veronmaksajat.fi

VEROT

Saan vuokratuloja Ranskasta – vähennetäänkö Ranskaan maksettu vero Suomen veroista?

Saan vuokratuloja Ranskasta – vähennetäänkö Ranskaan maksettu vero Suomen veroista?
25.10.2023

Asun Suomessa ja saan vuokratuloja Ranskasta. Maksan vuokratuloista veroja Ranskaan. Myös Suomi verottaa Ranskasta saamani vuokratulot. Vähennetäänkö Ranskaan maksettu vero Suomen veroista?

Verojuristi Harri Rajala

Ei vähennetä. Ranskan kanssa solmitun verosopimuksen mukaan vuokratulojen kaksinkertainen verotus poistetaan vapautusmenetelmällä. 

Ranskan vuokratulosta ei makseta veroa Suomeen. Tulo vaikuttaa kuitenkin Suomessa muista pääomatuloista maksettavaan veroon. Tästä syystä sinun pitää ilmoittaa Suomen veroilmoituksessa myös Ranskasta saadut vuokratulot Suomessa. 

Ranskan vuokratulo lasketaan mukaan kokonaistuloihin, kun Suomesta saatujen pääomatulojen veroprosenttia lasketaan. 

Voit vähentää Ranskasta saatuun vuokratuloon liittyvät tulonhankkimiskulut sekä Ranskassa vuokrattuun asuntoon kohdistuvan lainan korot verotuksessasi, molemmat yhteensä kuitenkin vain vuokratulon määrään saakka.

Suomi ja Ranska ovat 4.4.2023 solmineet uuden verosopimuksen. Sopimus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun se on käsitelty molempien maiden parlamenteissa. Uusi verosopimus muuttaa tapaa, jolla Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen. Jatkossa Suomessa hyvitetään Ranskaan maksettu vero eli sovelletaan hyvitysmenetelmää eikä edellä kerrottua vapautusmenetelmää.  

Rahat, verot, työ & eläke, koti