veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Mikä saa työntekijän kukoistamaan? Vastaus on osallistaminen

Erika Ehrnrooth
Erika Ehrnrooth

Työn iloa välittämässä

Erika Ehrnrooth on henkilöstöratkaisuja tarjoavan Eilakaislan toimitusjohtaja. Asiakaskeskeistä ja palveluhenkistä kolmen lapsen äitiä kiinnostaa elinikäinen oppiminen, itsensä johtaminen sekä työelämä ja työvoimapoliittiset käänteet. Erikan mietteitä löytyy LinkedInissä /erikaehrnrooth ja Twitterissä @ErikaEhrnrooth

Osakeyhtiölain 1. luvun, 5. pykälän mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Voiton tuottamista varten yrityksen on oltava menestyvä.

Mutta mikä tekee yrityksestä tuottavan ja menestyvän?

Listaa voi tehdä kuinka pitkäksi tahansa, mutta toimialasta huolimatta listan kärkipäähän kiilautuu varmuudella aina yrityksen henkilöstö. Henkilöstö on se moottori, joka arjen tehtävien kautta tuottaa yrityksen mission mukaista arvoa.

Onnellinen henkilökunta on onnellisten asiakkaiden edellytys. Entä millä tavoin rakennetaan ja ylläpidetään hyvinvoivaa, sitoutunutta ja tuottavaa henkilöstöä ja kuinka voin varmistaa itse olevani osa kyseistä porukkaa? Siihen pyrin tässä blogissa vastaamaan!

Työntekijäkokemus on kokonaisvaltainen työntekijän mielessä vallitseva tunne työnantajasta ja kaikesta siitä, joka vaikuttaa työsuhteeseen. Työntekijäkokemukseen vaikuttaa näin ollen esimerkiksi työyhteisön kulttuuri, sijainti, mahdollisuus työn ja vapaa-ajan tasapainoon sekä henkilötason suhteet työpaikalla. Lisäksi itse toimenkuva ja sen säädettävyys työntekijän suorituskykyyn sekä vaikutus motivaatioon muovaavat työntekijäkokemusta.

Työntekijäkokemukseen panostaminen on paras tapa sitouttaa

Työntekijäkokemus on eräänlainen henkilöstön sitoutuneisuuteen vaikuttava työkalu. Sitoutunut henkilöstö on tyypillisesti ahkeraa, aikaansaavaa ja kunnianhimoista, ja sitoutuneisuuden tulisikin kuulua tiiminvetäjän tärkeimpiin menestymisen mittareihin.

LinkedInin Global Talent Trends 2020 -tutkimuksen mukaan työntekijän lopputilin ottamisen todennäköisyys on noin 50 % pienempi, jos kompensaatio, edut ja koulutus ovat kohdillaan ja jos yrityksen missio tuntuu merkitykselliseltä.

Mielenkiintoisinta on mielestäni se, että joustavat työjärjestelyt sekä avoin ja tehokas johtaminen edistävät työvoiman kasvua noin 140 %. Palkalla ja palkitsemisella pääsee siis pitkälle, mutta se ei itsessään riitä.

Työntekijäkokemukseen investoidut resurssit myötävaikuttavat yrityksen tuloksen tekoon sitoutuneemman henkilöstön lisäksi vahvistuneen työnantajabrändin kautta, kun yritys vetää puoleensa kyvykkäitä uusia työntekijöitä.

Kiteytetysti vahva työntekijäkokemus tarkoittaa korkeaa henkilöstön sitoutuneisuutta, parempaa tuottavuutta, pidempiä työuria ja työvoiman kasvua. Työntekijöiden odotukset työnantajia ja työntekijäkokemusta kohtaan ovat tänä päivänä korkeat ja seuraava kysymys onkin, kuinka näihin odotuksiin voidaan vastata?

Työntekijäkokemusta rakennetaan osallistavalla ja empaattisella johtamisella

Airbnb:n entinen Employee Experience -johtaja Mark Levy on kuvaavasti sanonut, että työntekijäkokemus on sitä, että asioita tehdään yhdessä henkilöstön kanssa ja heitä varten, ei sitä, että asioita tehdään heidän puolestansa.

Osallistavalla johtamisella onkin suuri vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen ja sen avulla varmistutaan siitä, että henkilöstöön vaikuttavat päätökset ajavat myös heidän mielestään olennaisia asioita. Osallistamisen ja lisäkäsien kautta voidaan taklata myös ontuvan työntekijäkokemuksen yleisintä selitystä, resurssipulaa.

Meillä Eilakaislalla osallistava johtaminen tarkoittaa sitä, että viestimme yhteisen päämäärän ja tarjoamme työkalut, joilla jokainen tiimi ja yksilö oivaltaa oman roolinsa ja tapansa viedä asioita arkeen.

Toinen tärkeä rakennuspalikka on psykologinen turvallisuus, joka merkitsee jokaiselle tilaa olla töissä omana itsenään ja työskentelyä luontaisia kyvykkyyksiään hyödyntäen. Tämä vaatii tiiminvetäjältä yksilöllistä johtamista ja erityisen paljon empatiaa, sillä tuntosarvet täytyy pitää valppaina – varsinkin nyt etätyön jatkuessa ja lisääntyessä.

LinkedInin yllä mainitun tutkimuksen mukaan työurat ovat 41 % pidempiä sellaisissa organisaatioissa, joissa sisäistä rekrytointia tehdään. Yksilöiden kyvykkyyksien ja uratoiveiden havaitseminen vaatii myös empaattisia taitoja sekä tiiminvetäjältä että yrityksen HR:ltä.

Urapolkuihin liittyvät mahdollisuudet puolestaan parantavat työntekijäkokemusta sekä monisukupolvisuutta, jolla taas osaltaan on positiivisia vaikutuksia yrityksen toiminnalle mm. tuotekehityksessä ja palvelutuotannossa.

Kuinka itse voin vaikuttaa työntekijäkokemukseeni?

Jos oman työntekijäkokemuksen viisari ei liiku vihreällä, on hyvä aloittaa sillä, että tarkastelee kriittisesti omaa toimintaansa ja etsii vaikuttamisen mahdollisuuksia: olenko kertonut toiveistani ääneen oikeille tahoille ja varmistanut niihin konkreettisen vastauksen? Voinko tarjota auttavia käsiä työntekijäkokemusta parantavien projektien edistämiseen? Olisiko sisäinen roolin muutos avain onneen?

Ajoittain nykyinen työnantaja ei kuitenkaan ole enää se oikea tarjoamaan toivottua kokemusta. Silloin usein vaihtamalla paranee, kunhan on miettinyt itselleen tärkeimmät työntekijäkokemuksen elementit ja pitää niitä suuntaviivoina seuraavan työpaikan haussa ja valinnassa.

Erika Ehrnrooth

Kommentit (0)
 

Kommentoi
Kommentoinnin yhteydessä kerättävät tiedot on tarkoitettu vain kommentoinnin pitämiseksi asiallisena. Kommentoinnin yhteydessä annettuja tietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin, eikä niitä käytetä tai luovuteta muuhun tarkoitukseen.
Nimesi Sähköpostiosoitteesi (ei näy julkisesti)
Kommenttisi
Varmistus robottien varalta: Mitä onkaan yksi ynnä neljä?
Välitä Taloustaidon ylläpidolle huomiosi siitä, että kommentti on mielestäsi asiaton ja toivoisit sen poistamista.
Voit myös halutessasi antaa lisätietoja ylläpidolle:
Haluatko varmasti poistaa kommentin?

Blogit