veronmaksajat.fi

KOTI

Saanko vartiointipalvelusta kotitalousvähennyksen?

Saanko vartiointipalvelusta kotitalousvähennyksen?
22.5.2023

Maksamme vartiointipalvelulle kotimme yöpartioinnista. Onko tämä palvelu kotivähennyskelpoista palvelua?

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Ei ole. Verohallinnon ohjeen mukaan vartiointi- tai turvapalvelu ei ole vähennykseen oikeuttavaa kotitaloustyötä. Vähennystä ei liioin saa hälytys- ja turvajärjestelmien ylläpito- tai muista palvelumaksuista. Nämä eivät ole tavanomaisia kotitaloustöitä. Esimerkiksi vartijan hälytys- ja tarkastuskäynnit eivät oikeuta vähennykseen.

Sen sijaan asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehty turvalukon tai taloteknisen hälytys- ja turvajärjestelmän asentamistyö on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kunnossapito- ja perusparannustyötä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO 2020:95) mukaan hälytys- ja turvajärjestelmän asennustyötä pidetään luonteeltaan taloteknisenä perusparannuksena, jonka asentamisesta ja kunnossapidosta saa kotitalousvähennyksen. Kotitalousvähennyksen kannalta ei ole merkitystä, kuka asennetut hälytys- ja turvajärjestelmään kuuluvat laitteet omistaa.

Vuonna 2023 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kunnossapito- ja perusparannustyöstä on 2 250 euroa henkilöltä. Omavastuu on 100 euroa vuodessa. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 40 % työn arvolisäverollisesta osuudesta, jos ostat työn yritykseltä. Jos palkkaat työntekijän, voit vähentää 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Tämän lisäksi voit vähentää kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä sekä öljylämmityksestä luopumiseen liittyvää työtä kuitenkin siten, että vähennyksen enimmäismäärä vuonna 2023 on 3 500 euroa henkilöltä. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisesta saat vähentää 60 % työn arvonlisäverollisesta osuudesta, jos ostat työn yritykseltä ja jos palkkaat työntekijän, voit vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen määrä on aina enintään 3 500 euroa vuodessa ja tähän summaan voi sisältyä muita kuin korotettuun vähennykseen oikeuttavia töitä 2 250 euroa. Kun kotitalousvähennystä lasketaan, vähennetään ensin muut kuin korotettuun vähennykseen oikeuttavat työt.

Verojuristivastaus on julkaistu ensimmäisen kerran 22.8.2022.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti