veronmaksajat.fi

VEROT

Asunto vuokralla Airbnb:n välityksellä – onko hintaan lisättävä alv?

Asunto vuokralla Airbnb:n välityksellä – onko hintaan lisättävä alv?
17.10.2022

Vuokraan asuntoani Airbnb:n välityksellä. Pitääkö minun lisätä perimääni hintaan 24 prosentin arvonlisävero?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa: 

Arvonlisäverovelvollisuutta koskeva alaraja on nykyisin 15 000 euroa, joten arvonlisäverovelvollisuutta ei synny, mikäli vuokraustoiminnan liikevaihto alittaa tämän rajan.

Mikäli liikevaihto ylittää 15 000 euroa, voisi tällainen lyhytaikainen vuokraus tulla verotettavaksi majoitustoimintana 10 % verokannalla. Tällaiseen toimintaan soveltuu myös arvonlisäveron alarajahuojennus.

Alarajahuojennus lasketaan seuraavalla kaavalla: vero – (liikevaihto – 15 000) x vero : 15 000 (Arvonlisäverolaki 149 a §).

Kaavan mukaisesti alarajahuojennus vähentää maksettavaa veroa, mikäli liikevaihto jää alle 30 000 euroon. Yksittäisen huoneiston tai muun majoitustilan vuokraaminen on harvoin liiketoimintaa, joten arvonlisäverovelvollisuutta ei tässä tapauksessa tarvitse pelätä.

Asian arvioinnissa voi käyttää apuna myös esimerkiksi Verohallinnon syventävää vero-ohjetta Majoitustoiminnan arvonlisäverotus.

Airbnb-vuokraus on tyypillisesti lyhytaikaista majoittamista, joten siihen ei sovellu arvonlisäverolain (27 §) asunnon vuokraamista koskeva verottomuus.

Arvonlisäverovelvollisuuden kääntöpuolena on myös välitön hankintojen arvonlisäveron vähennysoikeus. Näin ollen toiminnan täytyisi olla jo varsin laaja, että se toisi verokarhulle nettoverohyötyä.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti