veronmaksajat.fi

Onko korkoa korolle -ilmiö sijoittajan arvoloukku vai maailman kahdeksas ihme?

Hannu Nummiaro
Hannu Nummiaro

Säästä kaikilla keleillä

Hannu Nummiaro on yksityistalouden ekonomisti ja sijoittamisen asiantuntija LähiTapiolassa. Seuraa Twitterissä @HannuNummiaro

Sijoitusmaailmassa elää uskomus, jonka mukaan fysiikkanero Albert Einstein olisi kutsunut korko korolle -ilmiötä maailman mahtavimmaksi voimaksi ja kahdeksanneksi ihmeeksi. Korko korolle -ilmiö tarkoittaa, että sijoitetulle alkupääomalle kertyy korkoa, jota aina uudelleensijoittamalla varallisuus kasvaa kiihtyvästi. 

Mutta onko korkoa korolle edelleen voimissaan nykyisessä alhaisen koron ympäristössä? Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu, miten ilmiön saa toimimaan. Laskelma lähtee omaisuuslajeista, joita yhdistelemällä on muodostettu salkkuja, joilla voidaan saavuttaa tietty tuotto1.  

Lukuohje korko korolle -laskelmalle: 

1. Tuotto Korkosijoituksista saa korkoa, osakkeista osinkoa ja sijoitusasunnosta vuokraa. Lisäksi kokonaistuottoon vaikuttaa sijoitusten arvonvaihtelut. Oikeammin voisikin puhua tuottoa tuotolle -ilmiöstä. 

2. Kulut Olennaista on tuotto kulujen jälkeen. Kuluilla saa vaivattomuutta, portin piensijoittajille muutoin vaikeasti päästäviin sijoituskohteisiin ja joskus ylituottoa suhteessa vertailuindeksiin. 

3. Verot Tuotoista on vielä vähennettävä verot. Pääsääntöisesti sijoitusten voitot verotetaan pääomatulona. Tässä laskelmassa tuotto-odotukset ovat ennen veroja. 

4. Tuotto-odotus Tuotto-odotukset määräytyvät nykyisten korkotasojen ja arvostusten perusteella. Tässä tuotto-odotusten horisontti on kymmenen vuotta, mutta korkoa korolle -laskelma olettaa tuoton samaksi senkin jälkeen. 

5. Riskiportaat Mitä enemmän kohdentaa varoja riskisempiin omaisuuslajeihin, sitä korkeammaksi salkun tuotto-odotus nousee. Pitkä sijoitushorisontti mahdollistaa tuottohakuisen riskiportaiden kapuamisen. 

6. Reaalituotto Vasta inflaation ylittävä tuotto, eli reaalituotto, alkaa kiihtyvästi nostamaan alkupääoman ostovoimaa. Tässä laskelmasta on nähtävissä sekä varallisuuden arvon (samalla sarakkeella) että ostovoiman (kaksi saraketta vasemmalle2) kehittyminen ajan kuluessa. 

7. Riski Tuotto-odotuksen nostaminen lisää myös epävarmuutta todellisuudessa realisoituvasta tuotosta. Ajan kanssa pienetkin erot vuotuisissa tuotoissa kehittyvät hyvin erilaisiksi lopputulemiksi. 

8. Ihme Jos inflaatiorimaa ei ylitetä, niin arvoloukku niistää tuskallisesti ostovoimaa. Korkosijoituksilla voidaan säilyttää arvoa, mutta osakkeilla altistua ihmeille. 

On epävarmaa, sanoiko Einstein tosiasiassa korkoa korolle -sitaattiaan vai käytettiinkö hänen mainettaan markkinointimielessä. Selvää sen sijaan on, että ilman riskiportaita raha viruu arvoloukussa yhtä varmasti kuin valo taipuu suhteellisuusteoriassa.

Tuotto-odotuksen muodostuminen omaisuuslajeista sekä korkoa korolle -laskelma

Tuotto-odotuksen muodostuminen omaisuuslajeista sekä korkoa korolle -laskelma

1Yksinkertaistuksen vuoksi allokaatioissa on käytetty 5 %-yksikön portaita. Korkoa korolle -laskelmassa käytetyt salkun tuotto-odotukset ovat tasaprosentteja.

2Olettaen Fisherin yhtälön lineaarisen yksinkertaistuksen, että reaalituotto = nimellistuotto – inflaatio

Hannu Nummiaro 

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan kaksi ynnä kuusi?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit