veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Hallitus myöntää: Kovapalkkaisten kireät marginaaliverot ovat ongelma

Mikael Kirkko-Jaakkola

Veroekonomisti

Mikael Kirkko-Jaakkola on Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti, joka kävelee työmatkansa kesät talvet. Seuraa häntä Twitterissä @veroekonomisti

Palkkaverotus on Suomessa huomattavan progressiivista, kun marginaaliverot nousevat jo matalahkoilla palkkatasoilla. Korkeimmillaan marginaalivero on kuitenkin kovapalkkaisilla: jopa 60 prosentin luokkaa. Tällöin 100 euron palkan kasvusta saa nettona 40 euroa ja 60 euroa menee verottajalle.

Kolumnieni lukijoille tämä ei tule yllätyksenä. Sen sijaan yllätyksenä voi tulla se, että jo kuluvan vaalikauden alkutaipaleella demarivetoinen hallitus on esittänyt useampia lievennyksiä erityisryhmien korkeiden marginaaliverojen helpottamiseksi.

***

Hallitusohjelman mukaisesti ulkomailta Suomeen muuttavien avainhenkilöiden verohuojennus vakinaistettiin ja heitä koskeva lähdeveroprosentti alennettiin 35 prosentista 32 prosenttiin.

Lukua ei toki suoraan voi verrata ylimpiin edellä mainittuihin marginaaliveroprosentteihin, kun lähdeveron päälle tulevat vielä lakisääteiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksutkin.

On kuitenkin selvää, että huojennus keventää edellytykset täyttävien henkilöiden verotusta sitä enemmän mitä suuremmat palkkatulot ovat, koska korkeimmilta marginaaleilta vältytään. Tällä kannustimella hallitus pyrkii edistämään ulkomaisten erityisasiantuntijoiden tuloa Suomeen.

***

Ensi vuodelle hallitus ehdottaa lisäksi kahta uutta huojennusta.

Urheilijarahastoon verovapaasti siirrettävää maksimisummaa ollaan korottamassa nykyisestä 100 000 eurosta 200 000 euroon vuodessa. Urheilijarahastossa on kyse poikkeuksesta, jolla urheilija voi jaksottaa verrattain lyhyen urheilu-uran aikana ansaittuja tuloja myöhemmille vuosille.

Näin yhtenä vuonna saatu suuri tulo ei tule verotettavaksi kaikilta osin korkeimmilla marginaaliveroilla. Hallitus on korottamassa rajaa mm. tukeakseen hyvin menestyvien urheilijoiden pysymistä Suomessa.

Hallituksen uusi kohdennettu huojennus koskee listaamattomien yritysten osakepalkitsemisen verotusta. Nykyisin osakemerkinnässä työntekijälle mahdollisesti syntynyt etu on verotettu ansiotulona käyvän arvon perusteella merkintävuonna.

Tällainen kertaluonteinen etu on saattanut nostaa veroja huomattavasti, etenkin korkeimmilla marginaaliveroprosenteilla. Jatkossa osakemerkintä arvostettaisiin verotuksessa käypää arvoa maltillisemman kaavan mukaan. Mahdolliseen myyntivoittoon kohdistuisi pääomaverotus aikanaan. Muutoksen tavoitteena on tarjota työntekijöille verotuksellisesti edullinen mahdollisuus merkitä osakkeita.

***

Olen Sanna Marinin hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että edellä mainitut toimet ovat perusteltuja helpotuksia, joilla voidaan lieventää korkeiden marginaaliverojen aiheuttamia ongelmia. Oikeudenmukaisempaa olisi kuitenkin tarttua ongelmien perimmäiseen syyhyyn ja laskea yleisesti ylimpiä marginaaliveroja.

Verotuottojen maksimoimisen kannalta voi olla perusteltua kohdistaa rajatusti verohelpotuksia vain kaikkein herkimmin verotukseen reagoiville. Sen sijaan hyvän verojärjestelmän periaatteet yhdenvertaisuudesta sekä laajoista veropohjista ja kohtuullisista verotasoista puoltaisivat marginaaliverojen keventämistä.

Kun itse ongelman juurisyy jätetään ennalleen, antaa se kuvan, että Suomeen sitoutuneelta ja täällä elämää rakentavalta hyväpalkkaiselta on tarkoituksena nimenomaan imeä kaikki verot, mitä vain saatavilla on.

Mikael Kirkko-Jaakkola 

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan yhdeksän ynnä yksi?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit