veronmaksajat.fi

VEROT

Viemme Ukrainaan autoja ja generaattoreita – saako avustustoimintaan verohelpotuksia?

Viemme Ukrainaan autoja ja generaattoreita – saako avustustoimintaan verohelpotuksia?
5.2.2024

Yleishyödyllinen yhdistyksemme harjoittaa avustustoimintaa Ukrainassa. Toimitamme humanitaarista apua antavalle ukrainalaiselle yhteistyökumppanille autoja ja generaattoreita.

Vapaaehtoiset talkoolaiset kuljettavat autot Ukrainaan, jossa autot rekisteröidään ja Suomen rekisterikilvet poistetaan. Generaattorit kulkevat autojen kyydissä.

Yhdistys on perustettu nimenomaisesti tätä toimintaa varten. Yhdistys toimii lahjoitusvaroin ja talkoovoimin. Sen sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti 100 prosenttia lahjoitusvaroista käytetään tähän avustustyöhön. Onko avustustoimintaamme mahdollista hakea verohelpotuksia?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Kyllä on. Yhdistyksellä on mahdollisuus saada takaisin Ukrainaan vietyjen avustustavaroiden arvonlisävero. Arvonlisäverolain erityissäännöksen (125 §) mukaan yleishyödylliselle yhteisölle palautetaan tavaroiden hankintaan sisältyvä arvonlisävero sellaisista tavaroista, jotka se on vienyt Yhteisön ulkopuolelle siellä harjoittamaansa jatkuvaluonteista hyväntekeväisyys- tai avustustoimintaa varten käyttämättä niitä Yhteisön alueella.

Viennin vapautusten soveltamiseksi tavaran viennistä on aina kyettävä esittämään näyttö. Tavanomaisin näyttö viennistä on Tullin poistumisvahvistettu luovutuspäätös.

Tullin mukaan Suomesta Ukrainaan vietävät avustuslähetykset voidaan ilmoittaa suullisella ilmoituksella ilman arvo- ja painorajoituksia. Tällöin tällaista luovutuspäätöstä ei ole mahdollista saada. Pelkkä suullinen vienti-ilmoitus kuitenkaan ei ole riittävä selvitys siitä, että tavara on poistunut EU-alueelta.

Kun edellä mainittua erityissäännöstä sovelletaan, on ulkopuolisen tarkastelijan kyettävä vakuuttumaan asiakirjoista, että vienti on todella tapahtunut.

Olisi hyödyllistä, mikäli on mahdollista saada paikallisten viranomaisten todistuksia tai esittää asiakirjoja paikallisista viranomaisen sähköisistä järjestelmistä. Kaikki tavara, jonka voi yksilöidä rekisteri- tai sarjanumeroilla, on syytä yksilöidä näin myös varastokirjanpidossa.

Näkemykseni mukaan autojen vienti on osoitettavissa esimerkiksi ukrainalaisen ajoneuvorekisteriviranomaisen asiakirjoilla. Myös generaattoreiden ja esimerkiksi lajitavaran viennissä dokumentointi on avainasemassa.

Kun tavaraa viedään tämän arvonlisäverolain erityissäännöksen perusteella EU:n ulkopuolelle, on hyvä kirjata ylös kaikki seikat, jotka osoittavat tavaran menneen avustuskohteeseen. Näytön arviointi on enemmän tai vähemmän tapauskohtaista, joten asiassa on myös hyvä pyytää Verohallinnolta ohjausta.

Arvonlisäveroa haetaan takaisin erillisellä palautushakemuksella, jonka laatimisessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

  1. Palautushakemus tulee tehdä erikseen jokaiselta vuosineljännekseltä.
  2. Tavaroiden vientihetki ratkaisee, mille ilmoitusneljännekselle kyseinen vienti kohdistetaan.
  3. Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun tavarat on viety.
  4. Palautettavan määrän on oltava vähintään 400 euroa.
  5. Palautushakemukseen tulee liittää erittely ostolaskuista sekä viennin todentavista asiakirjoista (varsinaisia asiakirjoja kuten laskuja ei liitetä hakemukseen).
  6. Näistä avustustavaroista on pidettävä varastokirjanpitoa, josta on mahdollista osoittaa, että nämä tavarat on viety EU:n ulkopuolelle.

Huom! Arvonlisäverolain muutos on ollut voimassa 1.7.2023 alkaen, mutta ensimmäiset palautushakemukset on ollut mahdollista jättää vastaa vasta 1.1.2024 tai sen jälkeen. Avustusjärjestön on siten mahdollista tehdä tammikuussa 2024 kaksi palautushakemusta.

Jos Ukrainaan viedään alle kymmenen vuoden ikäisiä autoja, on niistä tietyin edellytyksin mahdollista hakea autoveron vientipalautusta.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti