veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Aiotko myydä rahastosijoituksesi? Voit valita verotettavan voiton laskentatavan

Aiotko myydä rahastosijoituksesi? Voit valita verotettavan voiton laskentatavan
17.4.2023

Rahastosäästäjä voi tehdä verotuksessa valintoja, jotka saattavat reilustikin keventää myynnistä koituvia veroseuraamuksia. Jos myyt osan jonkin rahastosi osuuksista, voit yleensä myös itse valita, mitkä osuudet myyt.

Rahasto-osuuksien myynti verotetaan samaan tapaan kuin muunkin omaisuuden myynti. Verotettavan myynti- eli luovutusvoiton laskemiseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa. 

Tapa A) Vähennät rahasto-osuuden myyntihinnasta osuuden todellisen hankintahinnan sekä oston ja myynnin kulut eli merkintä- ja lunastuspalkkiot. (Rahasto on jo vähentänyt osuutesi arvosta rahaston hallinnointipalkkion, joten sitä et voi enää vähentää verotettavan luovutusvoiton laskennassa.)

TAI

Tapa B) Käytät ns. hankintameno-olettamaa. Silloin omaisuuden myyntihinnasta vähennetään 40 %, jos olet omistanut omaisuuden vähintään 10 vuotta. Loppuosa eli 60 % myyntihinnasta on verotettavaa luovutusvoittoa. Jos olet omistanut omaisuuden alle 10 vuotta, myyntihinnasta vähennetään 20 %. Loppuosa eli 80 % myyntihinnasta on verotettavaa luovutusvoittoa. Mitään kuluja et saa vähentää. 

Näistä kahdesta tavasta voit valita itsellesi edullisemman eli sen, jolla verotettava luovutusvoittosi jää pienemmäksi.

Hankintameno-olettaman käyttö kannattaa, jos osuuden hankintahinta + oston ja myynnin kulut yhteensä ovat pienemmät kuin olettama eli omistusajasta riippuen 40 prosentin tai 20 prosentin osuus myyntihinnasta. Silloin olettaman käyttö pienentää verotettavaa voittoa.

Rahastoyhtiö saattaa hoitaa laskemisen puolestasi ja valita pyytämättä edullisimman tavan, mutta laskelmat kannattaa aina tarkistaa.

Rahasto-osuuksien myynnin luovutusvoitosta menee pääomatulovero.

Jos teet kaupoissa tappiota, saat vähentää rahasto-osuuksista syntyneitä tappioita verotuksessa samalla tavalla kuin muitakin luovutustappioita. 

Voit valita myytävät osuudet

Jos myyt vain osan jonkin rahastosi osuuksista, voit yleensä valita myytävät osuudet. Esimerkiksi valitsemalla myytäväksi hankintahinnaltaan kalliimpia osuuksia voit pienentää verotettavaa luovutusvoittoasi.

Jos et tee valintaa itse, verottaja katsoo sinun myyneen osuuksia siinä järjestyksessä, jossa olet ne ostanut eli vanhimmat ensin. Tätä kutsutaan fifo-periaatteeksi (first in, first out). Se on helpointa, mutta se ei aina ole sinulle edullisin vaihtoehto.

Voit valita myytävät osuudet, kunhan yksilöit ne verottajalle esimerkiksi osuuksien numeroilla tai merkintänumeroilla. Sinun pitää kuitenkin muistaa ilmoittaa asiasta rahastoyhtiölle jo silloin, kun aiot myydä.

Ostotositteiden tai rahaston salkkuraportin avulla voit selvittää verottajalle myymiesi osuuksien hankintahinnan ja laskea verotettavan luovutusvoiton. 

MUISTA! Hankintameno-olettamaa käyttäessäsi kaupasta jää aina verotettavaa luovutusvoittoa.

Rahaston sisällä ilman veroja

Sijoitusrahastoissa on usein sekä tuotto-osuuksia että kasvuosuuksia. Voit saman rahaston sisällä vaihtaa tuotto-osuudet kasvuosuuksiksi (tai päinvastoin) ilman veroseuraamuksia.

Jos sen sijaan vaihdat osuudet jonkin toisen rahaston osuuksiin, kysymyksessä on kauppa. Jos siitä syntyy voittoa, se on verotettavaa luovutusvoittoa, ellei kyse ole verovapaasta ns. pienestä luovutuksesta (ks. juttu Pienet voitot verovapaasti). 

HUOMAA! Sijoitusrahasto ei tee luovutusvoitosta ennakonpidätystä.

ESIMERKKI: Milloin hankintameno-olettaman käyttö kannattaa?

Ostit osuuden 10 vuotta sitten 25 eurolla. Myyt osuuden 100 eurolla. Oston ja myynnin kuluja on yhteensä 2 euroa. 

Lasket voiton käyttämällä todellista hankintahintaa: Vähennät myyntihinnasta osuuden hankintahinnan 25 e ja kulut 2 e, yhteensä 27 e. Verotettava luovutusvoitto myynnistä: 100 e‒27 e = 73 e.

Lasket voiton käyttämällä hankintameno-olettamaa: Koska olet omistanut osuuden 10 vuotta, voit vähentää myyntihinnasta 40 % eli tässä tapauksessa 40 e. Loppuosa on voittoa. Verotettava luovutusvoitto myynnistä: 100 e‒40 e = 60 e.  

Tässä tapauksessa hankintameno-olettaman käyttö on sinulle edullisempi vaihtoehto, koska verotettava luovutusvoittosi jää siten pienemmäksi.

Ulla Simola 

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti