veronmaksajat.fi

VEROT

Lapsellani on asunto- ja opintolaina – voinko maksaa jommankumman pois verovapaasti?

Lapsellani on asunto- ja opintolaina – voinko maksaa jommankumman pois verovapaasti?
22.8.2022

Joskus vanhemmat haluavat auttaa aikuista lastaan lyhentämällä tämän pankista ottamaa asunto- tai opintovelkaa tai maksamalla velan kokonaan pois lapsen puolesta. Tuleeko saajalle tämän takia lahjaveroseuraamuksia, vai voidaanko velan maksu katsoa verottomaksi elatuslahjaksi?

Kun maksat omalta pankkitililtäsi toisen henkilön koulutukseen, kasvatukseen tai elatukseen liittyviä kuluja, lahjaverosta ei tarvitse huolestua. Laissa asia on muotoiltu siten, että lahjaveroa ei makseta siitä, mitä joku on käyttänyt toisen kasvatusta tai koulutusta varten tai toisen elatukseksi taikka muutoin antanut toiselle näihin tarkoituksiin sellaisessa muodossa, että lahjansaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää lahjoitettua määrää muihin tarkoituksiin.

Asuntovelan lyhennykset voidaan mieltää lapsen asumiseen liittyviksi kuluiksi, mutta niiden maksamista ei kuitenkaan hyväksytä verottomaksi elatuslahjaksi. Kyse on varallisuuden antamisesta lapselle eli ihan tavallisesta rahalahjasta, jota verotetaan, jos lahjasummat ovat vähintään 5 000 euroa kolmessa vuodessa.

Muidenkaan velkojen maksamista toisen puolesta ei pidetä verottomana elatuslahjana.

Poikkeuksena opintovelka?

Tästä poikkeuksena saattaa olla opintovelka. Nimittäin verotuskäytännössä opintovelan maksaminen suoraan pankkiin (eli siten, että maksua ei ole mahdollista käyttää mihinkään muuhun) on saatettu käsitellä verottomana koulutuslahjana.

Opintovelan maksamisen verottomuutta voidaan perustella seuraavasti: opintovelkajärjestelmän tarkoitus on kattaa opiskeluaikaisia koulutus- ja elatuskustannuksia, ja lainsäätäjä on mitoittanut opintolainan maksimimäärän tätä tarkoitusta silmällä pitäen. Velan nostamisen edellytyksenä on riittävä opiskelun edistyminen, jota Kansaneläkelaitos seuraa.

Mutta takaavatko nämä seikat sen, että opintovelkamaksujen voidaan katsoa tulleen kokonaisuudessaan käytetyksi koulutus- ja elatuskustannuksiin siten, ettei lahjansaajalla ole ollut mahdollisuutta käyttää varoja muuhun tarkoitukseen, kun vanhempi suorittaa opintovelan lyhennyksen suoraan pankkiin?

Ongelmaksi voi opintovelankin osalta nousta se, että koulutus- ja elatuskustannusten maksamisen sijasta tämänkin velan voi nimestään huolimatta käyttää muihinkin tarkoituksiin. Opiskelija voi ostaa sillä vaikkapa auton, pörssiosakkeita tai muuta omaisuutta itselleen.

Asiasta ei ole tiedossani oikeuskäytäntöä, joten asia on tulkinnanvarainen. Jos aikoo maksaa toisen opintovelkaa pois, kannattaa varautua selvittämään verottajalle, mihin velkarahat on tosiasiassa käytetty.

Luottokorttivelasta tulkintaongelmia

Samoja tulkintaongelmia liittyy tilanteisiin, jossa vanhempi maksaa opiskelijan luottokorttivelkaa suoraan pankille tai muulle luottolaitokselle. Voisiko kyse olla verottomasta elatuslahjasta, jos voidaan luotettavasti osoittaa, että luottovelalla on ostettu esimerkiksi vain ruokaa kaupasta? Vai onko kyse vain minkä tahansa velan maksamisesta toisen puolesta ja näin ollen tavallisesta rahalahjasta?

Niin kauan kuin tästäkään asiasta ei ole Verohallinnon kirjallista ohjetta tai muuta kannanottoa taikka oikeuskäytäntöä, en uskaltaisi olettaa, että luottokorttivelan maksaminen toisen puolesta olisi veroton elatus- tai koulutuslahja.

Tero Hämeenaho

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Miten voit antaa läheisellesi verottomia elatuslahjoja? Lue lisää elokuun Taloustaito-lehdestä no 7/2022. Lue näköislehti täällä >> 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti