veronmaksajat.fi

KOTI

Asp-lainan enimmäismäärä kasvaa huhtikuussa – vireillä on myös koko aspin uudistus

Asp-lainan enimmäismäärä kasvaa huhtikuussa – vireillä on myös koko aspin uudistus
18.3.2024

Asp-lainan paikkakuntakohtaiset enimmäismäärät nousevat huhtikuun alussa. Se on rutiinimuutos, mutta asp-järjestelmä on uudistumassa laajemminkin. Tavoitteena on tuoda asp nykyaikaan.

Ensiasunnon ostajille tarkoitetun asp-lainan kuntakohtaiset enimmäismäärät nousevat 15 000–25 000 eurolla 1.4.2024. Uudet enimmäismäärät ovat nämä:

 • Helsinki 230 000 euroa
 • Espoo, Vantaa, Kauniainen 185 000 euroa
 • Tampere, Turku 160 000 euroa
 • Muut kunnat 140 000 euroa

Noita asp-lainan enimmäismääriä on rukkailtu takavuosina useaan kertaan. Monia muitakin uudistuksia asp-järjestelmään (eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmään) on vuosien saatossa tehty, mutta pieni pala kerrallaan. Vähitellen on rakentunut tilkkutäkki, joka ei enää lämmitä.

Asp-lainsäädäntö on alun perin 1990-luvun alusta. Sen jälkeen niin rahoitusmaailma ja asuntomarkkinat kuin säästäjien ja asunnonostajien tarpeetkin ovat muuttuneet. Säännökset ovat monelta osin osoittautuneet vanhentuneiksi ja epäselviksi, ja eri pankit – joskus jopa saman pankin eri konttorit – ovat tulkinneet niitä eri tavoin.

Säästäjille ei myöskään aina ole ollut selvää, mitä heille takaa laki ja mitä ehtoja ja rajauksia pankki voi asettaa heille asuntosäästösopimuksessa. Yllätyksiltä ei ole vältytty.

Nyt ympäristöministeriössä valmistellaan koko asp-lainsäädännön uudistusta. Tavoitteena on säilyttää järjestelmän peruselementit sekä idea pitkäjänteisestä, kannustavasta asuntosäästämisestä, mutta tehdä lainsäädännöstä kaikille selkeä.

Kankeuden tilalle joustavuutta

Ministeriö on koonnut eri tahoilta ajatuksia ja toiveita siitä, millaisia uudistuksia asp:hen ehkä kannattaisi tehdä.

Esimerkiksi vähimmäissäästöosuutta on toivottu laskettavan kymmenestä viiteen prosenttiin asunnon hinnasta. Ikärajoja on ehdotettu poistettavaksi. Ostettavan asunnon hintarajoituksiin on esitetty monenlaisia muutoksia.

Ehkä eniten asp-järjestelmään on kaivattu erilaisia joustoja, sillä sitä on moitittu kovin kankeaksi.

Joustoa toivottaisiin esimerkiksi laina-ajan enimmäispituuteen (nyt 25 vuotta) sekä mahdollisuuteen vuokrata asunto laina-aikana sekä hyödyntää nykyistä enemmän lyhennysvapaita. Nykyisellään asp-lainaan ei myöskään voi ostaa korkosuojausta. Osa asp-säästäjistä onkin lopulta päätynyt tavalliseen asuntolainaan.

Joissain ehdotuksissa on jopa väläytelty valtion maksaman asuntosäästöpalkkion ottamista taas käyttöön. Viimeksi palkkioita maksettiin finanssikriisin vuosina 2009–2011. Silloin palkkio oli 3 000 euroa.

Kaikki toiveet ja ehdotukset eivät suinkaan toteudu, vaan mukaan poimitaan ne, joista syntyy toimiva kokonaisuus.

Eduskuntaan ehkä vuoden päästä

Asp-säästäjien tuskin kannattaa kiirehtiä omia ratkaisujaan uudistuksen vuoksi. Lainvalmistelua vetävä hallitussihteeri Satu Eronen sanoo, että valmistelussa ollaan ”säästäjän asialla”: pyrkimys on parantaa järjestelmää, joka nykyisellään onnahtelee. ”Tavoitteena on mahdollisimman selkeä lainsäädäntö, jota pankit voivat soveltaa sekä uusiin että vanhoihin asp-säästäjiin.”

Hallituksen esitysluonnos asp-lainsäädännöksi on tarkoitus saada lausuntokierrokselle ensi syksynä ja laki eduskuntaan keväällä 2025. Tällöin laki voisi tulla voimaan vuoden 2026 alussa.

ASP LYHYESTI

 • Asp-järjestelmä on tarkoitettu oman ensiasunnon säästämiseen.
 • Asp-säästäjäksi voi ryhtyä 15–44-vuotiaana.
 • Ennen asunnon ostamista asp-tilille on talletettava 150–4 500 euroa kerrallaan vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä.
 • Säästöjen korko on 1 % + pankin kanssa sovittava lisäkorko 2–4 % säästämisen alkuvuosilta. Korko on verotonta, jos säästöt käytetään asuntoon.
 • Kun säästötavoite on täytetty, voi saada asp-korkotukilainaa. Valtion korkotuki on 70 % lainakoron 3,8 prosenttia ylittävästä osasta. Lainalle saa maksuttoman valtion takauksen.
 • Asunnosta on ostettava vähintään 50 %.
 • Asunnon hinnasta on säästettävä vähintään 10 %.
 • Asp-lainaa voi saada enintään 90 prosenttia asunnon hinnasta. Lainamäärä riippuu myös asp-säästöjen määrästä. Enimmäismäärä on säästöt kerrottuna yhdeksällä. Lisäksi voi käyttää muita säästöjä tai muuta lainaa.
 • Jos kaksi asp-säästäjää hankkii yhteisen asunnon, asp-korkotukilaina voidaan myöntää enintään 50 prosenttia kuntakohtaista enimmäismäärää suurempana.

HUOMAA:
Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistui vuoden 2024 alusta.

Ulla Simola

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti