veronmaksajat.fi

RAHAT

Monta arvo-osuustiliä – hyötyä vai kuluja sijoittajalle?

Monta arvo-osuustiliä – hyötyä vai kuluja sijoittajalle?
22.8.2019

Pörssiosakkeet ja muut sähköisessä arvo-osuusjärjestelmässä olevat osakkeet säilytetään arvo-osuustilillä. Taloustaidon lukija otti yhteyttä toimitukseen ja kysyi, olisiko sijoittajan järkevää hankkia enemmän kuin yksi arvo-osuustili.

Arvo-osuustilistä koituu sijoittajalle kustannuksia, joten kevein perustein ei kannata avata useaa tiliä. Toisaalta: jos tilejä jo on enemmän kuin yksi, kannattaa miettiä ennen kuin rientää lakkauttamaan ”ylimääräisen” tilin. Arvo-osuustileillä voi nimittäin vaikuttaa sijoittajan veroihin.

Tavallisimmin osakesäästäjällä lienee osakkeitaan varten yksi arvo-osuustili. ”Silloin hän ei voi itse vaikuttaa eri aikaan ja eri hintaan hankittujen saman yhtiön osakkeiden luovutusjärjestykseen. Verotuksessa yhtiön osakkeet katsotaan myydyn siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu eli vanhimmat ensin”, sanoo Veronmaksajien verojuristi Juha-Pekka Huovinen.

Tätä kutsutaan fifo-periaatteeksi (first in, first out).

ESIMERKKI: Ostit kymmenen Firma Oy:n osaketta seitsemän vuotta sitten noin 2 eurolla kappaleelta. Ostit kymmenen Firman osaketta myös neljä vuotta sitten noin 8 eurolla kappaleelta. Jos nyt myyt viisi Firman osaketta, verottaja katsoo sinun myyvän 2 eurolla hankittuja. Hankintameno vaikuttaa verotettavaan luovutusvoittoosi. Mitä pienempi hankintameno, sitä suurempi verotettava voitto.

”Osakkeissa ei ole mitään sellaisia tunnisteita, että sijoittaja voisi osoittaa myyneensä arvo-osuustililtään juuri tietyt (= tietynhintaiset) Firma Oy:n osakkeet”, Juha-Pekka Huovinen sanoo.

Eri juttu on, jos sinulla on Firman osakkeita kahdella eri arvo-osuustilillä. Silloin voit valita, kummalta tililtä myyt osakkeita. Fifo-periaatetta sovelletaan siis tilikohtaisesti.

”Osakkeet pitää kuitenkin jo alun perin ostaa eri tileille”, Juha-Pekka Huovinen muistuttaa. Et voi muuttaa Firman osakkeittesi luovutusjärjestystä siten, että ostamisen jälkeen siirrät osan niistä tililtä toiselle. Ja jos vastaavasti myöhemmin siirrät kaikki Firman osakkeet samalle tilille, niistä myydään vanhimmat ensin osakkeen alkuperäisen ostopäivän mukaisesti. Sillä ei ole enää merkitystä, että osa osakkeista on ollut toisella arvo-osuustilillä.

Jos sinulla on useampi arvo-osuustili ja myyt osakkeita, tarkista esitäytetty veroilmoituksesi tavallistakin huolellisemmin. Onko luovutusvoitto tai -tappio laskettu osakkeiden oikean hankintamenon mukaan? Jos ei, korjaa verotustasi ja ilmoita, miltä tililtä myit osakkeet ja mikä niiden hankintameno oli.

Lahjoissa hyötyä

Useammasta arvo-osuustilistä saattaa olla hyötyä myös, jos lahjoitat osakkeita. Silloin voit valita, miltä tililtä lahjoitat osakkeet.

”Lahjansaajalle osakkeen alkuperäisellä hankintamenolla ei ole merkitystä, vaan hankintamenoksi tulee osakkeen lahjaverotusarvo eli arvo lahjoitushetkellä (edellyttäen, että lahjansaaja pitää osakkeen omistuksessaan vähintään vuoden ennen kuin myy sen)."

"Siksi lahjoittajan olisi osakkeiden myöhempää myyntiä ajatellen verotuksellisesti edullisinta valita lahjoitettavaksi sellaiset osakkeet, joiden hankintameno on mahdollisimman pieni ja pitää itsellä ne, joiden hankintameno on suuri. Tällöin lahjoittajan verotettava luovutusvoitto pienenee, kun hän aikanaan myy jäljelle jääneet osakkeensa.”

Kulut luupin alle

Vanhimpien osakkeiden myyminen ensin ei välttämättä ole sijoittajalle ongelma. Toisinaan sijoittaja kuitenkin hyötyisi, jos hänellä olisi laajemmat mahdollisuudet verosuunnitteluun. ”Jos sijoittajalla on esimerkiksi vanhenevia luovutustappioita, hänen kannattaisi mitoittaa luovutusvoittojaan siten, että hän pääsisi vähentämään tappiot”, Juha-Pekka Huovinen sanoo.

Tosin verosuunnittelua helpottaa nykyään se, että vuodesta 2016 lähtien syntyneitä luovutustappioita on voinut vähentää luovutusvoittojen lisäksi muista pääomatuloista, kuten osingoista tai vuokratuloista.

Tietenkin myös arvo-osuustilien ja niihin liittyvien palveluiden kustannukset pitää ottaa suunnittelussa huomioon. Etenkin aktiivisesti kauppaa käyvät sijoittajat vertailevat kuluja ahkerasti. Myös passiivisten osakkeenomistajien kannattaisi niin tehdä, sillä tilien hinnoissa ja hinnoittelun rakenteessa on suuria eroja. Jokin tili voi olla huomattavasti toista edullisempi esimerkiksi juuri sellaiselle henkilölle, joka käy osakekauppaa harvoin tai ei lainkaan.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti