veronmaksajat.fi

RAHAT

Saman yhtiön osakkeita kahdella eri arvo-osuus­tilillä – mikä on myynti­järjestys?

Saman yhtiön osakkeita kahdella eri arvo-osuus­tilillä – mikä on myynti­järjestys?
12.6.2023

Puolisoni on perinyt vuonna 2020 perinyt 575 Keskon A-osaketta. Perinnönjättäjän kuolinpäivän jälkeen Kesko antoi maksuttomassa osakeannissa yhtä osaketta kohti kolme maksutonta osaketta. Tämän jälkeen osakkeita oli 2 300 kappaletta.

Sen jälkeen puolisoni on perinyt ainoana perillisenä lapsettoman ja naimattoman siskonsa vuonna 2021. Hänen siskonsa omisti kuollessaan myös perintönä vuonna 2020 saatuja Keskon A osakkeita 2 300 kappaletta.

Molemmat osake-erät ovat eri pankkien arvo-osuustileillä. Puolisoni myi 200 kappaletta näitä osakkeita siskonsa kuolinpesän arvo-osuustililtä. Nyt verottaja vaatii osakkeiden luovutusvoiton tai -tappion laskemista fifo-periaatteen (first in first out) mukaisesti, vaikka kyseessä ovat kaksi erillistä perintöä. Onko verottajan vaatimus oikeutettu?

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa

Verottajan kanta asiassa ei ole oikea. 

Arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myynnissä noudatetaan fifo-periaatetta. Tämä tarkoittaa, että eri aikaan hankitut saman yhtiön osakkeet myydään ostojärjestyksessä. 

Koska puolisosi on hankkinut saman yhtiön samoja arvo-osuuksia eri arvo-osuustileilleen, hänellä on silloin mahdollisuus osoittaa luovuttavansa tietyllä tilillä olleita arvo-osuuksia. Fifo-periaatetta sovelletaan siis arvo-osuustilikohtaisesti.

Verottaja ohjeistaa itsekin julkisesti, että jos sinulla on saman yhtiön osakkeita useammassa sähköisessä osakesalkussa, voit halutessasi myydä niitä uudemmasta salkusta aikaisemmin kuin vanhasta.  

Tässä tapauksessa puolisosi osakkeet on saatu kahtena eri perintösaantona. Jos osakkeet olisivat olleet samalla arvo-osuustilillä, olisi puolisosi katsottu myyneen vuonna 2020 perittyjä osakkeita. Nyt puolisosi pystyy osoittamaan, että hän on myynyt vuonna 2021 perittyjä osakkeita, koska ne ovat eri arvo-osuustilillä. 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti