veronmaksajat.fi

Kriisipuhe omista rahoista on ihan ok

Kati Malinen

PYKÄLÄSTÄ MITTAA

Kati Malinen on Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiainjohtaja. Seuraa Twitterissä @malinen_kati

Keskustelu omasta, puolison tai ikääntyvien vanhempien omaisuudesta ja sen jaosta kuolemantapauksessa tai erotilanteessa ei aina ole vaivatonta. Omia tarpeita ja toiveita elämän murroskohtiin voi olla hankala sanoittaa myös kaikkein lähimmille.

Danske Bank teetti heinäkuussa 2023 kyselyn, jossa selvitettiin muun ohessa, miten hyvin parisuhteessa olevat tuntevat toistensa raha-asiat. Vain 17 prosenttia pareista, joilla oli yhteisiä säästöjä, oli sopinut niiden jaosta erotilanteessa kirjallisesti. Vain 12 prosenttia kertoi puhuvansa puolisonsa kanssa säännöllisesti perintösuunnittelusta.

Miksi omasta, parisuhteen tai perhepiirin taloudellisesta kriisinsietokyvystä puhuminen on niin vaikeaa?

Perintö- ja varallisuussuunnittelu sekä oman elämäntilanteen turvaaminen sairauden, eron tai vanhuuden varalta ei ole vain varakkaiden puuhaa. Jokaisen pitäisi aika ajoin pysähtyä miettimään, miten toivoo omien ja läheistensä asioiden järjestyvän elämän suurissa muutostilanteissa.

Oikeanlaisella valmistautumisella voi oman talouden resilienssiä nostaa merkittävästi.

Voitaisiinko siis yrittää normalisoida puhetta oman talouden kriisisuunnittelusta? 

Edunvalvontavaltakirja on ainoa tapa määrätä henkilökohtaisten asioiden sekä oman omaisuuden hoidosta siinä tilanteessa, että syystä tai toisesta ei kykenekään itse ilmaisemaan tahtoaan. Sillä voit myös huolehtia, että lähipiirisi pääsee matalalla kynnyksellä hoitamaan asioitasi ilman hallinnollisesti raskasta virallista edunvalvontaa.

Testamentilla voit turvata puolison, lastesi ja muiden läheistesi asemaa kuolemasi jälkeen. Se on ainoa tapa jättää perintöä kumppanille, joka ei ole aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteesi toinen osapuoli. Testamentilla voit myös ehkäistä perintöriitoja: esimerkiksi tasoittaa elinaikana antamiasi lahjoja ja määrätä omaisuutesi jaosta perillistesi kesken.

Myös avioehdon tekeminen tai tekemättä jättäminen on perintösuunnittelua. Avioehtoa ei ole pakko laatia, mutta jokaisen avioliitossa olevan tai sitä harkitsevan pitäisi vähintään tehdä tietoinen päätös sen tekemättä jättämisestä.

Avioehdon voi laatia niin, että se on voimassa vain erotilanteessa ja että se toisaalta maksimoi puolison turvan toisen kuollessa. Varallisuus ja tulot eivät läheskään aina jakaudu parisuhteessa tasaisesti. Sopimuksen tekemättä jättäminen voi olla myös tapa huomioida toisen kotona tai perheen hyväksi tekemä arvokas työ.

Yrittäjän on tärkeää huomioida myös yritystoiminta ja sen jatkuvuus talouden kriisisuunnittelussa.

Yhteisyrityksessä on hyvä varmistaa, että toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttä jokaisen osakkaan kriisitilanteessa. Harvoin esimerkiksi halutaan kuolleen osakkaan alaikäisiä lapsia ja mahdollista ex-puolisoa hääräämään yhtiökokouksiin. Oikeanlaisella avioehto- ja osakassopimuksella sekä yhtiöjärjestyksen määräyksillä voi varautua tähän.

Asiantuntija kannattaa ottaa mukaan keskusteluihin, jotta järjestelyt tulevat tehdyksi oikein ja johtavat toivottuun lopputulokseen.

Perhepiirin ulkopuolinen asiantuntija myös ehkäisee fokuksen karkaamisen pois itse asian ytimestä. Juristinkaan avulla ei kannata tehdä järjestelyjä tai asiakirjoja, joiden tarkoitusta ei itse ymmärrä.

Tärkeintä on kuitenkin aloittaa siitä puhumisesta. Avoin keskustelu raha-asioista ja niiden järjestelystä madaltaa kynnystä varautua kriiseihin ja avaa mahdollisuuksia suunnitella niiden varalta. 

Kati Malinen

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan neljä ynnä yhdeksän?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit