veronmaksajat.fi

VEROT

Oikeudenkäyntikulut verotuksessa – miten käy, kun palkansaaja käräjöi työnantajansa kanssa?

Oikeudenkäyntikulut verotuksessa – miten käy, kun palkansaaja käräjöi työnantajansa kanssa?
1.3.2021

Oikeudenkäyntikuluista osa on vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja ja osa taas vähennyskelvottomia elantomenoja. Jos oikeutta käydään tulon hankkimiseksi tai säilyttämisestä, menot saa vähentää.

Tuloverotuksessa on lakiin kirjattuna periaatteena, että veronalaisista tuloista saa vähentää niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Ei ole väliä, onko kyseinen veronalainen tulo ansiotuloa vai pääomatuloa. Sama periaate soveltuu molempiin. Vastaavasti muut menot kuten myös verovapaan tulon hankkimiseen liittyvät kulut ovat vähennyskelvottomia elantomenoja.

Oikeudenkäyntikuluja ovat henkilölle esimerkiksi oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kulut.

Oikeudenkäyntikuluista osa on vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja ja osa taas vähennyskelvottomia elantomenoja. Jos oikeutta käydään tulon hankkimiseksi tai säilyttämisestä, menot saa vähentää. Vaikka jutun häviäisi kulut saa vähentää, jos kyse on tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä.

Palkansaaja käräjöi työnantajansa kanssa

Työsuhteeseen liittyy monenlaisia potentiaalisia riidan aiheita.

Kaikki työsuhteeseen liittyvät oikeudenkäyntikulut eivät kuitenkaan ole työntekijälle vähennyskelpoisia verotuksessa. Riidan aiheen pitää liittyä työntekijän veronalaisen tulon hankintaan. Jotkut työnantajan maksettavaksi määrättävät korvaukset ovat verovapaita. Niiden saamisesta aiheutuneet kulut eivät ole vähennyskelpoisia.

Oikeusprosessin lopputulos ei ratkaise vähennysoikeutta. Vaikka häviäisi, kulut voi vähentää, jos niillä on yritetty saada veronalaisia tuloja. Jos vastapuoli tai vakuutusyhtiö korvaa kulut niitä ei voi itse vähentää.

Työtekijälle vähennyskelpoisia riidan aiheita:

  • Työnantajan ja työntekijän välille on syntynyt riita korvauksen maksamisesta työsuhteessa luodusta teoksesta.Riidalla työntekijä tavoittelee aineettomasta oikeudesta maksettavaa käyttökorvausta, joka on veronalaista ansiotuloa.
  • Yrityksen palveluksesta eronnut työntekijä siirtyy välittömästi eronsa jälkeen toisen saman alan yrityksen toimitusjohtajaksi sekä osakkaaksi ja oikeudenkäynti koskee entiseen työsopimukseen sisältyvää kilpailukieltolausekkeen rikkomista.
  • Oikeudenkäynnin tarkoituksena on saada päättyneeseen työsuhteeseen liittyviä saamatta jääneitä veronalaisia suorituksia.
  • Oikeudenkäynnillä tavoitellaan veronalaista vahingon- tai vakuutuskorvausta, joka korvaa saamatta jäänyttä ansiotuloa (esimerkiksi työansionmenetystä tai vuosilomakorvausta).
  • Työnantajan ja työntekijän välille syntynyttä riitaa työntekijälle maksettavasta bonuksesta. Riitaa sovitellaan tuomioistuimen ulkopuolisessa sovintomenettelyssä.

VÄHENNYSKELPOINEN TULONHANKKIMISMENO, VÄHENNYSKELVOTON ELANTOMENO? Lue helmikuun Taloustaidosta juttu Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen verotuksessa. Artikkelissa kerrotaan mm. yrityksen, asuntosijoittajan ja muuhun sijoitustoimintaan liittyvien oikeudenkäyntikulujen vähentämisestä. Voit lukea jutun myös näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi. 

Harri Rajala

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti