veronmaksajat.fi

Liikennepolttoaineiden verotus kiristyy – mitä tapahtuu parafiiniselle dieselille?

Janne Kalluinen

Verolaskelmat hallussa

Janne Kalluinen on Veronmaksajien ekonomisti, joka odottaa ensimmäistä ammattilaissopimustaan jalkapalloilijaksi. Sillä välin hän tekee verolaskelmia. Seuraa Twitterissä  @jannekalluinen

Pohdin kesäkuun Taloustaidossa sivutolkulla  (s. 12–19), kuinka autoilija voisi tapojensa muutoksilla sivuuttaa 1. elokuuta voimaan tulevan liikennepolttoaineiden veronkorotuksen vaikutuksen. Veronkorotus lisää bensiini- ja diesellitran veroja arviolta vajaat 7 senttiä.

Keinoja autoilun kulujen välttämiseen on useita: muun muassa ajojen suunnittelu, auton laittaminen seisontaan pidempien käyttökatkojen ajaksi sekä auton sähkölaitteiden tarkkaavaisempi käyttö. Useimmat keinoista ovat tuiki tuttuja monelle, mutta niiden olemassaolosta on silti hyvä muistuttaa tasaisesti.

Suoranaiset veronkorotukset vaikuttavat hintoihin, mutta ne eivät tällä hetkellä ole ainoita asioita, jotka aiheuttavat nousupainetta liikennepolttoaineiden litrahinnoille. Toinen on parafiinisen dieselin verotuki, ja sen siirtäminen historiaan portaittain.

Parafiininen diesel on vallannut diesel-markkinat

Hallitus ilmoitti syksyn 2019 budjettiriihen yhteydessä liikennepolttoaineiden n. 250 miljoonan euron veronkiristyksestä ja toisaalta parafiinisen dieselin verotuen (115–120 miljoonaa euroa) poistamisesta. Autoilijoiden ja verotuksesta kiinnostuneiden päällimmäinen kysymys kuului tällöin: mitä ihmettä tarkoittaa parafiininen diesel.

Parafiinisella dieselillä on ympäristöystävällisiä ominaisuuksia: palaessaan parafiininen diesel levittää ympäristöönsä pienemmän määrän ns. lähipäästöjä, jotka ovat haitallisia terveydelle. Myös bioperäinen diesel voidaan luokitella parafiiniseksi.

Vuonna 2010 VTT suositteli, että silloisella (pääkaupunkiseudun) linja-autokannalla mitattuna sopiva parafiinisen dieselin nk. laatuporrastus olisi lähipäästöjen ansiosta viisi senttiä litralta (1). Tuki asetettiin.

Sittemmin vuonna 2019 VTT (2) on arvioinut, että tiukempien päästöstandardien ja tekniikan kehittymisen myötä (ainakin pääkaupunkiseudun) linja-autojen lähipäästöhaitat ovat vähentyneet merkittävästi eikä parafiinisestä dieselistä ole enää entisen veroista etua ei-parafiiniseen nähden. Sitä mukaa kuin ajoneuvokanta uusiutuu vanhasta ja saastuttavammasta uuteen ja puhtaampaan, lähipäästöhyöty parafiinisesta dieselistä alenee.

Lähipäästöt aiheuttavat suurimmat haittansa kaupunkialueilla. Valtaosa ajetuista kilometreistä ajetaan kuitenkin tällaisten alueiden ulkopuolella, mitä ei otettu huomioon laatuporrastuksen laskentakriteereissä 2010.

VTT:n viimevuotisessa muistossa mainitaan dieselkäyttöisten henkilöautojen osalta, että ”yksiselitteistä johtopäätöstä siitä, että parafiinisen dieselpolttoaine alentaisi päästöjä ei voi tehdä” ja että ”parafiinisen dieselpolttoaineen vaikutus päästöihin on suurimmillaan hiukkasten kohdalla vanhemmissa raskaissa ajoneuvoissa”.

Parafiinisen dieselin osuus dieselin ja sitä korvaavien biopolttoaineiden yhteismäärästä on kasvanut joka tapauksessa räjähdysmäisesti. Hallituksen esitysluonnoksen (3)  mukaan määrä on noussut vuoden 2012 kahdeksasta prosentista peräti 77 prosenttiin (!) vuoteen 2019 mennessä. Valtaosa dieselistä (noin 84 %), jota veronalennus koskee, oli viime vuonna fossiilista.

Laatuporrastus ei tällä hetkellä vaikuta suoranaisesti nestemäisten polttoaineiden verotaulukossa tuoteryhmään 57 kuuluvan parafiinisen tuplalaskettavan biodieselöljyn verotasoon. Sen ”laskennallinen” verotaso on 31. heinäkuuta asti 26,3 snt/l ja 1. elokuuta alkaen 28 snt/l.

EU:n energiaverodirektiivissä dieselpolttoaineiden vähimmäisverotaso on kuitenkin 33 senttiä, minkä vuoksi heinä-elokuun vaihteessa tuoteryhmän 57 verotaso säilyy edelleen 33 sentissä. Ilman parafiinisen dieselin laatuporrastusta, litrakohtainen vero olisi elokuusta lukien tasan 33 senttiä (=28 snt -(-5 snt)) litralta.

Näin ollen, jos parafiinisen dieselin laatuporrastusta ei olisi ja liikennepolttoaineiden energiasisältöveroon tehtäisiin korotuksia, myös tuplalaskettavan bioperäisen parafiinisen dieselöljyn verotaso oikeasti nousisi. 

Vaikutukset dieselpumpulla? 

On hankalaa arvioida, kuinka parafiinisen dieselin verotuki vaikuttaa dieselin hintaan. Oletettavasti fossiilisen parafiinisen dieselin tuotantokustannukset ovat ”tavallista” fossiilista dieseliä korkeammat. Verotuki parantaa parafiinisen dieselin kannattavuutta ”tavalliseen” nähden. Verotuen suuruus on viisi senttiä litralta, mikä ainakin asettaa reunaehdot sen vaikutuksille. Dieseltuotteiden tuotantokustannuserot todennäköisesti tasaavat tätä vaikutusta, mutta on epäselvää, missä määrin.

Luulisi kuitenkin, ettei yli sadan miljoonan euron verotukea voisi poistaa niin, ettei se lainkaan rokottaisi dieselkuskin kukkaroa. Verotuksen näkökulmasta se ei ole tällä hetkellä ainoa työssäkäyvän dieselautoilijan yllä leijaileva tumma pilvi, sillä palkasta maksettavien sosiaalivakuutusmaksujen arvioitu nousu vuonna 2021 uhkaa kiristää myös palkansaajien tuloverotusta ensi vuonna - toki myös niiden, jotka eivät autoa aja.

Niin tai näin, parafiinisen dieselin laatuporrastuksen aika on joka tapauksessa käymässä vähiin, ja perusteita verotuen säilyttämiseksi on nykytiedolla hankalampi keksiä kuin perusteita sen poistamiseksi.

Janne Kalluinen

Lähteet:

(1) VTT: LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS LÄHIPÄÄSTÖJEN PERUSTEELLA 
(2) VTT: LIIKENNEPOLTTOAINEIDEN LAATUPORRASTUS - ARVIO AJANTASAISUUDESTA 
(3) Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

 

AUTOILUN VEROT Polttoaineen verotus kiristyy elokuussa. Lue kesäkuun Taloustaidon jutusta, millaisin keinoin voit omassa matkanteossasi säästää rahaa veronkorotuksen verran – ja enemmänkin. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelumme käyttäjäksi.

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kolme ynnä viisi?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit