veronmaksajat.fi

RAHAT

Osakerahastoissa yhä kohtuullisia keskipitkän aikavälin tuottoja

Osakerahastoissa yhä kohtuullisia keskipitkän aikavälin tuottoja
18.11.2022

Taloustaidon rahastovertailussa vertaillaan osake-, yhdistelmä- ja korkorahastojen keskipitkän aikavälin tuottoja. Vertailu kertoo rahastojen vuosituotot yhden, kolmen ja viiden vuoden jaksoilta.

Osakerahastot ovat menestyneet edelleen kohtuullisesti keskipitkällä aikavälillä, vaikka pörssikurssit ovat jo vuoden verran menettäneet arvoaan. Korkojen nousu tänä vuonna on leikannut sekä yhdistelmärahastojen että korkorahastojen tuottoja.

Taloustaidon vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan (FA:n) jäseniä. Muista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt rahastot.

Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut vähintään kolme vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa on mahdollisuus kuukausisäästämiseen.

Osakerahastot, yhdistelmärahastot ja korkorahastot: pitkän aikavälin tuotot 30.9.2022, parhaat 3 vuoden tuoton mukaan: 

Sijoitusrahastojenh tuotto 30.9.2022, parhaat 3 vuoden tuoton mukaan Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

Rahastojen tuotto, %, 12 kk Lähde: Suomen Sijoitustutkimus

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti