veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Ovatko myyntisaamiset ammatinharjoittajan nettovarallisuutta?

Ovatko myyntisaamiset ammatinharjoittajan nettovarallisuutta?
31.5.2023

Olen yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja. Luetaanko myyntisaamiset ammatinharjoittajan nettovarallisuuteen, kun kirjanpidossa sovelletaan maksuperustetta?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa

Kyllä, myyntisaamiset luetaan yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatin- ja liikkeenharjoittajan nettovarallisuuteen. Siten ne ilmoitetaan elinkeinotoiminnan varoina veroilmoituslomakkeella rahoitusomaisuuden myyntisaamisissa.

Jos myyntisaamiset otetaan huomioon nettovarallisuutta laskettaessa, tulisi vastaavasti huomioida myös ostovelat.

Menettely nettovarallisuutta laskettaessa on siis tältä osin yhdenmukaista kahdenkertaista kirjanpitoa pitävien ammatin- ja liikkeenharjoittajien kanssa. Kahdenkertaista kirjanpitoa pitävältä tiedot myyntisaamisista saadaan suoraan kirjanpidosta, mutta yhdenkertaista kirjanpitoa pitävältä tieto pitää olla selvitettävissä esimerkiksi myyntireskontrasta.

Nettovarallisuuden perusteella toiminimiyrittäjän, kuten ammatinharjoittajan, yritystulo jaetaan ansio- ja pääomatulo-osuuksiksi.

Pääomatulona verotettavan osuuden saa valita. Valinta on tehtävä aina ennen kyseisen verovuoden verotuksen päättymistä. Tuloksesta pääomatulona voidaan verottaa 20 prosentin suuruinen osuus verovuotta edeltävän vuoden nettovarallisuudesta.

Halutessasi voit myös valita pääomatulona verotettavaksi osuudeksi 10 tai 0 prosenttia. Jälkimmäisessä tapauksessa toiminimen tulos verotettaisiin kokonaan ansiotulona. Tämä voi olla järkevää, jos yrittäjällä ei ole muita ansiotuloja esimerkiksi palkkatöistä.

Nettovarallisuutta laskettaessa arvoina käytetään siis yleensä verovuotta edeltävän verovuoden lopun mukaisia arvoja. Jos verovuosi on yritykselle ensimmäinen, käytetään kuitenkin saman verovuoden lopun mukaista arvoa.

Verovuosi on kalenterivuosi, tai jos kirjanpitolaissa tarkoitettuna tilikautena ei ole kalenterivuosi, se tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuoden aikana päättyneet. 

Jaettava yritystulo katsotaan nettovarallisuudesta riippumatta toiminimiyrittäjällä pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa verovelvollisen omistamien elinkeinotoiminnan varoihin kuuluvien arvopapereiden sekä elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoittoja.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti