veronmaksajat.fi

VEROT

Yli puoli miljoonaa suomalaista haki viime vuonna kotitalousvähennystä − hyödyntäjien verot laskivat keskimäärin tuhat euroa

Yli puoli miljoonaa suomalaista haki viime vuonna kotitalousvähennystä − hyödyntäjien verot laskivat keskimäärin tuhat euroa
6.12.2023

Kotitalousvähennystä hakeneita oli viime vuonna yli puoli miljoonaa. Tämä oli enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin. Verohallinto myönsi vähennystä vuonna 2022 kaikkiaan 525 miljoonaa euroa. Tiedot selviävät Verohallinnon tällä viikolla julkaisemista vuoden 2022 tuloverotilastoista.

Perusparannus- ja kunnostustyössä henkilökohtainen enimmäismäärä säilyi 2 250 eurossa, mutta muissa työlajeissa, eli kotitalous-, hoiva- ja hoitotyössä sekä öljylämmityksestä luopumisessa, maksimi nousi 3 500 euroon.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän, 3 500 euroa, sai kaikkiaan 10 280 henkilöä, eli kaksi prosenttia kotitalousvähennyksen saajista.

10 000 henkilöä haki kotitalousvähennystä öljylämmityksestä luopumiseen

Öljylämmityksestä luopumiseen kotitalousvähennystä haki kaikkiaan 10 000 henkilöä, jotka edustivat noin 7 800 erillistä kotitaloutta. Vähennettävät kustannukset olivat 40 miljoonaa.

  • Eniten kotitalousvähennystä hyödynnettiin perusparannus- ja kunnostustöihin, joiden osuus kaikista kotitalousvähennyksen kustannuksista oli 77 prosenttia.
  • Seuraavaksi suosituinta oli kotitaloustyö, jonka kustannusten osuus oli 18 prosenttia.
  • Hoiva- ja hoitotyön kustannusten sekä öljylämmityksestä luopumisen kustannusten osuudet olivat molemmat 3 prosenttia.

Keski-ikäiset vähentävät eniten, vanhimmat ostavat myös hoitotyötä

Kaikkiaan vanhemmat ikäluokat hyödyntävät kotitalousvähennystä muita useammin. Kaikissa ikäryhmissä kunnossapito- ja perusparannustyö sekä kotitaloustyö ovat suosituimmat työmuodot.

"Yli 70-vuotiailla myös hoiva- ja hoitotyö näkyy jonkin verran. Muissa ikäryhmissä hoiva- ja hoitotyöllä on vain hyvin vähäinen merkitys", ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta toteaa.

Vähennyksen keskiarvot ovat suurimmat 40–49- sekä 50–59-vuotiailla, molemmilla lähes 1 100 euroa.

Mitä suuremmat tulot, sitä suurempi keskimääräinen vähennys

Keskimääräisissä kotitalousvähennyksissä on eroja eri tuloluokkien välillä. Yli 200 000 euroa tienanneiden kotitalousvähennyksen keskiarvo oli 1 775 euroa ja alle 20 000 euroa tienanneiden 857 euroa.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti