veronmaksajat.fi

KOTI

Lähes 28 000 pientalon omistajaa on hakenut avustusta lämmitysremonttiin – ilma-vesilämpöpumppu monen valinta

Lähes 28 000 pientalon omistajaa on hakenut avustusta lämmitysremonttiin – ilma-vesilämpöpumppu monen valinta
21.2.2023

Jo yli 27 800 pientalon omistajaa on hakenut ely-keskukselta avustusta fossiilisen öljy- tai maakaasulämmityksen vaihtamiseen kestävämpään energiaan perustuvaan lämmitykseen viimeisen 2,5 vuoden aikana. Tyypillisesti pientaloasujat vaihtavat öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun tai maalämpöön.

Kaikista öljylämmitteisistä kotitalouksista avustusta on hakenut nyt noin viidennes ja kaasulämmitteisistä noin neljännes.

Jo reilut 16 000 toteutunutta lämmitysremonttia

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta on hakenut noin 27 000 kotitaloutta. Ely-keskus kertoo käsitelleensä yli 24 000 avustushakemusta, ja myönteisen päätöksen on saanut yli 21 200 hakijaa.

Yli 15 500 pientalon omistajaa on jo toteuttanut lämmitysremontin ja saanut avustuksen tililleen. Kotitalouksien öljylämmityksestä luopumisen avustuksia on maksettu nyt yhteensä reilut 61,3 miljoonaa euroa.

Suosituimpia öljylämmityksen korvaavia lämmitysmuotoja ovat avustuksella toteutetuista lämmitysremonteista olleet vesi-ilmalämpöpumppu (69 %), maalämpö (19 %) ja kaukolämpö (7 %).

Öljylämmityksen vaihtajille tarjottava avustus on ollut haettavissa vuoden 2020 syyskuusta lähtien.

Kaasulämmityksen vaihtajille tarjottavaa avustusta on hakenut noin 800 kotitaloutta, ja myönteisen päätöksen on saanut yli 670 hakijaa. Kotitalouksien kaasulämmityksestä luopumisen avustuksia on maksettu nyt yhteensä noin miljoona euroa.

Kaasulämmityksen vaihtajille tarjottava avustus on ollut haettavissa lokakuusta 2022 lähtien. 

Kun nyt myönteisen avustuspäätöksen saaneet ovat toteuttaneet lämmitysremontit, arvioidaan ilmastopäästöjen pienenevän noin 123 kilotonnilla vuosittain.

Ely-keskuksella on jakamattomia määrärahoja vielä suunnilleen 57 miljoonaa euroa. Tämänhetkisellä hakemusvauhdilla määrärahojen arvioidaan riittävän vuoden 2024 loppuun saakka.

Elyn avustusta joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa

Avustusta voivat hakea ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien omakoti- ja paritalojen omistajat, ja sitä voidaan myöntää uudesta lämmitysmuodosta riippuen 4 000 euroa (kaukolämpö, maalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu) tai 2 500 euroa (muu ei-fossiilista polttoainetta käyttävä järjestelmä).

Tukea voi hakea öljyä tai maakaasua käyttävän lämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, ei kuitenkaan fossiilisia polttoaineita tai biokaasua tai -öljyä käyttävällä lämmitysjärjestelmällä.

Vaihtoehtona ARAn avustus, muista myös kotitalousvähennys

Ely-keskuksen avustuksen lisäksi lämmitysremontteihin on tarjolla kotitalousvähennystä verotuksessa sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energia-avustusta asuinrakennusten omistajille.

Energiaremonttiin ei voi saada useampia tukia, vaan on valittava joko kotitalousvähennys tai ARAn tai elyn avustus.

Elyn ja ARA:n avustukset

Kotitalousvähennys ja öljylämmityksestä luopuminen 

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti