veronmaksajat.fi

RAHAT

Millaisia suomalaiset ovat sijoittajina?

Millaisia suomalaiset ovat sijoittajina?
23.8.2019

Nordea on suomalaisten suosituin osake, jos mittarina käytetään kotimaisten osakkeenomistajien lukumäärää. Kärkikymmeniköstä löytyy muitakin tuttuja yhtiöitä. Mitä Euroclear Finlandin lista suosituimmista osakkeista kertoo suomalaisista osakesijoittajina, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri?

"Suomalaisten omistukset kohdistuvat suuriin yrityksiin, joista saa helposti tietoa seuraamalla valtamediaa. Pörssisäätiön Sijoittajabarometrin vastaustenkaan mukaan osakesijoittajat eivät käytä kovin paljon aikaa sijoitusten seuraamiseen. Suurin osa heistä on palkansaajia, ja sijoituksia seurataan vapaa-ajalla muun ohessa.
Suosituimmista yhtiöistä moni on hyvä osingonmaksaja. Osinkotuottoprosentti onkin yleisesti käytetty sijoituskriteeri.

Suosituimmat yhtiöt ovat pääosin kansainvälisesti toimivia ja tunnettuja brändejä. Maantieteellistä hajautusta haetaan sijoittamalla kansainvälisesti eri markkina-alueilla toimiviin yhtiöihin.

Barometrin perusteella sijoittajat arvostavat kasvollisia suuria omistajia ja johdon omistusta. Valtio-omistajaa ei karteta, vaan valtio ja piensijoittajat omistavat useita yhtiöitä yhdessä. Kymmenen suosituimman osakkeen listalla on kuusi yhtiötä, joita valtio omistaa suoraan (Fortum ja Neste) tai Solidiumin kautta (Nokia, Elisa, Sampo, Outokumpu)."

Miten jostakin yhtiöstä tulee kansanosake?

"Markkina-arvoltaan suurilla yrityksillä on lukumääräisesti eniten osakkeenomistajia.
Useiden kansanosakkeiden laajalla omistajuudella on historiallinen taustansa. Monesti se liittyy asiakkuuteen. Elisan listautuessa pörssiin Helsingin Puhelinyhdistyksen puhelinosakkeen omistajista tuli pörssiyhtiön osakkaita. Myös Sammon listautuessa asiakkaista tuli pörssiyhtiön osakkeenomistajia. UPM puolestaan tarjosi aikanaan metsänomistajille osakkeita ostettavaksi.
Osakkeenomistajiksi on voitu tulla myös työsuhteen ansiosta. Esimerkiksi Nokialla on ollut henkilöstöanteja."

Millaisia pitkän aikavälin trendejä sijoittamisessa on nähtävissä?

"Vastuullisuus vaikuttaa sijoituspäätöksiin. Sijoittajabarometrin mukaan moni on tästä syystä jättänyt sijoittamatta johonkin yhtiöön tai sulkenut pois koko toimialan, koska ei pidä sitä vastuullisena.
Omistajuus ja omistajana vaikuttaminen kiinnostavat. Sijoittajabarometriin vastanneista suurin osa haluaisi osallistua omistamiensa yritysten yhtiökokouksiin jollakin tavalla. Todellisuudessa omistajista vain pieni osa osallistuu nykymallisiin kokouksiin."

Suosituimmat kansanosakkeet

Osakkeenomistajien määrä yhtiöittäin 30.6.2019

Nordea 254 916
Nokia  244 080
Elisa  181 976
Fortum 128 695
Sampo  122 840
UPM-Kymmene 103 132
Outokumpu  80 444
Orion  70 696
Neste  70 678
Wärtsilä  67 846
Kone  61 419
Metsä Board  58 008
Stora Enso  54 079
Nokian Renkaat  51 342

LÄHDE: EUROCLEAR FINLAND

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti