veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Suhdannehuippu meni jo?

Tiina Helenius

Brexitin jälkeen katse hakeutuu nyt seuraavaan kipukohtaan.

Brexit ei ollut globaalille taloudelle sellainen katalyyttinen shokki kuin ennen äänestystä pelättiin. Iskua pehmensivät Yhdysvaltojen vahvistuneet taloustilastot sekä kehittyvien markkinoiden vahvistunut kasvu.

Lisätukea antoi vielä se, että ultraelvyttävän rahapolitiikan kiristyminen siirtyi yhä kauemmaksi sijoittajien mielissä.

Ei ollutkaan ihme, että kehittyvät taloudet ja erityisesti Brasilia palasivat osakesijoittajien suosikeiksi – olivathan korkosijoitukset kääntyneet kehittyvään maailmaan jo aikaisemmin kevättalvella.

Lyhyellä aikavälillä globaali makrotalous ja korkomaailma tukevat siis riskinottoa sijoituksissa, mutta miten on pidemmällä horisontilla asian laita?

Maailmantalouden pitkän ajan kasvufundamentit eivät näytä muuttuneen, sillä kysymys on pitkälti universaaleista tekijöistä, jotka ovat yhteisiä useimmille suurille talouksille ja talousalueille. Keskimääräinen kasvu pitkällä aikavälillä yli suhdanteiden on hidasta, sillä tuottavuus ja työvoiman kasvu hidastuvat samanaikaisesti.

Tuottavuuden kasvun hidastuminen on osittain mysteeri, jonka syitä emme vielä yksiselitteisesti ymmärrä, mutta työvoiman kasvun hidastuminen liittyy pääasiassa väestön ikääntymiseen.

Heikommankin kasvutrendin ympärillä on kuitenkin suhdannevaihteluja, ja nykyinen globaali noususuhdanne alkaa olla jo varsin kypsässä vaiheessa. Näin on erityisesti Yhdysvalloissa, jonka taloussuhdanne on kulkenut edellä muuta maailmaa.

Maan keskuspankki Federal Reserve onkin jo virittänyt rahapolitiikkansa kiristävään kuosiin, koska maan työllisyys edelleenkin kasvaa ja tukee kulutusvetoista talouskasvua.

Amerikkalaisissa yritysinvestoinneissa sen sijaan on tapahtunut selvä heikentyminen, jota johti ensin energiasektori, mutta joka nyttemmin on levinnyt laajemmalle. Mielestämme tämä on merkki siitä, että suhdannehuippu on ohitettu ja talouskasvu hiljalleen hidastuu.

Uuden taantuman alkua on mahdotonta ennustaa oikein, mutta mekaniikka lienee tuttu: ensin yritysvoitot heikentyvät, ja sen seurauksena yritykset vetäytyvät investoinneista ja työllistämisestä.

Vielä ei olla siellä, mutta sijoittajat ymmärtävät, että nousun paras vaihe on kenties ohitettu. Siksi taloustilastojen tulkinnassa on kaikessa mukana kysymys uuden taantuman ajoituksesta. Tämä lisää heiluntaa sijoitusmarkkinoilla, kun sijoittajat joutuvat arvioimaan riskin ja tuoton suhdetta tästä uudesta näkökulmasta. 

Tiina Helenius on Handelsbankenin pääekonomis

Kirjoittajasta

Tiina Helenius

Tiina Helenius on Handelsbankenin pääekonomisti. Seuraa @HeleniusTiina Twitterissä.