veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

Q2/2013 tuloskausi alkaa - kotimaisten osakkeiden arvostustasot edelleen houkuttelevia

Jukka Oksaharju

Q2/2013 päättyi viime sunnuntaina, minkä vuoksi pörssiyhtiöt laativat parhaillaan muutaman viikon päästä julkaistavia osavuosikatsauksiaan. Käyn tässä merkinnässä lyhyesti läpi Nordnetin aamukatsauksen kotimaisten yhtiösuositusten jakaumaa ja niissä tapahtuneita muutoksia päättyneen toisen vuosineljänneksen aikana. Mitkä sektorit ovat houkuttelevia, ja mitä kannattaisi suositusten mukaan välttää? Entä mitkä yhtiöt kohoavat toimialoilla ylitse muiden sijoituskohteina?

Referoin tässä merkinnässä Nordnetin aamukatsausta, joka julkaistaan ja jaetaan sähköpostitse arkiaamuisin ennen Helsingin pörssin avautumista. Jokaisen aamukatsauksen loppuosasta löytyy jatkuvasti päivittyvä kotimaisten pörssiyhtiöiden suositustaulukko tavoitehintoineen. Käsittelen tässä merkinnässä suositusjakauman sisältöä Inderesin asettamien nousu- ja laskupotentiaalien kautta.

Q1/2013* lopussa eli kuluvan vuoden maaliskuun päättyessä Nordnetin aamukatsauksen kotimaisten pörssiyhtiöiden suositusjakauma oli seuraava:

Osta 10 % kotimaisista pörssiyhtiöistä Lisää 39 % kotimaisista pörssiyhtiöistä Vähennä 37 % kotimaisista pörssiyhtiöistä Myy 14 % kotimaisista pörssiyhtiöistä

* tammi-maaliskuu 2013

Neljän suosituskategorian välinen tulkintaohje on yksinkertainen:

Osta-suositus, jos nykykurssista on matkaa tavoitehintaan > 15 prosenttia. Lisää-suositus, jos nykykurssista on matkaa tavoitehintaan 5 – 15 prosenttia. Vähennä-suositus, jos nykykurssista on matkaa tavoitehintaan -5 – 5 prosenttia. Myy-suositus, jos nykykurssista on matkaa tavoitehintaan < -5 prosenttia.

Kuten jo alkusanoissa mainitsin, Q2/2013** päättyi viime viikon sunnuntaina eli kesäkuun lopussa. Nordnetin aamukatsauksen suositusjakauma on muuttunut hieman kalenterivuoden toisen neljänneksen (huhti-kesäkuu) aikana. Tällä hetkellä kotimaisten pörssiyhtiöiden suositukset näyttävät seuraavalta:

Osta 13 % kotimaisista pörssiyhtiöistä Lisää 35 % kotimaisista pörssiyhtiöistä Vähennä 42 % kotimaisista pörssiyhtiöistä Myy 8 % kotimaisista pörssiyhtiöistä

** huhti-kesäkuu 2013

Vertaamalla ensin esitettyä viime talven suositusjakaumaa tämänhetkiseen on mahdollista saada kokonaiskuva kotimaisten yhtiöiden houkuttelevuuden trendistä sijoituskohteina. Päättyneen toisen vuosineljänneksen aikana muutokset suositusjakaumassa olivat seuraavat:

Osta +3 %-yksikköä Lisää -4 %-yksikköä Vähennä +5 %-yksikköä Myy -6 %-yksikköä

Kolme kuukautta sitten eli Q1/2013 lopussa Nordnetin aamukatsauksen kotimaisten yhtiöiden joukon toimialakohtaisen seurannan vaatimattomimmaksi sektoriksi päätyi terveydenhuolto. Tämä perustuu siihen, että toimialan edustajien (Oriola-KD ja Orion) osakekurssit olivat vuosineljännekset päättyessä tavoitehintojaan korkeammilla tasoilla. Tarkasteluhetken ja tavoitehinnan välistä erotusta kuvataan aamukatsauksessa termillä potentiaali, joka kuvaa osakekurssin muutoksen suuruutta ja suuntaa, jos osake liikkuisi täsmälleen Inderesin laatimaan tavoitehintaan. Terveydenhuoltosektorin potentiaali oli maaliskuun 2013 päättyessä -7 prosenttia.

Samanaikaisesti eli Q1/2013 lopussa aamukatsauksen houkuttelevin eli suurin potentiaali löytyi informaatioteknologiasektorilta. Toimialalla erityisesti Stonesoftin, Tiedon ja F-Securen osakekurssit olivat kevään lähestyessä selvästi alle Inderesin asettamien osakekohtaisten tavoitehintojen. Kokonaisuutena kotimaisen it-sektorin potentiaali oli Q1/2013 lopussa +10 prosenttia.

Tänä päivänä sijoittajan näkökulmasta lienee kiinnostavinta, miten suositusten jakauma on muuttunut tultaessa nykyhetkeen. Kuluvan viikon maanantaina julkaistun Nordnetin aamukatsauksen kotimaisten yhtiösuositusten toimialakohtaiset äärilaidat ovat rahoitus ja terveydenhuolto. Jälkimmäinen on säilyttänyt edelleen heikoimman asemansa -2 prosentin potentiaalilla suhteessa tavoitehintoihin. Toisen vuosineljänneksen aikana myös sektorille kuuluvan Oriola-KD:n tavoitehintaa on laskettu 2,40 eurosta 2,20 euroon, mutta sekään ei ole riittänyt kääntämään potentiaalin suuntaa. Tällä hetkellä molempien kotimaisten terveydenhuoltosektorin pörssiyhtiöiden suositus on tasolla vähennä, joskin potentiaalin muutostrendistä on havaittavissa, että sektorin osakkeiden viimeaikainen kurssilasku on tuonut yhtiöitä lähemmäs järkeviä arvostustasoja.

Rahoitussektorin potentiaali oli maaliskuun 2013 päättyessä +4 prosenttia, ja se on noussut kesäkuun 2013 loppuun mennessä tasolle +12 prosenttia. Finanssiosakkeet ovat tähän viitaten juuri nyt aamukatsauksen suositusjakauman perusteella houkuttelevimpia ostokohteita kotimaisesta yhtiövalikoimasta. On huomionarvoista, että kaikkien sektorille lukeutuvien pörssiyhtiöiden tavoitehinta on noussut toisen vuosineljänneksen aikana. Erityisesti Sampon tavoitehinta on loikannut, jopa 5 euron verran (28 euron tavoitehinnasta 33 euron tasolle).

Yleisellä tasolla kotimaiset osakkeet näyttävät maltillisesti hinnoitelluilta juuri nyt. Tämä perustuu siihen, että suositusten jakauma painottuu hyvin voimakkaasti Lisää- ja Vähennä –suosituksiin, joiden välillä vallitsee lähes täydellinen tasapaino yhtiöiden lukumäärällä mitattuna. On myös korostettava, että Myy-suositukset ovat vähentyneet toisen vuosineljänneksen aikana tuntuvasti. Yksittäisistä toimialoista on mahdollista nostaa esiin, että kotimaiset teollisuusyhtiöt ovat kohottaneet nousupotentiaaliaan viime aikojen kurssilaskun myötä: erityisesti Outotec (+41 prosenttia) ja Metso (+26 prosenttia) kohoavat kiinnostavuudeltaan ylitse muiden.

Mainittakoon vielä, että Inderes on toisen vuosineljänneksen aikana menettänyt uskoaan kotimaisten kuluttajien ostovoimaa kohtaan, sillä esimerkiksi Stockmannin tavoitehintaa on leikattu jopa 4,20 euron verran (15,20 euron tavoitehinnasta 11 euron tasoon). Negatiivisimman potentiaalin titteli kuuluu kuitenkin tällä hetkellä Ahlstromille, jolla on matkaa tavoitehintaansa -28 prosentin verran.

>> Taloustaito

Kirjoittajasta

Jukka Oksaharju

Jukka Oksaharju on Nordnetin osakestrategi. Seuraa @JukkaOksaharju Twitterissä.