veronmaksajat.fi

VEROT

Tulli keräsi 429 miljoonaa euroa veroja vuonna 2022

Tulli keräsi 429 miljoonaa euroa veroja vuonna 2022
10.3.2023

Tulli keräsi veroja vuonna 2022 yhteensä noin 429 miljoonaa euroa. Kokonaisverokertymä on noin 135 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Tullin keräämää kokonaispottia kasvattivat erityisesti kertyneet tullimaksut, jotka selittyvät pääasiassa kohonneilla tuontihinnoilla. Myös valtiolle menetetyksi tuomittujen virtuaalivaluuttojen myynti näkyy tuloksessa. 

Suurimmat verotuotot Vuosi 2022 Vuosi 2021
Tullimaksut 297 milj. € (+45 %) 205 milj. €
Väylämaksut 52 milj. € (+16 %) 45 milj. €
Maahantuonnin arvonlisävero 40 milj. € 40 milj. €
Palvelumaksut yms. 40 milj. € (+900 %) 4 milj. €

Suurin osa kerätyistä veroista koostuu edelleen tullimaksuista, joita kerättiin viime vuonna yhteensä noin 297 miljoonaa euroa. 92 miljoonan euron kasvu vuodesta 2021 selittyy pitkälti tuontihintojen nousulla. 

”EU:lle tullimaksuista tilitettiin 223 miljoonaa euroa, ja Suomelle jää kokonaissummasta palkkiona neljännes eli 74 miljoonaa euroa”,  kertoo Tullin asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm tiedotteessa.

Tulli keräsi maahantuonnin arvonlisäveroa saman määrän kuin vuonna 2021 eli 40 miljoonaa euroa. Väylämaksuja kertyi 52 miljoonaan euroa.

Palvelumaksut ja muut satunnaiset tuotot puolestaan kasvoivat 36 miljoonaa euroa vuoteen 2021 verrattuna.

Tuottoihin ja taseen eriin sisältyivät virtuaalivaluuttojen myynnit, joista kertyi yhteensä 46,5 miljoonaa euroa. Satunnaisiin tuottoihin näistä kirjattiin 37 miljoonaa euroa ja loput myynnistä saaduista varoista kohdistettiin virtuaalivaluuttojen tasearvon poistamiseen.

Tullin kantamien verojen ja maksujen verojäämät olivat vuonna 2022 noin miljoona euroa (0,23 %).

MIKÄ TULLIMAKSU? Tullimaksut ovat osa Euroopan unionin omia varoja, ja Suomen Tulli on osa Euroopan unionin tulliliittoa. Tullimaksuun vaikuttavat tavaran tullinimike sekä tullausarvo. Tullimaksua ei yleensä peritä, kun tavara tulee EU:n sisältä tai EU:n tullialueen sisältä mutta veroalueen ulkopuolelta, kuten Ahvenanmaalta tai Kanariansaarilta.

Minna Petäinen 

Rahat, verot, työ & eläke, koti