veronmaksajat.fi

RAHAT

Ilmasto lämpenee - miten huomioida muutos sijoittajana?

Ilmasto lämpenee - miten huomioida muutos sijoittajana?
21.8.2018

Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan valtavasti lisää uusiutuvaa energiaa ja energiansäästöä. Miten sijoittaja pääsee mukaan megatrendiin?

Vielä vuosikymmen sitten harva sijoittaja pohti tosissaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia sijoitussalkkuunsa. Nyt asia otetaan vakavasti, sillä ilmakehän lämpeneminen ja ilmiön torjunta muokkaavat uuteen uskoon kokonaisia toimialoja.

Taalerin osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä huomauttaa, että siirtyminen fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisiin energiamuotoihin vaikuttaa eniten energia-alaan. Suurimman muutoksen edessä ovat öljy-yhtiöt.

"Myös paljon energiaa kuluttavien yritysten on pakko etsiä uusia tapoja lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä", Heikkilä sanoo.

Helsingin pörssistä tällaisia yhtiöitä löytyy muun muassa raskaasta teollisuudesta ja liikenteestä.

Metsäyhtiöt ovat tehneet isoja investointeja lisätäkseen puuperäisen energian käyttöä tehtaillaan. Finnair on hankkinut Aasian reiteille koneita, jotka syövät vähemmän polttoainetta.

MITEN HUOMIOIDA ILMASTONMUUTOS? ”Arvioi, onko osakkeen arvostustaso realistinen suhteessa odotuksiin. Tutustu yhtiön aiempiin näyttöihin ja pyri erottamaan myyntipuheiden alta todelliset vahvuudet. Valitse yhtiöitä pitkällä tähtäyksellä. Puhtaan energian ratkaisujen kehittäminen ja kaupallistaminen vievät vuosia.” Osakesijoitusjohtaja Mika Heikkilä, Taaleri

Sijoittaja perää selvää näkemystä

Lähi-Tapiolan salkunhoitaja Tommi Äikäs sanoo, että ympäristöasiat ovat nykyisin oleellinen osa yrityksistä tehtävää kokonaisarviota. Sijoittajille on tärkeää, että sijoituskohteella on selvä näkemys ilmastonmuutoksen vaikutuksista liiketoimintaan.

"Oleellista on arvioida sopeutumiskykyä pitkällä aikavälillä ja verrata tätä samalla toimialalla toimiviin yrityksiin", Äikäs toteaa.

Toisaalta sijoittajat etsivät yrityksiä, joille ilmastonmuutos tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Helsingin pörssistäkin löytyy lukuisia yrityksiä, joiden tuotteet ja palvelut auttavat hillitsemään haitallisia päästöjä.

Nesteen biopolttoaineet ja Fortumin investoinnit aurinko- ja tuulivoimaan ovat tästä hyviä esimerkkejä. Wärtsilä puolestaan toimittaa hybridivoimaloita, jotka käyttävät dieselin ohella myös tuulta ja aurinkoa.

Muillekin konepajayhtiöille energiatehokas tekniikka on tärkeä kilpailuvaltti, oli sitten kyse Koneen hisseistä, Metson murskaimista tai Ponssen metsäkoneista.

Tulevia menestyjiä vaikea nimetä

Päästöjä vähentäville ja energiaa säästäville tekniikoille on valtava kysyntä tulevina vuosikymmeninä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea arvioida, mitkä puhtaan energian ratkaisut lyövät itsensä läpi.

Mika Heikkilä nostaa esimerkiksi Nesteen biodieselin, jonka menestymismahdollisuudet herättivät aluksi paljon epäilyjä. Yhtiö uskoi kuitenkin tuotteeseensa ja teki jalostamoihin satojen miljoonien investoinnit.

"Nesteen osakekurssi oli alle 10 euroa, kun se alkoi valmistaa biopolttoaineita. Nyt kurssi huitelee 70 eurossa", Heikkilä suhteuttaa. *

Tommi Äikäs sanoo, että esimerkiksi kovassa nosteessa olevat sähköautot ja niihin liittyvät uudet akkuteknologiat ovat sijoittajille vaikeita pähkinöitä. Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, mitkä yhtiöt ja mitkä tekniikat korjaavat lopulta potin globaaleilla markkinoilla.

"Parhaimman tekniikan kehittäminen ei yksin riitä. Se pitää myös pystyä kaupallistamaan ja myymään asiakkaille. VHS-videot peittosivat aikanaan beta-tekniikan, vaikka jälkimmäinen oli teknisesti parempi”, Äikäs muistuttaa.

MITEN HUOMIOIDA ILMASTONMUUTOS? ”Kiinnitä huomiota yhtiön sopeutumiskykyyn ja valmistautumiseen ilmastonmuutokseen etenkin paljon energiaa kuluttavilla aloilla. Etsi eri toimialoilta yrityksiä, joilla on parhaat edellytykset menestyä. Puhtaan energian ratkaisuihin liittyy paljon riskejä. Siksi salkku kannattaa hajauttaa hyvin.” Salkunhoitaja Tommi Äikäs, Lähi-Tapiola

Suurin riski pienissä yhtiöissä

Heikkilän mukaan niin sanottu teknologiariski on suurin pienissä yhtiöissä. Startupit voivat luvata tuotteelleen miljardiluokan maailmanvalloitusta. Sijoittajan tehtävänä on arvioida, kuinka realistisia mahdollisuudet oikeasti ovat.

Uudet energiaratkaisut vaativat joka tapauksessa sijoittajilta runsaasti kärsivällisyyttä. Tekniikan kehittäminen voi viedä vuosikymmenen. Sitten on vielä edessä vuosien työ tuotteen kaupallistamiseksi.

Myös poliittisilla linjauksilla ja tukipäätöksillä voi olla iso merkitys yksittäiselle yritykselle. Suomessa on jännitetty erityisesti, hyväksyykö EU puupohjaiset raaka-aineet uusiutuvan energian lähteeksi.

Puhtaan energian ratkaisuja kehittävät myös monet pienemmät yhtiöt, mutta Helsingin pörssissä ne loistavat poissaolollaan.

"Meneillään olevasta pöhinästä voi kuitenkin päätellä, että 1–2 vuoden aikana listautumisia olisi tulossa myös tällä toimialalla", Heikkilä arvioi.

Ylipäätään hän uskoo suomalaisyritysten mahdollisuuksiin. Täältä löytyy hyvää insinööriosaamista, jota myös osataan myydä toisille yrityksille.

"Puhtaasta energiasta voi tulla seuraavan kymmenen vuoden aikana suomalaisyrityksille todella iso toimiala. Nesteen biodiesel on tästä rohkaiseva esimerkki."

* Neste: päätöskurssi 77,72 e, 15.1.2019

UUTTA BISNESTÄ

Esimerkkejä suomalaisista pörssiyrityksistä, joiden tuotteet ja palvelut auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta.

FORTUM: Investoi aurinko- ja tuulivoimaan muun muassa Intiassa ja Venäjällä.

NESTE: Kehitti öljypohjaisten tuotteiden rinnalle biodieselin, joka tuo jo neljäsosan yhtiön kokonaismyynnistä.

UPM: Aloitti puupohjaisen biodieselin valmistuksen Lappeenrannassa. Muiden metsäyhtiöiden tavoin lisää puuperäisen energian käyttöä tehtaillaan.

VAISALA: Säähavainto- ja mittauslaitteet auttavat seuraamaan ilmastomuutoksen etenemistä ja varautumaan sään ääri-ilmiöihin.

Konepajat: Esimerkiksi CARGOTEC ja KONECRANES toimittavat konttisatamiin järjestelmiä, jotka tehostavat energian käyttöä ja vähentävät polttomoottoreilla käyvien laitteiden käyttöä. WÄRTSILÄN moottoreista ja voimaloista yhä useampi käyttää kaasua ja biopolttoaineita. Myös aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävät hybridivoimalat yleistyvät.

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti