veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Taloyhtiön kiperä pähkinä – kuka maksaa sähköauton latauspisteen rakennuskulut?

Taloyhtiön kiperä pähkinä – kuka maksaa sähköauton latauspisteen rakennuskulut?
26.8.2021

Moni taloyhtiö suunnittelee nyt latausinfran rakentamista sähköautoille. Päätöksenteko ja kustannusten jako aiheuttavat kuitenkin taloyhtiöissä pureskeltavaa. Pitääkö esimerkiksi autottomienkin osallistua kustannuksiin, ja missä tilanteessa osakkailta tulisi kysyä suostumusta?

Latausinfrahankkeen voi toteuttaa taloyhtiössä monella tapaa. Keskeinen periaate on kuitenkin kaikissa hankkeissa sama; osakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Se tulee asunto-osakeyhtiölaista ja tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että osakkaita pitää kohdella aina samalla tavalla samassa tilanteessa.

Asunto-osakeyhtiölaissa on säännelty erikseen esimerkiksi autopaikkojen muutostöistä. Yhdenvertaisuuden periaate on Kiinteistöliiton lakimies Tapio Haltian mukaan kriittinen varsinkin silloin, jos latauspiste toteutetaan autopaikkaosakkeen omistajan muutostyönä ja on odotettavissa, että myöhemmin joku muu osakas haluaa tehdä saman tyyppisen muutostyön.

”Tässä tilanteessa olisi järkevää, että taloyhtiö kirjaisi ensi töikseen peruslinjaukset siitä, miten myöhemmin vastaavassa tilanteessa toimitaan. Nämä ratkaisut kannattaa linjata pitkälle tulevaisuuteen siltä varalta, että esimerkiksi sähkökapasiteettia pitää myöhemmin lisätä”, Haltia ohjeistaa.

”Taloyhtiön hallituksella on toki toimivalta antaa osakkaalle lupa toteuttaa muutostöitä, mutta hallituksen pitäisi henkilövaihdoksista huolimatta pystyä toimimaan yhteismitallisesti. Sen vuoksi Kiinteistöliitto on päätynyt suosittelemaan, että kaikki latauspisteiden rakentamiseen liittyvät päätökset tehtäisiin yhtiökokouksessa. ” 

Yhtiön vai osakkaan autopaikka?

Taloyhtiöissä ihmetellään usein, onko latausinfran kustannuksiin osallistuttava, vaikka ei omista autoa tai jos latauspaikkoja ei riitä kaikille. Tässä kohtaa Tapio Haltian mukaan ratkaiseva kysymys on se, puhutaanko yhtiön vai osakkaan autopaikoista. 

Taloyhtiön autopaikat

”Jos latausinfraa toteutetaan taloyhtiön hankkeena yhtiön paikoille, kaikki osallistuvat kustannuksiin – riippumatta siitä, onko heillä autopaikkaa tai autoa vai ei. Tämä johtuu siitä, että lähtökohtaisesti kaikilla osakkailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada autopaikka käyttöönsä”, Haltia perustelee.

Usein kaikkien osallistumista on perusteltu silläkin, että myös autoton tai autopaikaton osakas hyötyy latausinfrahankkeesta osakkeen arvon nousun myötä. Tämä pitää Haltian mukaan teoriatasolla paikkansa. Vastaavasti ei ole perusteltua maksattaa hankkeen kustannuksia ainoastaan sen hetkisellä käyttäjällä siitäkään syystä, että tämä ei välttämättä tulevaisuudessa enää käytä kyseistä autopaikkaa.

Osakkaiden omistamat autopaikat

Jos autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa, näiden osakkaiden tulee maksaa latauspisteen kustannukset yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti.

Osakevähemmistön hanke

Kustannuksiin osallistuvat vain ne, joille latausinfraa tehdään – riippumatta siitä ovatko autopaikat yhtiön vai osakkaan hallinnassa.

Kustannusten jaossa tarkkana

Periaatteessa kustannusten jako ei ole vaikeaa, koska taloyhtiön hankkeessa kustannukset jaetaan kaikkien osakkaiden kesken, kun taas osakkaan tai osakasvähemmistön hankkeessa osakas vastaa kuluista. Jälkiliittymisen ongelmat voivat olla kuitenkin kustannusten jaon kannalta hankalia, ja erityisen hankalia ne ovat Tapio Haltian mukaan osakevähemmistönä toteutettavissa hankkeissa.

”Se johtuu siitä, että osakevähemmistönä toteutettaviin hankkeisiin sisältyy jo lain esitöiden mukaan vaatimus, että ratkaisun pitää olla avoin järjestelmään myöhemmin mukaan liittyville”, hän toteaa.

Latausinfran pioneerit eivät saa kuitenkaan yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti joutua maksumiehiksi sellaisille kustannuksille, jotka palvelevat myöhemmin mukaan liittyviä. Tai toisinpäin; ensin latauspisteen toteuttaneet osakkaat eivät saa välttyä myöhemmiltä kehityskustannuksilta, kun tarvitsijoiden määrä kasvaa.

”Ratkaisut ovat aina taloyhtiökohtaisia, mutta taloyhtiön kannattaa ehkä välttää joutumasta sellaiseen tilanteeseen, missä se joutuisi palauttamaan rahaa osakkaalle. Tämä voisi johtaa hankalaan tilanteeseen kirjanpidollisesti ja pahimmillaan verotuksellisestikin.”

LATAUSINFRAA TALOYHTIÖLLE! Lue koko juttu elokuun Taloustaidosta. Siitä selviää, mikä on selkein tapa toteuttaa hanke ja tarvitaanko yhtiöjärjestykseen muutosta. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi.

Kaisa Salminen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti