veronmaksajat.fi

RAHAT

Taloustaidon Pankit 2022 -kysely: Isot pankit eivät pärjää pienemmilleen sijoitusneuvonnassa

Taloustaidon Pankit 2022 -kysely: Isot pankit eivät pärjää pienemmilleen sijoitusneuvonnassa
21.6.2022

Sijoitusneuvonnan laatu jää kokonaisuutena ottaen kauaksi hyvästä tasosta. Handelsbanken on säännön vahvistava poikkeus, jonka sijoitusneuvontaa asiakkaat pitävät hyvänä. Sitä kirittää Sp-ryhmä, jonka laatukeskiarvo jää niukasti alle hyvän tason.

Muut pankit yltävät sijoitusneuvonnassa nipin napin tyydyttävälle tasolle.

Handelsbankenin asiakkaat ajattelevat, että pankin neuvojen ansiosta he onnistuvat yksittäisten sijoituskohteiden ja -tuotteiden valinnoissa paremmin ja heidän sijoitusten tuotto nousee korkeammaksi kuin mihin he omin voimin yltäisivät.

Riskienhallinnassa sekä Handelsbanken että Sp-ryhmä onnistuvat ovat melko hyvin. Tälläkin osa-alueella parivaljakon laatu nousee selvästi kilpailijoita paremmaksi.

SIJOITUSNEUVONTA

OP

NORDEA

DB

SP-RYHMÄ

AKTIA

HB

 

n=437

n=465

n=99

n=47

n=30

n=25

Pankin neuvojen ansiosta olen saanut säästöilleni paremman tuoton kuin olisin omin voimin.

3,1

3,2

3,0

3,9

3,4

4,1

Pankin neuvojen ansiosta voin luottaa siihen, ettei osakemarkkinoiden jyrkkäkään alamäki sotke lähivuosien suunnitelmiani.

2,9

3,0

2,8

3,6

2,9

3,6

Olen onnistunut yksittäisten sijoituskohteiden ja -tuotteiden valinnassa paremmin kuin oman osaamisen varassa toimimalla.

3,0

3,1

3,0

3,7

3,1

4,2

Pankki on laskelmien avulla havainnollistanut, miten sijoittamisen kulut vaikuttavat minulle kertyvään tuottoon.

2,7

3,1

3,0

3,6

2,8

3,6

Minun on ollut helppo päästä sijoitusneuvojan puheille, kun olen tarvinnut neuvoja.

3,6

3,8

3,6

4,1

3,7

4,3

Keskiarvo

3,1

3,2

3,1

3,8

3,2

4,0

Vastaajat ottivat kantaa väitteisiin: 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä. Merkitsevä ero = 0,15 Lähde: taloustaidon Pankit 2022 -kysely. 

Pankkien välillä on suuria eroja myös siinä, millä tavoin ne tekevät selkoa sijoittamiseen liittyvistä kuluista ja niiden vaikutuksesta sijoitusten tuottoon. Handelsbanken ja Sp-ryhmä yltävät tässä hyvälle tasolle. Toisessa ääripäässä ovat OP ja Aktia, joiden asiakkaat pitävät pankkiensa tällä osa-alueella laatua välttävänä.

Vapaista kommenteista ilmenee, että asiakkaat kaipaavat pankeiltaan enemmän henkilökohtaista huomiota ja yhteydenpitoa kuin niiltä saavat. Moni kokee, että yhteydenpito hiipuu, kun varat on kertaalleen sijoitettu:

”Ostotilanteessa neuvoja löytyy, mutta ette ota vastuuta neuvoistanne. Kun apua tarvitaan, vetäydytte vastuusta tehokkaasti.” (OP)

”Joskus voisi kehottaa myymään osakerahastot. Ohje on aina lisää tai pidä, vaikka osakkeiden syöksy olisi nurkan takana.”(Nordea)

”Ei lainkaan yhteydenpitoa omalta sijoitusneuvojalta.” (Aktia)

”En saa neuvojaa edes puhelinpalaveriin.”(Aktia)

”Henkilökohtaisia tapaamisia useammin.” (Nordea)

”Tuntuisi hyvältä, jos yhteydenpito olisi tiiviimpää.” (OP)

”Esimerkiksi Venäjän markkinoista olisi voinut varoittaa nopeammin.” (Danske Bank)

”Mukavaa ja helppoa, kun pankista otetaan säännöllisesti yhteyttä. En itse niin aktiivisesti seuraa sijoituksia. Kiitos!” (Danske Bank)

”Kun on kokematon sijoittaja, toivoisi rohkeampaa keskustelua ja suoraa puhetta.” (Sp-ryhmä)

Vastaajat nostavat kommenteissaan esille myös sijoittajan oman aktiivisuuden merkityksen: sijoitusneuvojan pakeille kannattaa mennä hyvin valmistautuneena ja pitää huolta siitä, että omat tavoitteet ovat kristallinkirkkaina mielessä:

”Homma hoituu, kun itse tietää, mitä haluaa ostaa ja osaa kysyä.” (OP)

”Asiakkaan pitää osata kysyä oikeat kysymykset, jotta saa vastauksia asiaan, jota on ratkaisemassa.” (Nordea)

Jos menee pankin sijoitusneuvojan pakeille kylmiltään, voi käydä esimerkiksi näin:

 ”Halusin sijoittaa etf:iin. Minulle myytiin säästöhenkivakuutus.” (Nordea)

Sijoittajat moittivat neuvojiaan myös siitä, että neuvojat täyttävät asiakkaidensa salkut oman talonsa sijoitustuotteilla:

”Nordean sijoitusneuvonta keskittyy ensisijaisesti optimoimaan pankin hyödyn ja omien tuotteiden myymisen.”

”Nordea myy omia rahastojaan. On pelkkää puppua, että niin sanottu premium-pankkineuvoja oikeasti missään asiassa neuvoisi.”

”Ote voisi olla hiukan aktiivisempi, tarjonta monipuolisempaa ja sijoittamisen kulut pitäisi selvittää tarkemmin. Muuten kaikki ok.” (Nordea)

”Saamassani ensimmäisessä neuvossa ei ollut hajautuksesta tietoakaan. Tyrkytettiin oman pankin tuotteita, vaikka niiden kulut ovat varsin suuria.” (OP)

”Neuvojat myyvät tuotteita, joita pankki on kulloinkin antanut tehtäväksi myydä.” (Danske Bank)

Asiakkaiden palaute osoittaa, että kulujen ja niiden vaikutusten havainnollistaminen ei ole kovin korkealla pankkien prioriteettilistalla. Heikoimmin siinä asiakkaidensa mielestä onnistuvat OP ja Aktia, joiden laatu ei nouse välttävää paremmaksi. Kilpailijat yltävät tyydyttävälle tasolle.

Sijoitusneuvojan juttusille pääsee asiakkaiden mielestä melko helposti riippumatta siitä, missä pankissa asioi. Poikkeuksia ovat sijoittajat, jotka hoitavat sijoitusasiansa käymällä pankissa henkilökohtaisesti. Heitä harmittaa harvenevat konttoriverkostot ja konttorien rajoitetut aukioloajat:

”Asioisin mieluiten henkilökohtaisesti, mutta konttoreita on vähän eikä niitä ole lähistöllä. Pitää ottaa töistä vapaata, jotta pääsee tapaamiseen.” (Nordea)

”Digitaalisesti en pysty sijoituspäätöksiä tekemään. Konttorille on nykyään vaikea päästä.” (Danske Bank)

Lämpimimmät vapaamuotoiset kehut menevät odotetusti Handelsbankenille:

”Suomen parasta sijoitusneuvontaa.”

”Toivottavasti erinomaisen palvelunne laatu ei heikkene.”

”Handelsbanken on kaikista pankeista palvelualttein ja osaavin.”

Erehtymätön ei ole sekään:

”Jos olisin seurannut Handelsbankenin neuvoja, olisin 15 000 euroa köyhempi”, muistuttaa yksi vastaaja.

Handelsbankenin ja Sp-ryhmän asiakkaiden palautteesta puuttuvat moitteet oman talon sijoitustuotteiden tuputtamisesta ja pankin edun asettamisesta asiakkaan edun edelle. Noita asioita harmittelevat erityisesti OP:n, Nordean ja Danske Bankin asiakkaat.

PANKIT 2022 -KYSELY | Pienet pankit erottuvat edukseen, kun luupin alla ovat pankkien neuvontapalvelut. Tämä käy ilmi Taloustaidon Pankit 2022 -kyselystä, jonka teimme tänä keväänä. Kyselyyn osallistui 3 671 vastaajaa, jotka arvioivat pankkiensa neuvontapalveluiden laatua. Kirjaudu ja lue koko juttu näköislehdestä (klikkaa Näköislehti).

Helena Ranta-aho

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti