veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Palkkaisinko kesä­työntekijän? Kotitalous, muista nämä 4 asiaa

Palkkaisinko kesä­työntekijän? Kotitalous, muista nämä 4 asiaa
30.5.2023

Jos kotitalous palkkaa kesätyöntekijän, tulee ottaa selvää työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista, kuten tulorekisteri-ilmoituksista, ennakonpidätyksestä, työnantajan sairausvakuutusmaksuista, työeläkevakuutuksesta ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Muistilistalla 4 asiaa

1. Kotitalouden on aina tehtävä maksamastaan palkasta ilmoitus tulorekisteriin. Palkkatietoilmoitus on yleensä annettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä.

Ilmoittamiselle ei ole tulo- tai ikärajaa. Palkan määrä sekä työntekijän ikä vaikuttavat sen sijaan muihin kotitalouden työnantajavelvollisuuksiin.

2. Ennakonpidätys ja työnantajan sairausvakuutusmaksut ovat Verohallinnon suuntaan tärkeimmät kotitalouden velvollisuudet. Ennakonpidätys tulee tehdä, jos kotitalous maksaa samalle henkilölle palkkaa yli 1 500 euroa vuodessa. Ennakonpidätys tehdään palkansaajan verokortin prosentin mukaisena.

3. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on maksettava, jos kotitalous maksaa palkkaa 16–67-vuotiaalle työntekijälle yli 1 500 euroa vuodessa.

Sairausvakuutusmaksua aletaan maksaa palkasta sen kuukauden jälkeen, jolloin työntekijä on täyttänyt 16 vuotta. Työnantajan sairausvakuutusmaksu palkasta vuonna 2023 on 1,53 prosenttia.

4. Työntekijä on eläkevakuutettava, jos hän on 17– 67-vuotias ja hänelle maksetaan palkkaa kuukaudessa yli 65,26 euroa (vuonna 2023). Työntekijä tulee myös vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella sekä mahdollisella työehtosopimukseen perustuvalla ryhmähenkivakuutuksella, jos palkkaa maksetaan yhteensä yli 1 400 euroa vuodessa. Lisäksi yleensä maksetaan myös työttömyysvakuutusmaksu.

Lisätietoja vakuuttamisesta ja velvollisuuksista saa työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöistä.

HUOMAA!

Maksetuista palkoista ja sivukuluista kotitalouden voi olla mahdollista saada kotitalousvähennys. Tarkista kotitalousvähennyksen edellytykset erikseen.

Voit laskea palkat työntekijöille maksuttomalla palkka.fi-palkanlaskentaohjelmalla. Palvelu muodostaa nettopalkan, työnantajan sivukulut ja lähettää ilmoitukset puolestasi tulorekisteriin ja kotitalousvähennysilmoituksen Verohallintoon.

Alle 18-vuotias kesätyöläinen

  • Työnteko ei saa vahingoittaa terveyttä tai kehitystä eikä haitata koulunkäyntiä. Tietyt vaaralliset työt on kielletty nuorilta. Kokoaikaisen työsuhteen saa solmia 15-vuotiaana, jos on suorittanut perusopetuksen oppimäärän. Jos perusopetuksen oppimäärä on suorittamatta, kokoaikaisen työsuhteen saa solmia sinä vuonna, kun täyttää 17 vuotta.

  • Perusopetuksen oppimäärää suorittavalla koululaisella päivittäinen työaika saa olla koulun vapaapäivinä enintään 7 tuntia ja koulupäivinä 2 tuntia. Samana päivänä koulupäivän ja työpäivän yhteenlaskettu pituus ei saa ylittää 8 tuntia ja viikossa töitä saa tehdä korkeintaan 12 tuntia.

  • Vuoden 2023 aikana 14 vuotta täyttävä saa tehdä töitä vain huoltajan luvalla. Tätä nuorempi tarvitsee työsuojeluviranomaisen poikkeusluvan, joka voidaan myöntää erityisestä syystä tilapäisesti esimerkiksi esiintyjälle tai avustajalle taide- ja kulttuuriesityksiin. 15-vuotias saa itse solmia työsopimuksensa.

  • Lisätietoa nuoren työnteosta ja esimerkiksi palkkauksesta Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

KESÄANSIOITA HANKKIMASSA, MUISTA VEROKORTTI | Kun koululainen menee kesätöihin, veroasiat mietityttävät. Kesätöistä menee harvoin veroa, mutta miksi työnantaja silti kyselee verokorttia ja miten sellaisen saa hankittua? Kirjaudu ja lue juttu Veronmaksajien verkkosivuilta >>

Maisa Katisko

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti