veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Suomen ja Ranskan verosopimus muuttaa eläkkeiden verotusta

Suomen ja Ranskan verosopimus muuttaa eläkkeiden verotusta
2.7.2024

Suomen ja Ranskan verosopimus muuttaa erityisesti muusta kuin julkisesta palveluksesta saadun eläkkeen verottamista. Tasavallan presidentti vahvisti kesäkuun lopussa lain, jolla verosopimus saadaan voimaan.

Voimaantulo edellyttää, että molemmat maat hyväksyvät sopimuksen voimaantulon ja ilmoittavat asiasta toisilleen. Voimaantulon ajankohdasta tullaan antamaan valtioneuvoston asetus.

Verosopimuksen mukaan Suomi saa verottaa myös Suomesta Ranskaan maksettuja muusta kuin julkisesta palveluksesta saatuja eläkkeitä.

Yksityissektorin eläkkeen kaksinkertaisen verotuksen poistaa jatkossa poikkeuksellisesti lähdevaltio eli maa, josta tulo on peräisin. Kun esimerkiksi Ranskassa asuva henkilö saa Suomesta eläkettä ja maksaa siitä veroa Suomeen, Suomessa vähennetään tästä verosta eläkkeestä Ranskassa maksettu vero.

Niiden henkilöiden osalta, jotka sopimuksen allekirjoitusajankohtana asuivat yhdessä sopimusvaltiossa ja saivat eläkettä toisesta, jatketaan vuoden 1970 sopimuksen soveltamista eli eläkettä verotetaan vain henkilön asuinvaltiossa.

Sopimus muuttaa myös portfolio-osinkojen verotusta. Se antaa osinkotulon lähdevaltiolle oikeuden periä portfolio-osingosta 15 prosentin lähdeveron.

Myös kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen käytettävä menetelmä muuttuu vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään Suomen nykyisin noudattaman verosopimuspolitiikan mukaisesti.

Suomi ja Ranska allekirjoittivat uuden verosopimuksen huhtikuussa 2023.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti