veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Vastuullinen sijoittaminen – onko siitä tuottoautomaatiksi?

Hannu Nummiaro
Hannu Nummiaro

Säästä kaikilla keleillä

Hannu Nummiaro on yksityistalouden ekonomisti ja sijoittamisen asiantuntija LähiTapiolassa. Seuraa Twitterissä @HannuNummiaro

Ilmastonmuutos on lisännyt säästäjien vaikuttamishaluja ja vastuullisuudesta on muodostumassa toimiluvan kaltainen vaatimus rahastoille. Vastuullisessa sijoittamisessa tavoitteena on sijoitussalkun riskin pienentäminen ja tuoton parantaminen ottamalla sijoituspäätöksissä huomioon ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa (Environment, Social, Governance, eli ESG).

Vastuullinen sijoittaminen sisältää monenlaisia käsitteitä, arvoja ja toteutustapoja. Yksinkertaistettuna vastuullinen sijoittaminen muodostuu kolmesta näkökulmasta (kuva alla).

Vastuullisen sijoittaminen kolme näkökulmaa

Riskienhallinta on vastuullisen sijoittamisen kovinta ydintä. Yritysten väärinkäytökset tai hallitsemattomat riskit, esimerkiksi lapsityön käyttö, rahanpesu, ympäristövahingot tai johdon ylisuuret palkkiot aiheuttavat sekä suoria kustannuksia että bränditappioita.

Megatrendillä tarkoitetaan hyvin todennäköistä, vaikutukseltaan suurta ja globaalia muutosta. Ilmaston lämpeneminen ja luonnon resurssien kestämätön käyttö ovat ympäristöön liittyviä megatrendejä, jotka määrittävät yritysten liiketoiminta- ja kilpailuympäristöä.

Vaikuttaminen omistamansa yrityksen toimintaan tai rahojensa kohdentumiseen kestävän yhteiskunnan turvaamiseksi kiinnostaa yhä useampia säästäjiä. Kulutusvalintojen ja äänestämisen rinnalla myös sijoituspäätöksillä voi vaikuttaa lastemme elinympäristöön.

Näiden yhdistelminä muodostuu kolme vastuullisen sijoittamisen käytäntöä

  • Yritysanalyysi. Riskienhallinnan kulma tuo lisäinformaatiota perinteisen rahoitusanalyysin, eli tuloksen, taseen, osinkovirran ja arvostuksen, takana vaikuttaviin vastuullisuustekijöihin. Edelläkävijäyritykset ovat varautuneet megatrendien muokkaaviin kuluttajien valintoihin ja sääntelymuutoksiin, mikä luo heille kilpailuetua tai uusia, megatrendien ongelmia ratkovia kasvumahdollisuuksia.
  • Aktiivinen omistajuus. Piensijoittajan ääni ei pitkälle kuulu, mutta varainhoidon asiakkaiden äänten yhdistyminen ulottaa vaikutusvoiman myös ulkomaisten yhtiöiden yhtiökokouksiin, mikä on tärkeää esimerkiksi ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa. Myös suora vuoropuhelu yritysjohdon kanssa helpottuu yhteistoiminnan kautta.
  • Investointien rahoitus. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii investointeja uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja hiilensidontateknologiaan. Vihreissä velkakirjoissa sijoitus on korvamerkitty käytettäväksi ympäristön kestävyyttä parantaviin hankkeisiin. Silti niiden riski ja tuotto riippuvat normaalien yrityslainojen tavoin koko yrityksen luottoriskikelpoisuudesta.

Lyhyiden historiatietojen ja erilaisten käytäntöjen vuoksi on vaikea yksiselitteisesti sanoa paljonko vastuullisesta sijoittamisesta voi odottaa lisätuottoa. Sijoitususkomukseni on, että vastuullinen sijoittaminen kantaa pitkällä ajalla hedelmää riskienhallinnan kehittymisen ja megatrendeihin varautumisen ja niiden hyödyntämisen kautta.

Mutta sudenkuopat näissäkin on osattava välttää. Yli-investoinnit riskienhallintaan voivat kääntyä tuottoja syöväksi. Edelläkävijyys megatrendeissä sisältää alkavan vaiheen kasvuyritysriskejä siinä missä mikä tahansa uuden teknologian kehittämiskilpailu. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen voi johtaa heikkoihin tuottoihin, jos hyväntekeväisyys astuu sijoituksellisen vastuun varpaille.

Vastuullinen sijoittaminen valtavirtaistaa ympäristöhyötyjen ja sosiaalisen vastuun huomioimisen sijoitustuottojen rinnalla, mutta tuottoautomaatti se ei ole. Vuolaassa virrassa vauhti kiihtyy ja taidot korostuvat.

Hannu Nummiaro

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kaksi ynnä yhdeksän?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit