veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Hankkisinko työsuhdepyörän – miten pyöräetua verotetaan?

Hankkisinko työsuhdepyörän – miten pyöräetua verotetaan?
1.3.2022

Työntekijänä voisin saada verohyötyä, jos otan työsuhdepyörän. Millaista hyötyä voin saada? Verojuristi vastaa kysymyksiin. Taulukosta näet, kuinka paljon pyöräetu keventää verotusta eri palkkatasoilla.

"Polkupyöräetu luontoisetuna on työntekijälle verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka vuodessa. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa saat osana rahapalkkaa tai rahapalkan päälle enintään 1 200 euron polkupyöräedun, etu ei nosta ansiotulosi verotusta", sanoo Veronmaksajien verojuristi Juuso Loikkanen.

Olen esimies. Millaista veroetua yrityksemme voi saada pyöräedun avulla?

”Työnantajalle syntyy kustannuksia muun muassa työntekijälle maksetuista palkoista ja niiden sivukuluista. Palkankorotuksena annatusta edusta sivukulut maksetaan vain veronalaisesta edusta, ei verovapaasta edusta. Jos sen sijaan edun arvo vähennetään sovitusta kokonaispalkasta, esimerkiksi työeläkemaksu menee myös verovapaasta osuudesta.”

Mitä pyöräetuja työnantaja voi antaa verovapaasti – ja mistä voi syntyä työntekijälle verotettavaa tuloa?

"Jos työnantaja antaa polkupyörän työntekijän omistukseen, kyse ei ole polkupyöräedusta vaan palkaksi katsottavasta veronalaisesta edusta. Edun arvo on polkupyörän käypä arvo luovutushetkellä.

Polkupyöräetuun luetaan myös pyörään kiinteästi kuuluvat varusteet kuten valot, lukitus ja nastarenkaat. Vaikka pyöräilykypärä ei ole polkupyörän varuste, luetaan työsuhdepyörän yhteydessä annettava kypärä kuitenkin polkupyöräetuun.

Varusteet otetaan huomioon polkupyöräedun arvoa laskettaessa lisäämällä varusteiden arvo hankintahintaan. Muista varusteista, kuten matkamittareista, pyöräilykengistä ja -vaatteista muodostuu erillinen etu, joka arvostetaan käypään arvoon.

Käyttökustannuksiin laskettavien työnantajan maksamien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on sähköpyörillä 30 euroa kuukaudessa ja muilla 20 euroa kuukaudessa tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset.

Tämä koskee sekä työnantajan omistaman polkupyörän huolto- ja korjauskustannuksia että työnantajan leasingsopimuksella hankkiman pyörän huolto-ja korjauskustannuksia, jos työnantaja maksaa kustannukset erikseen."

Esimerkki: Työntekijällä on palkkasopimus, jossa kokonaispalkan määrä on 3 500 e/kk. Työntekijä saa polkupyöräedun 150 e/kk (1 800 e/v) osana kokonaispalkkasopimusta. Koska polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka, ainoastaan verovapaan tulon ylittävä määrä (600 e/v ja 50 e/kk) on työntekijän veronalaista luontoisetua.

Työntekijän veronalainen kokonaispalkka on 3 400 euroa, josta rahapalkan osuus on 3 350 euroa ja veronalaisen polkupyöräedun osuus 50 euroa. Työntekijän verovapaa polkupyöräetu on 100 e/kk.

Mitä muuta kannattaa muistaa pyöräedun veroista?

"Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3 400 euroa eli verovapaa polkupyöräetu vähennetään työsuhdematkalipun verovapaasta enimmäismäärästä.

Työnantajan on hyvä muistaa, että arvonlisäverotuksessa vähennystä ei saa tehdä, kun hankinta koskee henkilökunnan asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyviä tavaroita. Näin ollen työmatkaliikkumista varten hankitun polkupyörän arvolisäveroa ei ole mahdollista vähentää."  

Paljonko pyöräetu keventää verotusta?

Esimerkeissä pyöräetu maksetaan palkan päälle. Jos sen sijaan palkansaajan rahapalkkaa pienennetään edun arvoa vastaavalla määrällä, maksetaan pyöräedun arvosta myös työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, vaikka se on palkanosana verovapaa. Palkanosana maksettava polkupyöräetu vaikuttaa veronalaisen palkkatulon määrään alentavasti ja näin ollen pienentää varsinaisten verojen ohella myös maksettavien sairausvakuutusmaksujen määrää.

Esimerkki: Palkankorotus vai työsuhdepyörä

Laskelman oletukset: Palkasta perittävät veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut ja verot vuoden 2022 veroperustein.

Henkilö A A B C
  euroa/v euroa/v euroa/v euroa/v
Rahapalkka 30 000 € 30 000 € 35 000 € 100 000 €
a)    
Työsuhde-
pyöräetu, €/v
              600 €
1 200 €

1 200 €
 
1 200 €
Veronalainen tulo 30 000 € 30 000 €  35 000 € 100 000 €
Verot ja maksut 6 383 €  6 383 € 8 419 € 41 108 €
b)     
Rahapalkan korotus
pyöräedun määrällä, €/v
                   600 €  
1 200 €

1 200 €

1 200 €
Veronalainen tulo  30 600 € 31 200 € 36 200 € 101 200 €
Verot ja maksut 6 612 € 6 840 € 8 981 € 41 810 €
Rahapalkan nousun
vaikutus veroihin
                   229 €                      457 €                      561 €                        702 €
     
Työsuhdepyörän kustannus
(paljonko jää
verojen jälkeen käteen
vrt. rahapalkan korotukseen), €/v
600-229
=371 €
1 200-457
=743 €
1 200-561
=639 €
1 200-702
=498 €

Laskelman oletukset:

  • Palkasta perittävät veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut ja verot vuoden 2022 veroperustein.
  • Kunnallis- ja kirkollisveroprosentti yhteensä 20, ei työeläkemaksun korotusosuutta (joka koskee 53-62 vuotiasta).
  • Vain viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset.
    Lähde: Veronmaksajat, Mikael Kirkko-Jaakkola

Satu Alavalkama

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 19.4.2021. Juttu on päivitetty 28.2.2022.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti