veronmaksajat.fi

KOTI

Energiansäästö ei vaadi ihmeitä taloyhtiössä – nipistä näistä perusasioista

Energiansäästö ei vaadi ihmeitä taloyhtiössä – nipistä näistä perusasioista
7.11.2022

Taloyhtiön energiankulutusta voi leikata varsin helposti ja nopeasti 10–15 prosenttia. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Taloyhtiöissä on tänä syksynä yksi puheenaihe ylitse muiden, kun rajusti kohonneet energiakulut tuovat hoitovastikkeisiin korotuspaineita. Edullinen sähkösopimuskin saattaa olla katkolla.

Sähkön ja kaukolämmön hinnoille ei voi mitään. Omasta energiankulutuksestaan jokainen taloyhtiö pystyy kuitenkin nipistämään.

"Lähtötilanteesta riippuen taloyhtiön energian kulutusta voi vähentää varsin yksinkertaisilla keinoilla 10–15 prosenttia. Se vaatii vähän viitseliäisyyttä ja yhteistä näkemystä energiansäästön merkityksestä", Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Petri Pylsy sanoo.

Helpot toimenpiteet kannattaa tehdä heti. Pylsyn mielestä samalla kannattaa ryhtyä hankkimaan tietoa ja alkaa kypsytellä myös isompia energiatehokkuutta parantavia remontteja.

"Pitkän aikavälin korjaussuunnitelmat kannattaa päivittää, mutta samalla on syytä myös katsoa taloyhtiön taloutta ja varautua tulevaan." 

Perusasiat kuntoon ensimmäiseksi

Pylsyn mielestä parhaat tulokset energiankulutuksessa edellyttävät kokonaiskuvaa siitä, mihin taloyhtiössä energiaa kuluu ja kuinka paljon. Sen jälkeen voi lähteä tekemään energiaa säästäviä toimia eri osa-alueilla.

"Uusia asioita ei välttämättä tarvitse keksiä. Usein riittää, kun tarkistaa, että lämmitykseen, sähköön ja veteen liittyvät perusasiat ovat kunnossa."

Pylsy kehottaa aloittamaan ikkunoiden ja ovien oikeaoppisesta tiivistämisestä. Sen jälkeen tarkistetaan ilmanvaihto ja säädetään se asianmukaiselle tasolle.

Kerrostalon painovoimaisessa tai koneellisessa ilmanvaihdossa on tärkeää selvittää poistoilma- ja korvausilmareittien moitteeton toiminta. Vaikkapa asukkaille tehtävän kyselyn pohjalta saa tietoa, jos joissakin asunnoissa sisäilma tuntuu tunkkaiselta tai toisissa kärsitään liiasta vedosta.

"Vetoisuuteen vaikuttaa myös ikkunoiden ja parvekeovien puutteellinen tiivistys. Asian tarkistaminen ja puutteiden korjaaminen on helppo ja halpa tapa vähentää energiahukkaa."

Lämmityksessä suurin säästöpotentiaali

Lämmitys haukkaa isoimman osan taloyhtiön energialaskusta. Jos sisäilman lämpötilaa voidaan laskea yksi aste asumismukavuuden kärsimättä, se tietää Pylsyn mukaan jo viiden prosentin säästöä lämmitysenergian kulutukseen.

Taloyhtiön asukkailla voi olla hyvin erilaisia tuntemuksia sopivasta sisälämpötilasta. Pylsyn mielestä siksi on tärkeää pohtia yhdessä, mikä olisi tavoiteltava lämpötila, kun esimerkiksi vesikiertoista lämmitysjärjestelmää aletaan säätää.

"Jos useammassakin asunnossa lämpötilat nousevat yli suositellun 21 asteen, lämmönjakohuoneesta löytyvää lämmityksen säätökäyrää kannattaa hakea kohdilleen", Pylsy suosittelee.

Säätökäyrä ohjaa lämmityksen menoveden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan.

"Oikeat asetukset löytyvät kokeilemalla. Tavoitteena on, että kaikissa asunnoissa olisi sopiva lämpötila – ei liian lämmintä, mutta ei liian kylmäkään."

Pylsyn mielestä myös lämmitysverkon paisunta-astian asianmukainen toiminta kannattaa tarkistaa, sillä se auttaa pitämään oikean painetason verkostossa. Jos laitetta ei ole huollettu, verkostoon pääsee ilmaa, eivätkä patterit lämpene.

"Tällaisia huoltoyhtiön tekemiä arkisia laitteiden huoltotoimia ei kannata jättää väliin, sillä ne luovat pohjan energiatehokkuudelle."

Patteriverkko voi vaatia tasapainotusta

Vesikiertoisen patteriverkoston tasapainolla on iso vaikutus asumismukavuuteen ja energiatehokkuuteen. Verkostoon päässyt ilma on yleinen järjestelmän toimintaa haittaava ongelma. Sen huomaa helposti, jos patterin alaosa on jatkuvasti lämmin ja yläosa kylmä. Ilmasta kertoo myös verkostosta kuuluva loriseva ääni.

Jos lämmityksen säätökäyrän rukkaaminen ei auta, lämmitysjärjestelmä saattaa Pylsyn mukaan vaatia hieman järeämpiä toimia.

"Lämmitysjärjestelmän ongelmat voivat olla merkki patteriverkoston perussäädön tarpeesta."

Siihen tarvitaan Pylsyn mukaan LVI-suunnittelijaa ja urakoitsijaa, joka säätää pattereiden ja verkoston pystylinjojen virtaamat oikeaan arvoon.

Samassa yhteydessä vaihdetaan usein myös linjasäätöventtiileitä, pattereita ja termostaatteja, jos ne alkavat olla teknisen käyttöikänsä lopussa.

Ilmalämpöpumppu suoran sähkön tueksi

Suoralla sähkölämmöllä varustetuissa taloyhtiöissä keskitetyt toimet lämmitysenergian säästämiseksi ovat rajalliset. Monessa rivitaloyhtiössä osakkaat ovat parantaneet oman asuntonsa energiatehokkuutta ilmalämpöpumpulla.

"Ilmalämpöpumppu on tehokas keino säästää energiaa, mutta kovan kysynnän vuoksi asennusta voi tällä hetkellä joutua odottamaan aiempaa pidempään."

Paineen alentaminen leikkaa vedenkulutusta

Lämmityksen jälkeen Pylsy neuvoo kiinnittämään huomiota taloyhtiön käyttövesijärjestelmään. Monessa taloyhtiössä vedenkulutusta voidaan vähentää laskemalla vedenpainetta, millä vedenkulutusta saadaan leikattua tyypillisesti 5–25 prosenttia.

Virtaamia alennetaan keskitetysti vesimittarista lähtevään putkeen asennettavalla vakiopaineventtiilillä.

"Vedenpaineen säädössä on toki pidettävä huolta, että perimmäisessäkin asunnossa paine on riittävä", Pylsy muistuttaa.

Vuotavat vessat ja tiputtavat hanat ovat tunnetusti isoja vesisyöppöjä. Pylsy sanoo, että vikojen ilmoittamisesta taloyhtiölle ja korjausten merkityksestä kannattaa muistuttaa säännöllisesti asukkaita.

Kiinteistösähköäkin pystyy säästämään

Taloyhtiön kuluttaman kiinteistösähkön kartoittaminen vaatii hieman vaivannäköä, sillä taloteknisten laitteiden ja yhteisten tilojen valaistuksen lisäksi sähköä kuluu esimerkiksi hisseissä, talosaunan lämmityksessä ja kylmäkellareiden jäähdytyksessä.

"Sähköä voi säästää monessa paikassa, ja pienetkin parannukset alkavat näkyä sähkölaskussa", Pylsy sanoo.

Esimerkiksi sähkölämmitteisessä saunassa riittää hyvin 70–80 asteen lämpötila. Lisäksi taloyhtiön saunavuoroja voi järjestää niin, että kiuas ei ole turhaan päällä.

Rappukäytävien ja ulkoalueiden valaistuksen ajastaminen säästää sähköä. Myös putkistojen ja vesirännien jäätymisen ehkäisevät lämmitysjärjestelmät kannattaa tarkistaa, jotta ne eivät ole turhaan päällä. 

Taloyhtiö ja energia

Säästöä lämmityskuluihin

■ Tarkastakaa ikkunoiden ja ovien tiivistys. Erityisen tärkeää tiivistyksen korjaaminen on, jos asunnoista tulee valituksia vedosta.

Tiivistykset kannattaa teettää keskitetysti taloyhtiössä, jolloin ne asennetaan kaikkiin asuntoihin oikein. Samalla voi teettää tarpeenmukaiset ikkunoiden sovituskorjaukset ja korjauttaa ikkunanpuitteiden ja karmien ilmavuodot.

Käykää läpi ilmanvaihdon toiminta ja säädöt. Asuntokohtaisten ilmanvaihtojärjestelmien käytöstä ja säädöstä on hyvä muistuttaa asukkaita.

Kartoittakaa asuntojen lämpötiloja esimerkiksi asukaskyselyllä. Jos huonelämpötilaa ei voi laskea keskitetysti, asukkaita voi ohjeistaa tekemään säädön itse.

Yhden asteen vähennys huonelämpötilassa säästää viisi prosenttia lämmityskuluissa.

Suositeltu huonelämpötila on 20–21 astetta. Lämpötilaa kannattaa laskea vähitellen, vaikkapa 0,5 astetta kerrallaan. Rappukäytävissä ja varastoissa lämpötilaksi riittää 17–18 astetta, autotalleissa 12 astetta.

Asukkaita kannattaa ohjeistaa myös kylpyhuoneen lattialämmityksen säädöistä, oikeasta lämpötilasta ja mahdollisten ajastinten käytöstä. 

Vedenkulutus pienemmäksi

■ Asukkaita kannattaa muistuttaa turhasta lämpimän veden kulutuksesta ja lyhentämään suihkuaikoja.

Käyttöveden vedenpaineen alentaminen vähentää kulutusta. Suihku- ja keittiöhanoihin riittää 12 litran virtaama ja käsienpesuhanoihin 6 litran virtaama minuutissa. Virtaamia voidaan alentaa keskitetysti vakiopaineventtiilillä tai vesipistekohtaisesti vakiovirtaussuuttimilla ja vettä säästävillä suihkupäillä.

Tarkistakaa asuntojen vesikalusteiden kunto. Muistuttakaa asukkaita ilmoittamaan vuotavista vessoista ja tiputtavista hanoista. 

Säästöä sähkölaskuun

■ Käykää läpi taloyhtiön saunan käyttö. Kiuasta ei tarvitse lämmittää tulikuumaksi, 70–80 astetta riittää. Saunavuoroja voi tiivistää ja keskittää tietyille päiville. Myös yhteisiä ”lenkkisaunoja” voi ottaa käyttöön.

Tarkastakaa yleisten tilojen valaistus. Jos rappukäytävien, varastojen ja pihavalojen valaisimet alkavat olla tiensä päässä, ne kannattaa korvata energiaa säästävillä led-lampuilla.

Myös valaistuksen ajastukset on hyvä tarkistaa, jotta valot palavat vain tarpeen mukaan.

Muita tarkistettavia asioita ovat esimerkiksi rännien sulanapitolämmityksen käyttöajat ja autolämmityspisteiden toiminta. Kahden tunnin ajastus riittää hyvin auton esilämmitykseen.

Mikä on talon kylmäkellarin käyttöaste? Jos käyttö on vähäistä, koneellisesti jäähdytetylle kellarille voi keksiä muuta käyttöä.

Lähde: Motiva

Tarkastus antaa pohjatiedot energiansäästöön

Energiansäästö edellyttää tietoa siitä, mihin ja kuinka paljon lämpöenergiaa, sähköä ja vettä taloyhtiössä kuluu. Kokonaiskuvan muodostamisessa voi hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta teettämällä taloyhtiössä energiatarkastuksen.

Tarkastuksessa asiantuntija käy läpi energiankäytön nykytilan ja antaa suosituksia energiatehokkuuden parannusmahdollisuuksista lämmityksessä, ilmanvaihdossa, yleisten tilojen valaistuksessa ja vedenjakelussa.

Motivan nettisivuilta löytyy lista energiatarkastuksia tekevistä LVI-alan yrityksistä, jotka täyttävät Motivan asettamat kriteerit palveluntarjoajan ammattitaidosta.

Tarkastuksen hintaan vaikuttaa taloyhtiön koko. Hinnat lähtevät tyypillisesti 700 eurosta.

TAMPERELEAISYHTIÖ SÄÄSTÄÄ TUHANSIA EUROJA | Asunto Oy Haarakatu 10:ssä Tampereen Armonkalliossa Talvea odotetaan levollisin mielin. Energiatehokkuuden eteen on tehty yhtiössä paljon. Kirjaudu ja lue juttu marraskuun Taloustaidosta.

Matti Remes

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti