veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Uusi työ, uudet kujeet – mistä tunnistat hyvän perehdytyksen?

Erika Ehrnrooth
Erika Ehrnrooth

Työn iloa välittämässä

Erika Ehrnrooth on henkilöstöratkaisuja tarjoavan Eilakaislan toimitusjohtaja. Asiakaskeskeistä ja palveluhenkistä kolmen lapsen äitiä kiinnostaa elinikäinen oppiminen, itsensä johtaminen sekä työelämä ja työvoimapoliittiset käänteet. Erikan mietteitä löytyy LinkedInissä /erikaehrnrooth ja Twitterissä @ErikaEhrnrooth

Olet kenties kanta-asiakasohjelmissa pannut merkille, että asiakkuuden alussa sinusta pidetään erityisen hyvää huolta? Saat sähköpostitse paljon yhteydenottoja tilauksestasi, uutiskirjeitä ja tarjouksia, joissa pyydetään asiakasarvioita ja toivotaan uusintaostoksia.

Kuluttajille suunnatut lojaliteettiohjelmat rakentuvat yleensä ”First 100 Days” -näkökulmasta, koska ensimmäiset sata päivää ovat ne merkitsevimmät, joiden aikana asiakas on saatava sitoutettua.

Päteekö sama, kun aloitat työntekijänä työnteon uudessa yrityksessä? Niin minusta ainakin pitäisi!

Ensimmäinen päivä, ensimmäinen työviikko, ensimmäinen kuukausi ja ensimmäinen vuosi… Ainakin omassa työelämässä nämä ovat muodostuneet virstanpylväiksi, joiden ohittamisen jälkeen asiat muuttuvat helpommiksi – tai ainakin tutummiksi ja tekeminen sen takia turvallisemmaksi.

Asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden perehdyttämisen historia ei taida olla montaa kymmentä vuotta vanha tapa tutustuttaa yrityksessä aloittavia työntekijöitä organisaatioon, sen kulttuuriin, tapoihin ja työtehtäviin. Wikipedian mukaan tämä selittyy mm. tietoalan historian nuoruudella, eli alan voimakas kehitys ja voimistuminen on suunnilleen samanikäinen ilmiö. Vasta 1990-luvun alusta lähtien on toimihenkilöiden perehdyttämiseen alettu kiinnittää enemmän huomiota. 

Tänä päivänä valveutunut johtaja ymmärtää, että perehdytyksen avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi työn tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen sekä työntekijän sitoutumiseen.

Ihmiselle on luontaista halu kuulua joukkoon ja tutustua mahdollisimman pian työkavereiden lisäksi myös yrityskulttuuriin. Hyvin perehdytetty työntekijä on sitoutuneempi, motivoituneempi ja hänellä on pienempi todennäköisyys siirtyä toisiin tehtäviin. 

Mitä sinun kannattaa odottaa perehdytykseltä?

Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla opit tuntemaan uuden työnantajasi organisaatioineen: työpaikkasi, sen tavat ja ihmiset, sen tarjoamat palvelut tai tuotteet, alan lainalaisuudet sekä tietysti yhtiön strategian, vision, mission ja arvot.

Huolellisen perehdyttämisen avulla sinut valmennetaan työtehtäviisi sekä tehdään työympäristö, työolot ja oman työyhteisön tavoitteet tutuiksi.

Ensimmäisenä päivänä tapaat kenties liiankin montaa uutta ihmistä ja nimien muistaminen ja niiden liittäminen kasvoihin voi kauhistuttaa. Heistä tärkeimmät ovat tietysti esimiehesi ja lähimmät kollegat, kenties työpaikkamentori sekä HR:n edustaja.

Työvälineiden luovuttamisen ja työpaikan sekä oman työyhteisön esittelemisen lisäksi voit toivoa, että kanssasi käydään läpi työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt sekä tärkeimmät työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Keskeiset työhön liittyvät ammattitermit sekä työpaikalla käytetyt käsitteet ovat myös hyvä oppia – itse listasin ne aikoinaan omassa perehdytyksessäni muistiinpanokirjaani, ja ellei selitys heti ollut tiedossa, tiedustelin niitä jälkikäteen.

Muista, että myös omin päin on mahdollista selvittää paljon, kuten esim. tulevien kollegoiden työtehtävät, työurat ja mahdolliset ajatukset ja mielipiteet sekä kaikki muu julkisesti löytyvä tieto yrityksestä, sen työntekijöistä ja alasta, jos se on sinulle uusi. LinkedIn, yrityksen omat nettisivut sekä hakukoneet tarjoavat alasta, yrityksestä ja sen kilpailijoista paljon hyödyllistä tietoa.

Kun perustason tarpeet on tyydytetty ja isot kuviot tiedossa, voidaan perehdytysohjelmassa vähitellen siirtyä itse työtehtävään perehtymiseen. On äärimmäisen tärkeää, että tiedät alusta alkaen, mitä sinulta työssäsi odotetaan.

Oman työn tehtäväkokonaisuus, vastuualueet, velvollisuudet ja valta sekä tietenkin henkilö- ja tiimikohtaiset tavoitteet pitää päästä käymään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa läpi oman esimiehen kanssa. Näihin asioihin tulee tietenkin palata esimerkiksi luottamusta rakentavissa one-on-one-keskusteluissa säännöllisesti. Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat hyvä asia, mutta asiantuntijatyön kehittämisen osalta 1–2 kertaa vuodessa ei riitä. 

Voitko vaatia perehdytystä?

Kyllä voit, sillä työturvallisuuslaki (2002/738, luku 2 $14) velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijän riittävästi työhön ja työpaikan työolosuhteisiin, työvälineiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin.

Tämä velvollisuus pätee myös työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöönottoa.

Sana riittävä on tietenkin tulkinnanvarainen, mutta itsestään selvää on, että hyvä perehdytys on tärkeää työturvallisuuden ja työn sujuvuuden kannalta – oli uusi työntekijä aikaisempaa kokemusta omaava ja varttuneempi tai ei.

Minusta tulokkaan kannattaa rekrytointivaiheen loppusuoralla, viimeistään työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, kysyä, miten perehdytysjakso on suunniteltu ja näin varmistua siitä, että sellaista ollaan suunnittelemassa.

Palkkaavan esimiehen on ennen uuden työntekijän saapumista huolehdittava siitä, että työvälineet ovat kunnossa ja perehdyttämisohjelma on laadittu.

Vaikka perehdyttämiseen tarvitaan vain yksi vastuuhenkilö, on perehdyttäjien määrää hyvä kasvattaa, sillä tämä on myös uusille ja vanhoille työntekijöille oiva tilaisuus päästä verkostoitumaan. 

Kahdeksan vinkkiä perehdytettävälle 

  1. Jatka omatoimista tutustumista alaan, yritykseen, sen palveluihin/tuotteisiin ja työntekijöihin myös rekrytointiprosessin päätyttyä ennen kuin pääset aloittamaan uudessa työssä.
  2. Ensimmäisten päivien tai jopa reilun viikon osalta, vältä sopimasta aikaa kuluttavia ja iltaa pitkittäviä tapahtumia, sillä uudessa työssä aloittaminen on raskasta ja tarvitset normaalia enemmän rauhallista aikaa ja unta.
  3. Ole valpas, utele ja kysy aina matalalla kynnyksellä mahdollisimman paljon – uutena saa ja pitää ihmetellä asioita ja pohtia ääneen merkilliseltä tai yllättävältä kuulostavia asioita. ”Uusin ja ulkopuolisin silmin” katsomisen etu häviää yllättävän nopeasti!  
  4. Pyri kahvi- ja lounastauoilla tutustumaan mahdollisimman laajasti uusiin työkavereihin. Voit myös sopia epämuodollisia Teams-kahveja, ellette työskentele fyysisesti samoissa tiloissa!
  5. Tiedustele, mistä löydät lisätietoja, joilla voit jatkaa omaperehdyttämistä.
  6. Huolehdi siitä, että tiedät mitä sinulta odotetaan tulevan kuukauden ja kvartaalin osalta. Pyydä konkreettisia tavoitteita tai asioita.
  7. Keskustele esimiehesi kanssa, miten työkiireiden keskellä ylläpidätte luottamusta kasvattavaa vuoropuhelua, jossa voit saada palautetta ja sparrausta.
  8. Jos perehdytys hoidetaan turhan hätäisesti, liputa tilanne ja keskustele rohkeasti esimiehesi kanssa, onko jotain muutoksia tehtävissä.

Muista, että osaamisesi syvenee oman aktiivisuutesi ja omatoimisuutesi (yrittäjähenkisyys) myötä. Sinun ”omanarvontunteesi” kasvaa, tulet nopeammin osaksi yritystä ja pääset sen täysivaltaiseksi jäseneksi!

Erika Ehrnrooth

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan yksi ynnä kuusi?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit