veronmaksajat.fi

KOTI

Aiotko mökille asumaan vakituisesti? Nämä asiat vaikuttavat luvan saantiin

Aiotko mökille asumaan vakituisesti? Nämä asiat vaikuttavat luvan saantiin
29.7.2022

Onko mökkisi niin hyvin varustettu, että haluaisit muuttaa sinne asumaan vakituisesti? Mökille muuttajien joukko on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Milloin kunta suostuu muuttamaan mökin vakituiseksi asunnoksi ja milloin ei?

Kun asut loma-asunnossasi tilapäisesti, vakituinen osoitteesi on jossakin muualla. Silloin kunnan ei tarvitse tarjota sinulle kaikkia vastaavia palveluja kuin vakituisille asukkaille ja sinä puolestasi maksat kunnalllisverosi vakituiseen asuinkuntaasi.

Mikäli haluat ryhtyä mökkikuntasi vakiasukkaaksi, se voi joskus onnistua pelkällä muuttoilmoituksella. Tämä edellyttää, että lomakotisi on jo rakennusluvassa rekisteröity vakituiseksi asunnoksi.

Ongelmia voi syntyä silloin, jos mökki on rekisteröity vapaa-ajan asunnoksi. Silloin joutuu hakemaan mökin käyttötarkoituksen muuttamista loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Poikkeusluvasta päättää kunta.

”Päätökseen vaikuttaa esimerkiksi mökin sijainti ja alueen kaavoitustilanne. Jos rakennus sijaitsee vakituiseen asumiseen kaavoitetulla alueella, tarvitaan poikkeamislupa. Käyttötarkoituksen muutos ei saa haitata tulevaa kaavoitusta, arvelee Anna Strandell, vanhempi tutkija Suomen ympäristökeskuksesta.

Kunnassa lasketaan myös tarkkaan, kannattaako muhkuraisen hiekkatien päähän asettuville asukkaille tarjota palvelut.

”Kiellon perusteena voi olla esimerkiksi se, että yhdyskuntarakenne halutaan pitää tiiviinä. On kalliimpaa tuottaa haja-asutusalueille palveluja, kuten jäte- ja vesihuoltoa, tieverkon ylläpitoa, koulukyytejä tai vaikkapa vanhusten kotipalveluja, sanoo Strandell.

Sekään ei auta, että asukas tarjoutuisi luopumaan vapaaehtoisesti kunnan palveluista. Kiinteistön saattaa ostaa tai periä joku muu, joka tarvitsee palveluja.

”Tosin olen kuullut erään kunnan myöntäneen määräaikaisen käyttötarkoituksen muutoksen, joka koski vain kiinteistön nykyisiä haltijoita”, Strandell toteaa.

Tiukat vaatimukset vakituiselle asunnolle

Jos loma-asuntoa havittelee vakituiseksi asunnoksi, on rakennuksen oltava myös teknisesti siihen sopiva. Esimerkiksi energiatehokkuuden sekä vesi- ja jätevesihuollon on oltava rakennusmääräysten mukaiset.

”Tarkempia tietoja voi kysyä oman mökkikunnan rakennusvalvonnasta”, Strandell neuvoo.

Jos mökin remontointiin joutuu investoimaan, niin toisaalta kiinteistöverotuksessa voi saavuttaa säästöjä. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on yleensä pienempi kuin loma-asunnon. Tosin kuntakohtaisia eroja voi olla.

Mikäli eläkepäivien kodiksi suunnitellun loma-asunnon hankinta on vasta edessä, kannattaa silmäillä myös vanhoja omakotitaloja. Niissä käyttötarkoitus on jo valmiiksi vakituiseen asumiseen sopiva ja hinnat ovat olleet alamäessä.

”Vanhoja omakotitaloja on tarjolla syrjäkylillä paljon”, Strandell sanoo.

Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa kiinnostavat

Vuosittain noin 300–400 vapaa-ajan asumusta muutetaan vakituisiksi asunnoiksi. Määrä on kasvanut muutamilla kymmenillä viime vuosina, kertoo Suomen ympäristökeskuksen tilasto.

”Esimerkiksi vuonna 2020 poikkeuksia käyttötarkoituksen muutokseen myönnettiin 29 kappaletta edellisvuotta enemmän”, sanoo Strandell.

Tutkija uskoo, että etätöiden yleistymisellä on ollut vaikutusta mökillä asumiseen.

Suurin osa kuntien ratkaisuista lupahakemuksiin on ollut myönteisiä. Vuonna 2020 eniten hakemuksia loma-asuntojen muuttamisesta vakituisiksi (69 kappaletta) hyväksyttiin Varsinais-Suomessa.  Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa tehtiin kummassakin yli 40 myönteistä päätöstä. Myös Häme ja Pohjois-Savo ovat hyväksyneet kymmeniä hakemuksia.

Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa ja Kainuu suopeita

Kielteisten ratkaisujen osuus on suurin Uudellamaalla (39 % vuonna 2020), eli kasvavien kaupunkiseutujen läheisyydessä.

Vähiten kielteisiä ratkaisuja on viimeisten viiden vuoden kuluessa ollut Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

”Nykykäytännön mukaan maistraatti ei enää saa rekisteröidä vakituisia asukkaita loma-asunnolle, vaan henkilö tulisi merkitä vailla vakinaista asuntoa olevaksi. Maistraatti voi kuitenkin hyväksyä kotikunnaksi loma-asunnon sijaintikunnan”, Strandell sanoo.

Harva haluaa muuttaa loma-asunnolle niin, että olisi virallisesti vailla vakituista asuntoa. Tällainen tilanne voi vaikeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, kuten esimerkiksi passin saamista tai lasten huoltajuuspäätöksiä.

Puumalan rannat vetävät väkeä

Saaristokunta Puumala Etelä-Savossa on Suomen suosituimpia kesämökkipaikkakuntia. Saimaan äärellä Puumalassa on noin 4 000 kesämökkiä. Rakennustarkastaja Heikki Virta kertoo, että 2000-luvulla runsaat sata mökkiä on muutettu vakituisiksi asuinrakennuksiksi.

”Kunnassamme suhtaudutaan myönteisesti poikkeuslupahakemuksiin. Kuntalaiset ja loma-asukkaat asuvat jo nyt samoilla ranta-alueilla, joten palveluiden tarjoaminen mökille vakituisesti muuttaville ei aiheuta mittavia lisäkuluja kunnalle”, Virta sanoo.

Näin haet lupaa mökin käyttötarkoituksen muutokseen:

1)    Tilaa rakennuksesta energiaselvitys. Tarvitset sitä jo rakennuslupaa hakiessasi.

2)    Hae kunnalta poikkeamislupaa yleis- tai asemakaavasta, jos kiinteistösi on merkitty kaavaan tunnuksella RA (loma-asunto).

3)    Kun lupa on saatu, hae kunnalta rakennuslupa. Asuntosi pitää täyttää vakituisen asuinrakennuksen vaatimukset. Tarkastelun kohteena ovat

  • Energiatehokkuus (lämmitysmuoto, ilmanvaihto, eristys, lämmityksen hyötysuhde, varaavat tulisijat, ilmalämpöpumput ym.)
  • Vesihuolto ja jätevesijärjestelmä
  • Asuinrakennuksen tilat (peseytyminen, ruuan valmistus, oleskelu)
  • Huoneiden koko ja korkeus (esim. korkeus vähintään 2,4 m)

”Kunnan vesijohtoverkosto kattaa meillä taajaman ja pari matkailualuetta. Muilla kiinteistöillä on omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Poikkeuslupaa annettaessa edellytetään, että tiestö on sellainen, että jätevesiauto tai vaikka paloauto pääsevät tietä pitkin tontille”, Heikki Virta sanoo.

Virta neuvoo uutta loma-asuntoa rakentavia tekemään mökin suoraan asuinrakennuksen edellytykset täyttäväksi siltä varalta, että myöhemmin haluttaisiin muuttaa paikalle vakituisesti.

”Vanhemman rakennuksen remontoiminen tulee usein kalliiksi, mutta on näitäkin remontteja täällä tehty. On myös tapauksia, joissa vanha rakennus on purettu kokonaan, haettu kaavasta poikkeamislupa ja sitten rakennettu paikalle kokonaan uusi asuinrakennus.”

Loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi

Päätökset ELY:ittäin vuonna 2020

Elinkeino-ELY-keskus       //        Myönteiset päätökset      //    Kielteiset päätökset
                                                                                                 

Etelä-Pohjanmaa 7                0              
Etelä-Savo 41    0
Häme 36 1
Kakkois-Suomi 13 0
Kainuu 12 0
Keski-Suomi 16 0
Lappi 11 2
Pirkanmaa 42 8
Pohjanmaa 6 2
Pohjois-Karjala 15 0
Pohjois-Pohjanmaa 15 0
Pohjois-Savo 29 4
Satukunta 7 0
Uusimaa 11 7
Varsinais-Suomi 69 0

Lisätietoa: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri (Tilastot > Rakentamisen suunnitelmallisuus > Poikkeaminen)

Satu Alavalkama

 

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 30.7.2020. Artikkeli on päivitetty kesäkuussa 2022.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti