veronmaksajat.fi

RAHAT

KKV: OP:n bonusten verottomuus ongelma – bonusohjelma hankaloittaa vakuutusten hintavertailua

KKV: OP:n bonusten verottomuus ongelma – bonusohjelma hankaloittaa vakuutusten hintavertailua
11.2.2019

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan OP:n bonukset ovat verotuksen kannalta ongelma. Näyttöä siitä, että bonusohjelma rajoittaisi vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailua merkittävästi kuluttajien vahingoksi KKV ei löytänyt. Vakuutusyhtiö If teki OP:n bonusjärjestelmästä selvityspyynnön vuonna 2015.

KKV:n mukaan verotussäännöksiä tulisi muuttaa kilpailun kannalta neutraaliksi niin, ettei asiakkaan mahdollisuus nostaa bonukset rahana vaikuttaisi bonusjärjestelmän verokohteluun. Vaihtoehtoisesti on syytä harkita, onko vakuutusmaksuja ylipäätään paikallaan rinnastaa palvelumaksuihin.

Verohallinnon ohjeen mukaan yksityishenkilöiden saamat bonukset, pisteet, kanta-asiakasalennukset ja vastaavat edut ovat verovapaita, maksetaan ne sitten rahana tai alennuksina omista tai yhteistyökumppanin tavaroista tai palveluista.

Vuosikymmenen alussa oikeus- ja verotuskäytännössä vedettiin rajaa verotettavien sijoitustulojen ja verovapaiden alennusten välillä. Vuonna 2013 annetussa Verohallinnon ohjeessa luottoihin, säästöihin, sijoituksiin, vakuutuksiin ja muihin vastaaviin eriin liittyvät hyvitykset määriteltiin veronalaiseksi pääomatuloksi, jos ne maksetaan rahana tai asiakas saa muutoin valita, mihin ne käytetään. Finanssialan bonukset eivät ole veronalaisia, jos ne käytetään saman yhtiön tai konsernin palvelumaksuihin. Vakuutusmaksut rinnastetaan tässä mielessä palvelumaksuihin.

”Kilpailuvirasto pitää finanssialan kilpailun kannalta vakiintunutta verotuskäytäntöä ongelmallisena ilmeisesti siitä syystä, että vain OP-ryhmässä sama konserni tarjoaa kuluttajille erilaisia vakuutuksia ja pankkipalveluja”, Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain johtaja Vesa Korpela sanoo.

Bonusohjelma vaikeuttaa vakuutustuotteiden hintavertailua 

Vahinkovakuutuspalvelujen sisällön ja hintojen vertailu on kuluttajille vaikeaa, ja OP:n bonusohjelma vaikeuttaa KKV:n mukaan vakuutustuotteiden hintavertailua entisestään. Myös asuntolainojen keskinäinen vertailu on haastavaa, koska kuluttajien on vertailtava pankkien tarjoamien marginaalien lisäksi bonusten vaikutusta lainan kokonaishintaan.

OP myöntää omistaja-asiakkailleen 0,25 % bonusta pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutusasioinnin kokonaismäärästä. Esimerkiksi 200 000 euron asuntolainasta kertyy vuodessa 500 euroa bonusta, jolla voi kattaa OP Ryhmässä muun muassa pankin palvelumaksuja ja vakuutusmaksuja.

Käytännössä pankin palvelumaksut ovat euromäärältään suhteellisen alhaisia, joten huomattava osa bonuksista kohdistuu vakuutusmaksuihin. Esimerkiksi vuonna 2017 OP-bonuksia käytettiin vahinkovakuutusmaksuihin 114 miljoonan euron edestä.

Nykymuotoinen OP-bonusohjelma on syntynyt pitkälti verotuslinjausten ohjaamana marraskuussa 2011. Tuolloin OP muutti bonussääntöjä vastaamaan Verohallinnon muuttunutta tulkintaa bonusten verokohtelusta niin, että bonusten verovapaus säilyi. Tätä ennen asiakkaiden oli mahdollista nostaa käyttämättömät bonukset rahana sen sijaan, että niitä olisi käytetty hyvittämään OP:n tarjoamien palveluiden palvelumaksuja. Tällöin rahana maksetuista bonuksista toimitettiin pääomatulojen mukainen ennakonpidätys.

KKV ei ottanut päätöksessään kantaa siihen, onko OP:lla määräävä markkina-asema vähittäispankki- tai asuntoluottomarkkinoilla.

KKV:n päätös OP Osuuskunnan bonusjärjestelmästä

Vakuutusyhtiö Ifin KKV:lle vuonna 2015 tekemän toimenpidepyynnön mukaan OP on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se on sitonut bonusohjelmallaan toisiinsa OP Ryhmän tarjoamat vahinkovakuutuspalvelut sekä yksittäisten osuuspankkien tarjoamat vähittäispankkipalvelut. Ifin mukaan OP:n tarjoamien vahinkovakuutusten hinta alitti bonusohjelman vuoksi niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti