veronmaksajat.fi

VEROT

Veroja kerättiin viime vuonna 81,4 miljardia euroa – hyvä työllisyys kasvatti kertymää

Veroja kerättiin viime vuonna 81,4 miljardia euroa – hyvä työllisyys kasvatti kertymää
19.1.2023

Verohallinto keräsi viime vuonna veroja 81,4 miljardia euroa. Tämä oli 5,8 miljardia ja 7,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.  

Euromääräisesti eniten nousivat:

  • yhteisövero (+1,9 mrd. +29,3 %),
  • henkilöasiakkaiden tulovero (+1,8 mrd. +5,4 %) ja
  • arvonlisävero (+1,2 mrd. +5,8 %).

Kalenterivuonna 2022 maksettiin sekä verovuoden 2022 että verovuoden 2021 veroja. 

"Kokonaiskertymän kasvusta noin kaksi miljardia eli kolmasosa selittyy kalenterivuotta edeltävän verovuoden veroilla, kun sekä henkilöasiakkaat että yhteisöt maksoivat poikkeuksellisen paljon verovuoden 2021 lisäennakoita ja jäännösveroja vuoden 2022 puolella", ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta sanoo tiedotteessa. 

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi vuonna 2022 yhteensä 35 502 miljoonaa, joka oli 1 823 miljoonaa euroa ja 5,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi kaikkiaan 32 631 miljoonaa, joka oli 1 219 miljoonaa euroa eli 3,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Ennakonpidätysten kasvun taustalla oli parantunut talous- ja työllisyystilanne.

Ennakonpidätyskertymän kasvun lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverokertymää nostivat myös lisäennakoiden, jäännösverojen sekä osinkojen ennakonpidätysten määrien kasvu sekä veronpalautusten väheneminen.

Yhteisöjen tuloverot kohosivat liki 30 prosenttia

Yhteisöjen tuloveroa kertyi vuonna 2022 yhteensä 8 546 miljoonaa, joka oli 1 934 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2021.  

Vuoden 2022 yhteisöjen tuloverokertymästä 6 167 miljoonaa koski verovuotta 2022, 1 731 miljoonaa verovuotta 2021 ja 648 miljoonaa muita verovuosia.

Myös yhteisöillä erityisesti verovuoden 2021 lisäennakoiden ja jäännösverojen määrät olivat poikkeuksellisen suuria. 

Kertymäluvut eivät kerro vielä lopullista tuloverojen määrää, koska kevään aikana veroilmoituksella ilmoitetaan viime vuoden verotukseen vaikuttavia tuloja ja vähennyksiä. Tuloverotuksen luvut ovat lopullisia, kun Verohallinto saa kaikkien asiakkaiden verotuksen päätökseen lokakuun 2023 loppuun mennessä.  

Se, kuinka hyvin yrityksen maksamat ennakkoverot vastaavat sen lopullista verotuksen valmistumishetken yhteisöveroa, voi erityisesti talouden käännevuosina vaihdella paljon. Esimerkiksi verovuonna 2021 lopullinen yhteisöveron kokonaismäärä oli 7,3 miljardia. Tämä on peräti 1,8 miljardia enemmän kuin verovuoden lopussa maksuunpantuna olleiden ennakkoverojen määrä ja 0,7 miljardia enemmän kuin kalenterivuoden 2021 yhteisöverokertymä. 

Matti Luokkanen arvioi verovuoden 2022 maksuunpantujen ennakkoverojen yhteismäärän, 6,6 miljardia euroa, perusteella verovuoden lopullisen yhteisöveron määrän ylittävän jälleen 7 miljardia.

Lisääntynyt kulutus kasvatti arvonlisäverokertymää 

Arvonlisäveroa kertyi vuonna 2022 yhteensä 21 195 miljoonaa, joka oli 1 165 miljoonaa eli 5,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.  

"Viime vuoden työllisyyden ja palkkasumman positiivinen kehitys tuki kulutusta, ja arvonlisäverokertymä puolestaan seuraa kulutuksen kehitystä", Luokkanen toteaa.  

Vuonna 2022 tammi-lokakuun verokausilla ilmoitetun arvonlisäveron määrä oli 5,4 prosenttia suurempi kuin samoilla verokausilla vuotta aiemmin. Kaupan alan ilmoittama arvonlisävero nousi 2022 tammi-lokakuun verokausilla noin 5 prosenttia ja rakennnusalan noin 10 prosenttia. 

Nyt nousussa olevalla inflaatiolla ei yksinään arvioida olevan vaikutusta arvonlisäverokertymään, koska kallistuvat hinnat vähentävät kulutusta.

Näin verot tilitettiin vuonna 2022

Vuonna 2022 kerätyistä veroista 61,7 prosenttia tilitettiin valtiolle ja 33,0 prosenttia kunnille. Surakuntien osuus on 1,2 prosenttia ja Kelan 4,1 prosenttia.

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti