta.

Jos ei ole rakennettua jalkakäytävää, samat velvoitteet pätevät myös jalankulkuun tarkoitettuun kadunosaan.

Taloyhtiö vastaa myös tontille johtavien kulkuväylien ja pysäköintipaikan kunnossapidosta.

Jos oikaiset taloyhtiön nurmikkoalueen läpi ja vahingoitut, taloyhtiö ei tällöin ole korvausvastuussa.

Talkoissakin voi sattua

Jos taloyhtiössä ei ole jaettu kiinteitä hiekoitusvuoroja, eikä taloyhtiö muutenkaan ole järjestänyt kunnossapitoa, taloyhtiön vastuuvakuutus korvaisi laiminlyönnistä johtuneen vahingon.

Pienissä taloyhtiöissä sovitaan usein, että asukkaat osallistuvat kykyjensä mukaan lumenluontiin, hiekoittamiseen ja muihin ulkotöihin. Tällöinkin taloyhtiö on vastuussa ulkopuoliselle aiheutuneesta vahingosta.

Kiinteistövakuutukseen voi liittää talkoovakuutuksen, joka korvaa tapaturmia, joita osakkaille ja talkoisiin osallistuville sattuu palkattomassa taloyhtiölle tehdyssä työssä.

Jos osakkaiden kesken on sovittu kiinteät kunnossapitovuorot, toisen osakkaan kunnossapitovuorolla liukastunut osakas saa korvausta taloyhtiöltä.

Jos taloyhtiön osakas on esimerkiksi yhtiökokouksessa vastustanut hiekoitusvuoroja tai osakas ei tunne – esimerkiksi juuri taloyhtiöön muuttaneena – hiekoitusvuorojärjestelyä, taloyhtiö on vastuussa tälle osakkaalle aiheutuneesta liukastumisvahingosta, jonka laiminlyöty tai huono hiekoitus on aiheuttanut.

Taloyhtiö voi joutua maksamaan vahingosta myös, jos osakas on toistuvasti valittanut huonosta kunnossapidosta, mutta taloyhtiön isännöitsijä tai hallitus ei ole patistanut osakkaita kunnolliseen liukkauden torjuntaan.

Salo tietää, että moni taloyhtiö on ulkoistanut vakuutusasiansa vakuutusmeklarille. Vahingon kokeneen on hyvä selvittää, onko taloyhtiö hankkinut itse tai vakuutusmeklaritoimistolta ryhmätapaturmavakuutuksen.

Ryhmätapaturmavakuutus on yleensä säännellympi kuin talkoovakuutus. Esimerkiksi Pohjola Vakuutus edellyttää ryhmätapaturmavakuutuksen ottajalta tiedot osallistujien ikäjakaumasta (0–17; 18–69 ja yli 70-vuotiaat) ja talkoiden kestosta. Vakuutuksen voi tehdä määräaikaisena tai jatkuvana vuosivakuutuksena.

Ihan aina taloyhtiö ei maksa

Taloyhtiö välttyy korvauksen maksamiselta liukkaustapaturmissa vain, jos pystyy osoittamaan, että liukkautta oli yritetty torjua tarpeeksi hyvin.

Myös silloin, kun olot ovat olleet niin poikkeukselliset, että liukkautta ei ole voitu asianmukaisesti torjua, voi välttyä korvausvastuusta. Salo selventää, että joskus sääolot muuttuvat niin äkisti, että ei voi edellyttää kiinteistönomistajan ehtineen varautua muutokseen.

Hallinnon vastuuvakuutus kattaa taloyhtiön taloudellisia vahinkoja, joista maallikkoisännöitsijä tai hallituksen jäsen ovat asunto-osakeyhtiölain mukaan korvausvastuussa. Tämä vakuutus korvaa myös mahdolliset oikeudenkäyntikulut, jos maallikkohallinto on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon.

Taloyhtiön oikeusturvavakuutus helpottaa taloyhtiön asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jos osakkaan ja taloyhtiön riita etenee käräjäoikeuteen asti. 

Kiinteistölle oma, tavaroille oma

Vakuutukset eivät ole taloyhtiölle tai muille yhtiömuotoisille kiinteistöille pakollisia. Silti vakuutusmaksujen vastineeksi saa edullisen turvan, kun maksuja vertaa vaikkapa tulipalon aiheuttamiin vahinkoihin. Tulipalon lisäksi tavallisimpia rakennusten riskejä ovat vuoto-, kosteus- ja ilkivaltavahingot.

Kiinteistövakuutuksista – kuten kaikista muistakin vakuutuksista – voidaan korvata vain niitä vahinkoja, jotka luetellaan vakuutusehdoissa. Vakuutusyhtiöillä on eroja ehdoissa, vaikka niissä usein viitataan asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuseen tai sen poikkeuksiin, jotka mainitaan taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Vakuutusehdot siis kannattaa lukea jo silloin, kun on valitsemassa vakuutuksia.

Jos taloyhtiö palkkaa suoraan työsuhteeseen esimerkiksi isännöitsijän, hänelle pitää ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (kun työntekijöiden palkkasumma vuodessa ylittää 1 400 euroa). Usein taloyhtiö ostaa isännöintipalvelut alan yritykseltä, jolloin työnantajavelvoitteet kuuluvat yritykselle.

Yleensä taloyhtiö – joko isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja – ottaa kiinteistövakuutuksen rakennuksille ja asukas vakuuttaa kotivakuutuksellaan irtaimistonsa.

Jos vahinko osuu, korvausta voi hakea sekä koti- että kiinteistövakuutuksesta. Kuitenkaan samoja kuluja ei korvata kuin kerran, korkeintaan.

Finen vakuutusasiantuntija Hanna Salo sanoo, että liukastuminen on kovin yleinen tapaturma. Niinpä hän suosittelee, että jokainen varautuu liukastumiseen hankkimalla tapaturmavakuutus itselleen.

Jos satutat itsesi pahasti taloyhtiösi alueella, ota mahdollisuuksien mukaan valokuvia tapahtumapaikasta ja vallinneista oloista. Ilmoita vahingosta taloyhtiön isännöitsijälle. Myös omaan tapaturmavakuutusyhtiöön kannattaa soittaa tai lähettää viesti, jotta korvauskäsittely käynnistyy. 

Tapaturma taloyhtiössä: talkoovakuutuksen hintaesimerkit

Vanha, 40 huoneiston ja 75 asukkaan kerrostaloyhtiö
  Hoitokorvaus Haittakorvaus

Kuolemantapaus-
korvaus

Talkoovakuutuksen
hinta
OP 8 000 e 5 000 e 1 700 e 130 e
Turva 5 100 e 35 000 e 5 100 e 200 e
Nelikerroksinen rakennus sijaitsee keskustan ruutukaava-alueella.
Vanha, 12 huoneiston ja 22 asukkaan rivitaloyhtiö
  Hoitokorvaus Haittakorvaus Kuolemantapaus-
korvaus
Talkoovakuutuksen
hinta
OP 8 000 e 5 000 e 1 700 e 130 e
Turva 5 100 e 35 000 e 5 100 e 60 e
Rivitalot sijaitsevat kaupungin yleisimmällä rivitaloalueella. 

Hintatiedot kysytty viikolla 35/2023.

Vastuuvakutusten maksimikorvausmäärä, esimerkit, euroa

Pohjola Vakuutus
    Omavastuu
Vastuuvakuutus 1 000 000/esine- tai
henkilövahinko
Sopimuskohtainen
Hallinnon*
vastuuvakuutus
100 000 7
vakuutuskausi
Sopimuskohtainen
Oikeusturvavakuutus 25 000 / vahinko &
50 000 / vakuutuskausi
15 %, väh. 600 e

*Hallinto = isännöitsijä ja hallitus

Hintatiedot kysytty viikolla 35/2023. 

TUTUSTU | Finen opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta, lue täältä >>  

Hannu Kaskinen 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti