veronmaksajat.fi

RAHAT

Mitä hyötyä yritykselle on hyvästä luottoluokituksesta?

Mitä hyötyä yritykselle on hyvästä luottoluokituksesta?
2.3.2023

Suomessa on useita luottoluokittajia. Myös pankit tekevät omia luottoluokituksiaan. Parhaat yritykset voivat saada esimerkiksi Asiakastiedolta tai Bisnodelta luokituksen AAA. Mitä hyötyä hyvästä luottoluokituksesta on yritykselle, johtaja Heikki Peltola OP:sta?

Millaisia luottoluokituksia on olemassa?

Heikki Peltola, johtaja, pankkitoiminnan pk-yritysasiakkaat,  OP”Yleisimmin Suomessa käytetään kahta isompaa kaupallista luottoluokittajaa, vaikka muitakin on olemassa. Luottoluokituksia on kahdenlaisia: osa on tarkoitettu tavaraluotolle ja lyhytaikaiselle rahoitukselle, toiset pitkäaikaiselle rahoitukselle.

Pankit täydentävät luottotietolaitosten tietoja omilla tiedoillaan, eli pankin kanssa tehtyjen sopimuksien hoitoon sekä asiakaskokonaisuuteen liittyvillä tiedoilla.

Henkilöyhtiöissä, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt (Ky ja Ay) henkilökohtainen vastuu on tiiviisti sidottu yritykseen ja silloin myös yrittäjien henkilökohtainen talous vaikuttaa luottoluokkiin.”

Miten rahoittaja hyödyntää luottoluokitusta?

”Luottoluokituksella arvioimme asiakkaan kykyä suoriutua velasta tai vastuista. Se, miten pankki tai luottolaitos arvioi yritystä, vaikuttaa yrityksen rahoituksen saatavuuteen ja hintaan, vakuusvaatimuksiin sekä sopimuksen ehtoihin, kuten laina-aikaan.

Luottoluokitus kertoo yrityksen tilanteesta taaksepäin, mutta rahoitusta haetaan tästä eteenpäin. Sen takia pankki keskustelee luotonhakijan kanssa esimerkiksi siitä, miten rahoitettava hanke muuttaa vaikkapa yrityksen kannattavuutta.”

Mitä pitää tehdä luottoluokituksen saadakseen?

”Melkein kaikista suomalaisista yrityksistä on automaattisesti olemassa luottoluokitus, joka perustuu yrityksen toimialaan ja julkisista rekistereistä löytyviin perustietoihin. Jonkin verran luottoluokittajat tekevät myös omaa tutkimusta, pyytävät tilinpäätöksiä, keräävät maksutapatietoja jne.” 

Mitä luottoluokitus kertoo yrityksen luottojen takaisinmaksukyvystä?

”Luokituksilla ei ennusteta suoranaisesti konkurssia vaan kykyä ja edellytyksiä suoriutua maksuvelvoitteista.

Luottoluokitusmalleista voisi sanoa, että parhaissa luokissa alle puoli prosenttia, keskimääräisissä luokissa noin kaksi prosenttia ja heikoissa luottoluokissa jopa yli kymmenen prosenttia yrityksistä odotetaan joutuvan vuoden aikana jonkin tyyppiseen maksuvaikeuteen. ”

Miten te luokittelette yrityksiä OP:ssa?

”Meillä on 20-portainen luokitusjärjestelmä, asteikolla 1–12. Luokka yksi kuvaa parasta laatua, ja vastaa käytännössä valtiolainojen riskiä. Luokat 11–12 ovat heikoimmassa päässä, käytännössä maksukyvyttömiä ja konkurssissa olevia yrityksiä.” 

Miten luokitus vaikuttaa rahoituksen hintaan?

”Luottoluokituksista riippuen yrityksellä voi jopa kymmenenkertainen ero pankin marginaalissa. Riskimarginaalilla hinnoitellaan luokittelun avulla arvioitua odotettua tappiota. Sen lisäksi odottamattomiin tappioihin varaudutaan vakavaraisuuspuskureilla.”

Kannattaako yrityksen hankkia maksullinen sertifikaatti, jolla hyvän luottoluokituksen voi osoittaa?

”Todistus kertoo asioiden hyvästä hoidosta ja yrityksen suhteesta muihin saman toimialan yrityksiin. Tiedon hyödyntäjän pitää sitten miettiä, jatkuuko liiketoiminta edelleen sellaisena kuin se on ollut sertifikaattia myönnettäessä.

Tieto on relevanttia tavarantoimittajille ja pankeille sekä yhteistyökumppaneille. Tällaisella todistuksella on merkitys yleisen hyvän laadun kuvaajana myös kuluttajille.”

Milloin yrityksen kannattaa hankkia kansainvälinen luottoluokitus?

”Pienyritykselle ei yleensä ole mielekästä hankkia kansainvälistä luokitusta, ellei ole tarkoitus hankkia pääomia esimerkiksi joukkolainoilla. Luokituksissa yksi keskeinen tekijä on liiketoiminnan laajuus, joten kansainvälisen luokittajan näkökulmasta suomalainen pk-yritys jää helposti heikkoon luokkaan.” 

Miten pitkä ”häntä” luottoluokituksella on, eli kauanko yritys joutuu kantamaan esimerkiksi heikkoa luottoluokitusta?

”Luottoluokitus lasketaan vähintään vuosittain tilinpäätöksestä. Pankissa pyydämme lisäksi välitilinpäätöstä ja ennustetietoja. Luottoluokitus voidaan päivittää jokaisen hankkeen kohdalla.

Jos yrityksen velat ovat pahasti rästiytyneet ja se joutuu konkurssiuhan alle, silloin tieto tahtoo pysyä pankkien järjestelmissä pari vuotta. Mutta yrityksen kannattavuutta arvioidaan aina uusimman käytettävissä olevan tiedon valossa ja jokaisen luottohakemuksen yhteydessä.”

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti