veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Aiotko mökille asumaan vakituisesti? Nämä asiat vaikuttavat luvan saantiin

Aiotko mökille asumaan vakituisesti? Nämä asiat vaikuttavat luvan saantiin
30.7.2020

Onko mökkisi niin hyvin varustettu, että haluaisit muuttaa sinne asumaan vakituisesti? Mökille muuttajien joukko on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Milloin kunta suostuu muuttamaan mökin vakituiseksi asunnoksi ja milloin ei?

Kun asut loma-asunnossasi tilapäisesti, vakituinen osoitteesi on jossakin muualla. Silloin kunnan ei tarvitse tarjota sinulle palveluja ja sinä puolestasi maksat kunnalllisverosi vakituiseen asuinkuntaasi.

Mikäli haluat ryhtyä mökkikuntasi vakiasukkaaksi, se voi joskus onnistua pelkällä muuttoilmoituksella. Tämä edellyttää, että lomakotisi on jo rakennusluvassa rekisteröity vakituiseksi asunnoksi.

Ongelmia voi syntyä silloin, jos mökki on rekisteröity vapaa-ajan asunnoksi. Silloin joutuu hakemaan mökin käyttötarkoituksen muuttamista loma-asunnosta vakituiseksi asunnoksi. Poikkeusluvasta päättää kunta.

”Päätökseen vaikuttaa esimerkiksi mökin sijainti. Jos rakennus sijaitsee kasvukeskuksen liepeillä, kunnassa voi olla painetta kaavoittaa aluetta, jolloin käyttötarkoituksen muutoksiin poikkeusluvilla suhtaudutaan kriittisemmin , arvelee Anna Strandell, vanhempi tutkija Suomen ympäristökeskuksesta.

Kunnassa lasketaan myös tarkkaan, kannattaako muhkuraisen hiekkatien päähän asettuville asukkaille tarjota palvelut.

”Kiellon perusteena voi olla esimerkiksi se, että yhdyskuntarakenne halutaan pitää tiiviinä. On kalliimpaa tuottaa haja-asutusalueille palveluja, kuten jäte- ja vesihuoltoa, tieverkon ylläpitoa, koulukyytejä tai vaikkapa vanhusten kotipalveluja, sanoo Strandell.

Sekään ei auta, että asukas tarjoutuisi luopumaan vapaaehtoisesti kunnan palveluista. Kiinteistön saattaa ostaa tai periä joku muu, joka tarvitsee palveluja.

”Tosin olen kuullut erään kunnan myöntäneen määräaikaisen käyttötarkoituksen muutoksen, joka koski vain kiinteistön nykyisiä haltijoita”, Strandell toteaa.

Tiukat vaatimukset mökille

Jos loma-asuntoa havittelee vakituiseksi asunnoksi, on rakennuksen oltava myös teknisesti siihen sopiva. Esimerkiksi eristyksen, energiatehokkuuden ja viemäröintien on oltava rakennusmääräysten mukaiset.

Jos mökin remontointiin joutuu investoimaan, niin toisaalta kiinteistöverotuksessa voi saavuttaa säästöjä. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero on yleensä pienempi kuin loma-asunnon. Tosin kuntakohtaisia eroja voi olla.

Mikäli eläkepäivien kodiksi suunnitellun loma-asunnon hankinta on vasta edessä, kannattaa silmäillä myös vanhoja omakotitaloja. Niissä käyttötarkoitus on jo valmiiksi vakituiseen asumiseen sopiva ja hinnat ovat olleet alamäessä.

”Vanhoja omakotitaloja on tarjolla syrjäkylillä paljon”, Strandell sanoo.

Poikkeuksia eniten Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla

Vuosittain noin 300–400 vapaa-ajan asumusta muutetaan vakituisiksi asunnoiksi. Määrä on kasvanut viime vuosina, kertoo Suomen ympäristökeskuksen tilasto.

Tilastonpitäjät arvioivat, että hakemusten määrän kasvu voi liittyä suurten ikäluokkien eläköitymiseen vuosina 2013–2018. Silloin muuttaminen pysyvästi vapaa-ajan asunnolle tuli mahdolliseksi suurelle ihmisjoukolle.

Eniten päätöksiä loma-asuntojen muuttamisesta vakituisiksi on tehty 2000-luvulla Varsinais-Suomessa. Kasvua on ollut myös Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Suurin osa tehdyistä ratkaisuista on myönteisiä. Niiden osuus on vaihdellut vuosittain 87–96 prosentin välillä.

Kielteisten ratkaisujen osuus on suurin Uudellamaalla (22 % viimeisten viiden vuoden aikana) ja Hämeessä (18 %), eli kasvavien kaupunkiseutujen läheisyydessä. Suhteellisesti vähiten kielteisiä ratkaisuja on Etelä-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Kainuussa.

Vielä vuonna 2011 noin 24 400 suomalaista asui vakituisesti mökeissä, joiden käyttötarkoitusta ei oltu muutettu ympärivuotiseksi asunnoksi.

”Nykykäytännön mukaan maistraatti ei enää saa rekisteröidä vakituisia asukkaita loma-asunnolle, vaan henkilö tulisi merkitä vailla vakinaista asuntoa olevaksi. Maistraatti voi kuitenkin hyväksyä kotikunnaksi loma-asunnon sijaintikunnan”, Strandell sanoo.

Harva haluaa muuttaa loma-asunnolle niin, että olisi virallisesti vailla vakituista asuntoa. Tällainen tilanne voi vaikeuttaa asiointia viranomaisten kanssa, kuten esimerkiksi passin saamista tai lasten huoltajuuspäätöksiä.

 

Päätökset ELY:ittäin vuosina 2014-2018

taulukko mökille muutto

 

Lisätietoa: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri (Tilastot > Rakentamisen suunnitelmallisuus > Poikkeaminen)

Satu Alavalkama

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti